Jak na věc


průběhový budoucí čas

Anglická gramatika Začátečníci +

    Pokud věta neobsahuje určení trvání děje, např. „for thirty minutes“ (po 30 minut), „for three weeks“ (po 3 týdny) nebo „since Monday“ (od pondělka), mnoho anglických mluvčích dá přednost minulému průběhovému času před předminulým průběhovým časem. Tady je třeba si dát pozor, protože toto může změnit význam věty. Minulý průběhový čas zdůrazňuje, že popisovaný děj byl něčím přerušen, zatímco předminulý průběhový čas zdůrazňuje trvání v čase před určitou minulou událostí. Prostudujte si následující příklady pro pochopení rozdílů.
    1. Jednou z těchto změn je zdvojení koncové souhlásky. Pravidlo v tomto případě zní:     je-li před poslední samohláskou JEDNA souhláska, pak průběhový tvar vytvoříme             zdvojením koncové souhlásky + koncovka -ing
    Většina sloves v angličtině vyjadřuje děj. Tato slovesa používáme v průběhových časech, tedy i v přítomném čase průběhovém tak, že k nim jednoduše přiřadíme koncovku -ing:
    Některá anglická slovesa obvykle netvoří průběhové časy, proto jim říkáme neprůběhová slovesa (non-continuous verbs). Patří sem např. slovesa "to love", "to like" nebo "to belong".
    2. Tento čas použijeme také pro situace, které neprobíhají právě teď v tuto chvíli, ale po určitou dobu „kolem současnosti“. Jde tedy o dočasnou činnost, kterou jsme začali, ale ještě nedokončili a momentálně ji třeba neděláme: 
    2. Druhou z těchto změn je změna konce slova. Pravidlo v tomto případě zní:     končí-li sloveso hláskami -ie, pak průběhový tvar vytvoříme jejich změnou     na -y + koncovka -ing


1. Děj trvající až do události v minulosti

    Jiná anglická slovesa mají několik významů, z nichž jeden obvykle netvoří průběhové časy. Těmto slovesům říkáme smíšená slovesa (mixed verbs). Patří k nim např. slovesa "to have" nebo "to be".
     Angličtina má však i několik tzv. stavových sloves a to jsou ta, která vyjadřují stav. Tato slovesa nelze použít v průběhových časech a koncovku -ing k nim přiřadit nemůžeme:
    Předminulý průběhový čas používáme k označení děje, který začal v minulosti a trval až do určitého času v minulosti. „For ten minutes“ (po deset minut) a „for three weeks“ (po tři týdny) jsou příklady popisující trvání děje, kde můžeme použít předminulý průběhový čas.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00