Jak na věc


povolení zabíjet šablona

Potřebné dokumenty k ohlášení stavby

    Ohlášení stavby (někdy také označované jako ohláška) je zjednodušená verze stavebního povolení, kterou jde získat rychleji než klasické stavební povolení. Stavební ohlášení dnes ...
    Vyřizování administrativy kolem stavby není dnes o nic jednodušší než podle dřívějšího stavebního zákona. Je třeba vyplnit složitý formulář, sehnat mnoho dokumentů a podpisy sousedů. Buď si vše zdlouhavě oběháte sami, nebo získání stavebního povolení a územního rozhodnutí svěříte do rukou odborníkům, nám!
    Prostřednictvím střediska CESPRON Inženýring zajišťujeme územní rozhodnutí a souhlas, stavební povolení, změny užívání, změny stavby před dokončením a kolaudační souhlasy v co nejkratším čase. Součástí našich služeb je zpracování potřebné projektové dokumentace. Působíme ve Středočeském kraji, Praze a na Berounsku.
    Dokážu pro Vás zajistit klidný průběh realizací stavby. Vyřídím za Vás veškerá povolení, která jsou potřebná pro zahájení stavby, a plně Vás zastoupím na úřadech. Ušetřím Vám spoustu času, peněz a nervů.


Kdy je potřeba stavební povolení?

    1) Na základě ohlášení stavby, kdy je nutné na příslušný stavební úřad přinést projektovou dokumentaci, splnit všechny podmínky k ohlášení stavby stanovené ve stavebním zákoně a podmínky předdomluvené se stavebním úřadem. Od podání má stavební úřad 30 dní na vydání stavebního povolení nebo zákaz stavby. Tzv. tichý souhlas s novelou stavebního zákona platnou od 1.1.2013 již neplatí. Stavebník tak může zahájit práce až po obdržení souhlasu s provedením ohlášené stavby ze stavebního úřadu.
    Záleží však na přístupu konkrétního Stavebního úřadu. Nejvhodnější variantou je zeptat se na vašem Stavebním úřadě. Kde, sídlí váš příslušný Stavební úřad, se informujte na Obecním úřadě nebo hledejte na stránkách www.portal.gov.cz v odkazu Adresář.
    Pro stavební úřad budete potřebovat celkem tři paré projektové dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Před podáním příslušné žádosti na stavební úřad budete mimo projektové dokumentace potřebovat:
    Schvalovací proces končí vydáním stavebního povolení na samotnou hlavní stavbu, případně i na doprovodné stavby (studna, čistírna odpadních vod, oplocení pozemku apod.)


Stavební povolení vyřídíme za vás!

    Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro stavební povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu atd. Pokud Vás seznam podkladů nutných pro vydání stavebního povolení svým rozsahem zaskočil, a chcete se jejich obstarávání vyhnout, rádi a rychle veškeré potřebné formality vyžadované k získání stavebního povolení vyřídíme za Vás. 
    Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. (Jedná se pouze o budovy. Ostatní stavby mají svá specifika).
    Na jaké stavby a práce potřebujete povolení ke stavbě? Kdy je potřeba stavební povolení? A jaké stavby nevyžadují žádné ohlášení stavebnímu úřadu? Existují stavby bez povolení a ohlášení?
    Vyřízení všech formalit okolo stavby domu zabere často i několik dní, je na každém žadateli o stavební povolení, jak se rozhodne. Pokud máte dostatek času a čekání ve frontách vám nevadí, můžete si stavební povolení obstarat sami. Teprve až při vyřizování administrativy nutné pro stavební povolení žadatel postupně zjišťuje, že potřebuje například vyjádření správců celé řady sítí, o jejichž existenci do té doby možná ani nevěděl, natož aby tušil, kde má daný správce sítě sídlo a jaké mají úřední hodiny pro veřejnost. Celá situace je o to komplikovanější, že každý stavební úřad vyžaduje po žadateli o stavební povolení poněkud jiné dokumenty.


