Jak na věc


ppm factum jihlava

Úklid panelového domu + úklid kan..

    6 Vytápění domácností Zdroje tepla Dvě třetiny uživatelů dálkového vytápění vědí, že se teplo dodávané do jejich domácnosti vyrábí z hnědého uhlí. 15 % lidí otevřeně deklarovalo, že zdroj tepla nezná, a pětina lidí uvedla zdroj špatný (černé uhlí, biomasa, plyn, apod.) Obeznámeni se zdrojem tepla jsou častěji muži a starší lidé. Zdroj naopak neznají spíše ženy, lidé nejmladší a se základním vzděláním. Víte, z čeho se vyrábí teplo dodávané do Vaší domácnosti? (N=798, v %) Z hnědého uhlí 66 Z černého uhlí 8 Z plynu 5 Z biomasy Z odpadu Jiné Neví, neodpověděl/a
    4 Struktura souboru Struktura souboru (n = 798) Kategorie Ukazatel N % Pohlaví Muž ,4 Žena , let , let ,1 Věk let ,9 60 a více let ,2 Základní 55 6,9 Střední bez maturity, vyučení ,2 Vzdělání Střední, s maturitou ,9 Vysokoškolské ,2 1+1, 1+kk a menší 80 10,0 2+1, 2+ kk ,2 Velikost bytu 3+1, 3+ kk ,5 4+1,4+ kk 67 8,4 5+1, 5 + kk a větší 7 0,9 neví - - Lokalita Ukazatel N % Centrálně vytápěné byty Hradec Králové ,9 Most ,6 Plzeň ,8 Praha ,8 Strakonice ,6


Přivýdělek z virtuální domácí kan..

    9 Limity těžby Budoucnost těžby uhlí Hnědé uhlí by se podle mírné většiny uživatelů dálkového vytápění mělo pro topení v domácnostech používat i nadále. Dvě pětiny lidí by raději přešly na jiné zdroje tepla a desetina tuto věc nedokáže posoudit. Využívat hnědé uhlí i nadále by chtěli především staří lidé a lidé s nejnižšími příjmy. Zřejmě právě proto, že je to jeden z nejlevnějších zdrojů. K jiným zdrojům tepla by raději přešli naopak lidé mladí, vysokoškolsky vzdělaní. Názor na výrobu dálkového tepla pro domácnosti z uhlí (N = 798) 8% Menší povědomí o této problematice mají obecně spíše ženy, lidé střední příjmové kategorie. 39% 53% Uhlí by se mělo využívat i nadále Mělo by se přejít na jiné zdroje tepla Nevím, nemohu posoudit


Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR Prezentace Factum Invenio

    8 Limity těžby Problémy české energetiky Z nabízených možných problémů české energetiky spatřují lidé jako nejzávažnější rostoucí závislost na dodávkách energie ze zahraničí, což se týká zejména zemního plynu. Stejně problematický je i nedostatek uhlí pro tepelné elektrárny a městské teplárny. O něco méně lidi trápí dlouhodobost a nákladnost výstavby nových bloků jaderných elektráren a nejméně problematický je podle nich nedostatek obnovitelných zdrojů energie. Hodnocení závažnosti problémů české energetiky (1= nejzávažnější problém; nejméně závažný problém, N=798) Rostoucí závislost na dodávkách jiných zdrojů energie, zejména zemního plynu ze zahraničí Nedostatek uhlí pro tepelné elektrárny a městské teplárny v blízké budoucnosti Dlouhodobost a nákladnost výstavby nových bloků jaderných elektráren Nedostatek obnovitelných zdrojů jako je vítr, voda, slunce, dřevo a biomasa 2,32 2,35 2,43 2, Celkově je možné říci, že Češi považují jmenované problémy za středně a méně závažné, na škále 1
    7 Vytápění domácností Ceny zdrojů tepelné energie Dálkové vytápění hnědým uhlím považují lidé za jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. Levnější už je podle jejich názoru pouze místní kotel na uhlí. Výrazně nejdražším zdrojem tepla je podle občanů ČR, kteří využívají dálkové vytápění své domácnosti, naopak elektřina. Středně drahé je pak vytápění plynem, a to dálkové i individuální. Hodnocení zdrojů tepla dle ceny za vytápění (1= nejdražší způsob; 5=nejlevnější způsob, N=798) Vytápění elektřinou 1,47 Individuální vytápění zemním plynem 2,79 Dálkové teplo vyráběné z plynu 3,06 Dálkové teplo z teplárny spalující hnědé uhlí 3,78 Kotel na uhlí 3, Ceny zdrojů tepla však nejsou podle vnímání lidí nijak horentní. Na škále 1 5 je hodnotí průměrnou známkou 3.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00