Jak na věc


povinné reflexní prvky

Ťok zvažuje zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích

    Větší bezpečnost na silnicích má zajistit senátem schválenu novela o provozu na pozemních komunikacích. Mezi nejvýraznější změny patří nově povinnost chodců nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti, omezení provozu vozítek segway či definice cyklistické ulice. Novelu nyní musí ještě podepsat prezident, aby mohla být účinná v následujících týdnech.
     Zóna pro cyklisty neboli cyklistická ulice umožní cyklistům i autům pohyb po jedné komunikaci. Auta nesmí cyklisty omezit a jsou zde obrazně považována za „hosty“. Na druhé straně cyklista nemůže autu bránit v průjezdu. Cyklistická ulice zároveň přináší omezení rychlosti na 30 km/h.
    Novou povinností pro chodce je užití reflexního prvku při snížené viditelnosti, pohybuje-li se chodec mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Prvek musí mít chodec na sobě umístěn tak, aby byl viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.


První absolventi VŠTE získali certifikát Evropské logistické asociace

    Novela také nově vymezuje jízdu na vozítkách segway. Dosud jsou osoby pohybující se na tomto zařízení považovány za chodce. Nově však půjde o osobní přepravní prostředek. Na osobním přepravníku se lze na chodníku či stezce pro chodce pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze a touto jízdou nesmí dojít k omezení chodce. Obec navíc může svým nařízením a dopravním značením omezit provoz vozítek tam, kde jsou podmínky pro jejich použití nevyhovující.
     Kromě výše vyjmenovaných změn novela zákona přináší drobné úpravy stávajících pravidel či povinností v silničním provozu. Patří mezi ně například povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy vozidla uvolnit.
     „Ročně zemře na silnicích zhruba sto chodců, z toho v noci kolem šedesáti lidí, z nich pak padesát mimo obec. Jakýkoliv reflexní prvek tak může zachránit nemalý počet životů. Chodcům novela nařizuje pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti, pokud již oblečení prvek má, je to dostačující,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.
    Naopak finské předpisy hovoří o reflexních prvcích, které jsou zároveň povinné i pro řidiče, jestliže vystoupí z vozidla, protože se v ten okamžik stává rovněž chodcem. Podobně je tomu i v Estonsku.


Přístup rodinné firmy se odráží ve vztahu k zákazníkům

    Asi nejblíže našemu předpisu je znění vyhlášky na Slovensku. Ostatně u našich východních sousedů už je toto ustanovení v platnosti déle než v ČR. Navíc upravuje i to, že po krajnici nebo okraji vozovky mohou jít nejvýše dva chodci vedle sebe, pokud neohrozí nebo neomezí dopravu.
    Pokud budeme hovořit o zemích na západ od nás, platí v nich jednoznačné doporučení nebo nutnost používat reflexní vesty pro řidiče i další cestující, kteří vystoupili z vozu například při poruše, nehodě, atd. Tak je tomu v Německu, Francii, Rakousku, Itálii …
    To je třeba, aby měli čeští motoristé na paměti, když míří do zahraničí. Předpisy dané země nemusí nic říkat o chodcích, ale jasně hovoří o povinném použití vesty při vystoupení z vozu.
    To znamená, že v té nebo jiné podobě je povinnost používání reflexních prvků pro chodce zakotvena v předpisech severských zemí: Finska nebo Estonska. Stejně jako u našich sousedů: Slovenska, Polska, Maďarska.


Příklad z praxe : Udržitelný supply chain

     Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích dále umožňuje zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy malý technický průkaz, v případě, že policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický stav. Díky zadržení tohoto dokumentu může dojít k zabránění dopravní nehody způsobené právě špatným technickým stavem daného vozidla. Jakmile řidič na příslušném úřadě prokáže odstranění závad protokolem o provedení technické kontroly, úřad mu jej okamžitě vydá zpět.
    Obecně lze konstatovat, že povinné používání reflexních prvků chodci mimo osvětlené komunikace v extravilánu obcí je samozřejmostí ve dvou typech zemí – na severu, kde jsou dlouhá období se sníženou viditelností a ve východoevropských zemích, kde je nižší míra disciplinovanosti a uvědomění nutnosti ochrany sebe i všech ostatních.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00