Seznam dokumentů nutných pro územní řízení je podstatně delší:

    Při schvalování stavby je nutné doložit, že stavba bude mimo jiné zásobována pitnou vodou a budou dostatečným způsobem likvidovány odpadní vody. Proto je někdy nutné provést studnu pro individuální zásobování vodou nebo navrhnout čistírnu odpadních vod. V tomto případě je nutné nejprve zpracovat projekt studny a čistírny odpadních vod včetně hydrogeologického posudku, který je nejprve nutné schválit v rámci územního rozhodnutí na příslušném stavebním úřadě a následně je nutné ji povolit na příslušném odboru životního prostředí - vodoprávním úřadě. Toto všechno musí být schváleno před samotným schvalovacím procesem hlavní stavby – domu, a tak se automaticky prodlužuje doba schvalovacího procesu cca o 4 měsíce.
    Stavebním poradenstvím se zabývám od roku 2007 a od počátku poskytuji svým klientům široký servis v oblasti stavebnictví na profesionální úrovni a za velmi příznivé ceny.
    Spolupráce s námi probíhá na základě podepsané mandátní smlouvy o zastupování. Poté naše kroky směřují na příslušný stavební úřad, kde zajistíme vše, co je potřeba. Cílem naší práce je spokojenost klienta a získání stavebního povolení či územního rozhodnutí včetně právní moci. Chcete získat stavební povolení nebo územní rozhodnutí? Kontaktujte nás!
    Co umíme a proč se na nás obrátit? Specializujeme se na stavební zákon a doprovodné služby s ním spojené. Cílem a náplní naší práce je kompletní vyřízení stavebního povolení a územního rozhodnutí pro ty, kteří chtějí stavět. Žádost o stavební povolení s sebou nese častou návštěvu úřadů, mnoho dokumentů a spoustu stráveného času. Obraťte se na nás!


Všechno papírování nechte na nás!

    Rádi byste ušetřili čas a vyhnuli se čekání ve frontách na příslušných úřadech a dotčených orgánech. Stavební povolení včetně potřebných stanovisek vyřídíme za vás. Nejprve zdarma zjistíme, co vše bude dotčený stavební úřad požadovat, a po dohodě s vámi vše potřebné zajistíme a nakonec vám předáme kompletní dokumentaci se stavebním povolením.
    Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení. Jedná se také o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do ...
    Nabízíme jednoduché, moderní, bezproblémové a rychlé řešení, jak ušetřit svůj čas i nervy spojené s vyřizováním stavebního povolení, ale i s obstaráváním dalších formalit spojených se stavbou rodinného domu. Pokud se námi necháte zastoupit, ušetříte svůj čas, který můžete věnovat užitečnějším věcem, než je čekání ve frontách. My za Vás mezitím obstaráme všechnu požadovanou dokumentaci a ve správném pořadí navštívíme potřebné úřady. Svěřte starosti profesionálům, nechte se zastoupit při čekání ve frontách na úřadech a při shánění veškeré potřebné dokumentace nutné k úspěšnému zahájení stavby.
    K získání povolení ke stavbě lze dojít několika způsoby, získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ideálně ve společném řízení, nebo územním souhlasem a ohlášením stavby.


Dokumenty nutné ke stavebnímu řízení - vyřízení stavebního povolení:

    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    Inženýrskou činnost zajišťujeme pro naše zákazníky od roku 2008 a za tu dobu jsme úspěšně dokončili mnoho desítek stavebních řízení. Zajišťujeme veškerá povolení, souhlasy a jednání se zainteresovanými úřady tak, abychom získali kladná stanoviska a klient mohl začít stavět. Ať se jedná o Rozhodnutí o umístění stavby nebo stavební ohlášení či stavební povolení. Šetříme klientovi především jeho čas, ale i nervy... Působíme po celém území ČR. S dotazy a objednávkami nás kontaktujte ještě dnes zde.


Stavební povolení za vás vyřídíme rychle

    2) V případě, že bude nutné jít cestou územního řízení a stavebního řízení, prodlužuje se termín schvalování domu a doprovodných staveb několikanásobně. Zpravidla trvá územní řízení 2 až 3 měsíce a stavební řízení také 2 až 3 měsíce, pokud budou probíhat odděleně. V takovém případě je nutné zpracovat nejprve dokumentaci pro územní řízení a následně projektovou dokumentaci pro stavební řízení. U jednoduchých staveb je možné zažádat o sloučené stavební a územní řízení. V případě jednoduchých staveb tomu tak často bývá, ale i tak je nejkratší délka takového řízení minimálně 2 až 3 měsíce. Všechny uvedené termíny však platí pro případ, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti, které tuto lhůtu mohou prodloužit.
    Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací(Návrh stavby musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s územně plánovací informací)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00