Jak na věc


pražsky hrad jižní zahrady

Pražský hrad - fasády jižních zahrad

    Před jižním průčelím Pražského hradu se rozkládají tři zahrady, Rajská, Na Valech a Hartigovská. Jejich podoba je dílem slovinského architekta Josipa Plečnika (1872-1957). Ten byl k jejich rekonstrukci vyzván krátce po vzniku Československé republiky.
    ©2009 Digital Urban Legends project, all rights reserved. Photos and texts are licensed and cannot be reproduced. All data shown here are available on mobile devices with GPS for rent distributed and serviced by certified company Avantgarde Prague. www.digital-guide.cz // www.digital-game.cz // www.dul.cz deSigned by bioport visual hunters, coded by s-cape, powered by Django, photos by Dhipa Das at photo-prague.net
    V zahradě Na Valech se setkáváme i s historií. Pod Ludvíkovým křídlem, vystupujícím příčně ze Starého královského paláce, najdeme dva raně barokní obelisky připomínající defenestraci císařských místodržících Viléma Slavaty z Chlumu a Jaroslava Bořity z Martinic, ke které došlo 23. května 1618. Největší stavbou v zahradě Na Valech je pavilón Bellevue pod bývalým palácem Ústavu šlechtičen. Nesmíme opomenout ani Moravskou baštu. Na ní stojí 11 m vysoký, štíhlý žulový monilot. Na jeho vrcholu je pískovcová iónská hlavice nesoucí pozlacenou kouli s blesky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00