Jak na věc


postranní kolenní vaz poranění

Rozpoznání/vyšetření

     Často již mohl být náruživý sportovní fanoušek v televizi svědkem toho, jak velká hvězda rychle finišovala, ale náhle zpomalila s obličejem zkřiveným bolestí, začala kulhat nebo poskakovat na noze - očekávaný sportovní úspěch se nedostavil. Přetrhané vazy - tak se nazývá v mnohých případech často pozdější odůvodnění. Nezřídka následuje několik týdnů vysazení činnosti.
     Přetržení se projevuje jako též shora zmíněné nevinně vypadající následky poranění kloubu, tedy jako bolesti v klidu, otékání, podlitiny (hematomy), tlaková bolest ale i jako omezení hybnosti zraněného kloubu. Tyto příznaky onemocnění se mohou projevovat přesto velmi rozdílně, takže pravý rozsah onemocnění se jeví často neškodným až do té chvíle, než se projeví bolestí. Na druhou stranu se ale nezřídka za menšími obtížemi ukrývá kompletní přetržení vazu, které postiženému např. nezabrání v tom, dohrát fotbal až do konce. V obzvlášť těžkých případech může být též patrná chybná pozice kloubních ploch navzájem.


Příčiny/rizikové faktory

    Při konzervativním léčení by po počátečním znehybnění měla následovat perioda intenzivního rozcvičování ztuhlého kloubu a posilování stehenního svalstva. Vydatná síla svaloviny může částečně v běžném životě minimalizovat případnou vzniklou nestabilitu. Toto ovšem platí jen pokud jsou svaly v aktivním stahu, připravené na vynucený pohyb při běžné chůzi i sportu. Jsou-li uvolněny, jako např. při nečekaných, nekoordinovaných pohybech apod., dojde k opětovnému podvrtnutí. Pro tyto situace je vhodné pacienta vybavit speciální sportovní ortézou. Někteří pacienti však i přes to vnímají nejistotu v kolenním kloubu, stěžují si na „vyskakování či podlamování" kolena. Mívají pozátěžové otoky. Kolektivní a zejména míčové sporty jsou pro většinu pacientů s poraněným zkříženým vazem problémem. Navíc u nich hrozí vysoké nebezpečí, že si v souvislosti s častým podvrtnutím kolene poraní v blízké době i ostatní struktury měkkého kolene, jakými jsou například menisky a ostatní vazy.
    Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula) jsou navzájem spojeny vazy a kloubním pouzdrem. Čéška (patela) se nachází v přední části kolena v průběhu šlachy stehenního svalu a při ohýbání klouže ve žlábku stehenní kosti (sulcus femoris)
     Postižená část těla se musí zafixovat, vysoko upevnit a chladit. Pokud je k dispozici, může být použito i pevné elastické obinadlo. Prostřednictvím těchto opatření se zabrání otokům a kloub je uveden do klidového stavu. Absolutní šetrnost při kontaktu se zraněným kloubem se rozumí samo sebou, postižený by se měl chránit nebo nechat nosit. Je nutné, co možná nejdříve vyhledat lékaře.


Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. patří mezi vysoce hodnocené odborníky v dané problematice.

    Artóza je velmi častým kloubním onemocněním, se kterým se setkáváme prakticky denně. Je definována jako soubor degenerativních a zánětlivých pochodů, které ničí kloubní tkáně. Jedná se o onemocnění, které vzniká buď jako následek úrazového poškození nebo se vyvíjí pomalu u jednoho nebo více kloubů na základě opotřebení či systémového onemocnění (revmatismus, dna, apod.) Zjednodušeně se dá říci, že v popředí obtíží je především poškození kloubní chrupavky.
    Rozsah pohybu v ramenním kloubu je největší v lidském těle. Umožňuje obrovský rozsah pohybu různými směry, zároveň i umožňuje použití velké síly pomocí svalů ramenního pletence a velké dynamiky pohybu. Právě pro tyty unikátní vlastnosti je velmi náchylný k poranění. Mezi nejčastější poranění patří natržení kloubního pouzdra, svalů a šlach. Skládá se z kostí, kloubního pouzdra, včetně vazů a šlach svalů.


Poranění zkřížených vazů kolena

    Pokud je v koleni po úrazu krev, nelze na 100% specifikovat rozsah poranění jinak, než artroskopií. Relativně často totiž u poranění zkříženého vazu bývá poraněn i meniskus. Proto někteří lékaři preferují provést hned po úrazu artroskopii a verifikovat a případně ihned ošetřit poraněné struktury v kloubu. V ojedinělých případech lze vaz reinzerovat (přišít) ke kosti, ve většině případů je přetržený vaz dislokvaný do přední části kolena, kde může působit překážku v natažení. V těchto případech se přetržený vaz odstraní, ošetří se další struktury (přišije.nebo odstraní poraněná část menisku), popřípadě lze provést hned primární rekonstrukci vazu – plastiku.
    Syndrom karpálního tunelu je tzv. „útlakový syndrom“, v tomto případě útlak až poškození středního nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí, kde nervy, cévy a šlachy prochází zúženým kanálem (tunelem) pod příčnými vazy na dlaňové straně zápěstní. Pokud je v tomto prostoru z nějakého důvodu málo místa, vzniká útlak, který se nejdříve projeví postižením nervu.
    Autologous Conditioned Plasma - ACP nebo také PRP (platelet-rich plasma)ACP je koncentrát krevních destiček a růstových faktorů vlastní plasmy pacienta, který lze aplikovat v úrazových, poúrazových a ortopedických indikacích. V plasmě koncentrované látky jsou spojeny s vyšší kvalitou hojení některých tkání. Tyto látky jsou speciální centrifugací odděleny od červených a bílých krvinek, které jsou v krvi také obsažené.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00