Jak na věc


potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměst

Výsledky vyhledávání pro: zad%C3%A1n%C3%AD nemoci

    2 w Zprávy z radnice RADA MÌSTA PŘELOUČE Dne proběhla 85. Rada města Přelouč. Kromě jiného rada vzala na vědomí prezentaci společnosti City Parking Group v oblasti mobilních plateb parkovného, oznámení o fúzi EUC Klinika Přelouč a. s. se společností Mamodiagnostické centrum Pardubice s. r. o. ke dni V rámci této fúze došlo ke změně obchodní firmy na EUC Klinika a. s. Dá le rada schválila například smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu ,00 Kč bez DPH. Doporučilo se zastupitelstvu města zařadit v rozpočtovém opatření č. 4 do rozpočtu města částku Kč jako účelovou dotaci pro TJ Sokol Přelouč na opravu havá - rie stropu. 86. schůze rady města se uskutečnila dne V rámci této rady se projednávaly například zápisy z jednání Komise místní samosprá - vy Lhota a Škudly ze dne a z jednání Osadního výboru Mělice ze dne Schválila se kro mě jiného příkazní


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00