Jak na věc


právnická fakulta přípravný kurz praha od soboty 2

Studujte na Právnické fakultě UP

    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    The French-Czech Summer Law SchoolThis school is a result of long-term collaboration between the UP Faculty of Law and Université Clermont Auvergne. It is always attended by a maximum of ten students from each partner university. Both universities take turns in hosting the summer school.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00