Jak na věc


ppm factum jihlava

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR Prezentace Factum Invenio

    10 Dodávky tepla Spokojenost s dodávkami tepla Absolutní většina uživatelů je s dodávkami tepla spokojena. Velkou spokojenost uvádí zejména důchodci. Nespokojení uživatelé jako důvod své nespokojenosti uvádí nejčastěji vysoké ceny tepla a také tvrdí, že výtopná sezóna začíná v některých případech pozdě. 43% Spokojenost s dodávkou tepla (N = 798) 4% 1% 52% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Neví, neodpověděl/a, neumí posoudit
    4 Struktura souboru Struktura souboru (n = 798) Kategorie Ukazatel N % Pohlaví Muž ,4 Žena , let , let ,1 Věk let ,9 60 a více let ,2 Základní 55 6,9 Střední bez maturity, vyučení ,2 Vzdělání Střední, s maturitou ,9 Vysokoškolské ,2 1+1, 1+kk a menší 80 10,0 2+1, 2+ kk ,2 Velikost bytu 3+1, 3+ kk ,5 4+1,4+ kk 67 8,4 5+1, 5 + kk a větší 7 0,9 neví - - Lokalita Ukazatel N % Centrálně vytápěné byty Hradec Králové ,9 Most ,6 Plzeň ,8 Praha ,8 Strakonice ,6
    16 Připravila společnost Factum Invenio Kontakt Factum Invenio, s.r.o. Office Park Nové Butovice / A Bucharova 1281/2, Prague 13 Czech Republic fax: tel: Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338, datum zápisu: 6. října IČO , DÍČ CZ


Přivýdělek z virtuální domácí kan..

    11 Dodávky tepla Spolehlivost dálkového vytápění Dvě třetiny uživatelů považuje dodávky tepla jako velmi spolehlivé a bezproblémové. Třetina připouští, že k problémům v dodávkách sem tam dojde. Problém ve spolehlivosti dálkového vytápění spatřuje pouze zanedbatelný zlomek uživatelů. Jako velmi spolehlivé hodnotí dálkové vytápění častěji ženy než muži. 1% 1% Hodnocení spolehlivosti dálkového vytápění (N = 798) Neví, neodpověděl/a, neumí posoudit 33% K problémům dochází často 65% Sem tam dojde k problémům Velmi spolehlivé, bez problémů
    3 3 Metodika výzkumu Cílová skupina Reprezentativita vzorku Metoda výběru vzorku Domácnosti uživatelé dálkového tepla z tepláren spotřebovávajících hnědé uhlí, osobou určenou pro dotazování bude přednosta domácnosti (osoba starší 18ti let, jež rozhoduje a má přehled o dodávkách energie, o spotřebě energie za domácnost) Vzorek byl reprezentativní z hlediska vybraných 5 lokalit, kde bude probíhalo dotazování. Kvótní výběr kvótními znaky byly pohlaví, věk, lokalita, velikost sídla domácnosti Metoda sběru dat Osobní rozhovory (face-to-face) realizované formou PAPI (Pen- And-Paper-Interview). Tazatelé měli k dispozici předtištěný dotazník, ze kterého četli znění otázek. Sami pak vyplnili respondentovy odpovědi na záznamový arch dotazníku. Vybrané lokality pro dotazování Praha Strakonice Hradec Králové Plzeň Most/Litvínov


Úklid panelového domu + úklid kan..

    2 Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi na otázky zaměřené na: Znalost zdroje paliva, energie / znalost dodavatele Spolehlivost s dodávkami uhlí / energie Preferovanou cenu paliva, energie (roli faktoru ceny při volbě dodavatele, spokojenost ceny, srovnání s cenou v jiných lokalitách) Ochotu ke změně dodávek paliva, energie Názory a postoje k dalšímu využívání uhlí pro výrobu tepla Image zdrojů dálkového vytápění - tepláren s výší Velikost vzorku Celkem 798 rozhovorů (v každé lokalitě bylo provedeno minimálně 150 rozhovorů) Termín sběru dat 2. až 22. září 2010
    9 Limity těžby Budoucnost těžby uhlí Hnědé uhlí by se podle mírné většiny uživatelů dálkového vytápění mělo pro topení v domácnostech používat i nadále. Dvě pětiny lidí by raději přešly na jiné zdroje tepla a desetina tuto věc nedokáže posoudit. Využívat hnědé uhlí i nadále by chtěli především staří lidé a lidé s nejnižšími příjmy. Zřejmě právě proto, že je to jeden z nejlevnějších zdrojů. K jiným zdrojům tepla by raději přešli naopak lidé mladí, vysokoškolsky vzdělaní. Názor na výrobu dálkového tepla pro domácnosti z uhlí (N = 798) 8% Menší povědomí o této problematice mají obecně spíše ženy, lidé střední příjmové kategorie. 39% 53% Uhlí by se mělo využívat i nadále Mělo by se přejít na jiné zdroje tepla Nevím, nemohu posoudit


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00