Jak na věc


potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím úč

Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce

    V této sekci naleznete formulář, který mohou uchazeči o plnění veřejné zakázky na území Slovenské republiky prokázat splnění kvalifikačního předpokladu dodavatele doložením potvrzení, že jim nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
    Formulář zde ke stažení po vyplnění uložte na svém počítači a následně odešlete formou datové zprávy do datové schránky Státního úřadu inspekce práce. Po zpracování Vaší žádosti bude potvrzení bez zbytečného odkladu doručeno do Vaší datové schránky, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.Informace k uvedenému postupu naleznete rovněž na stránkách Portálu veřejné správy

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00