Jak na věc


porucha esp

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Jako depresivní období je označováno takové, které trvá minimálně po dobu 2 týdnů, a pro které je typická konstantně skleslá nálada, pesimismus, neschopnost se z čehokoli radovat, ztráta zájmu o okolí, poruchy pozornosti, snížené sebevědomí, sebeobviňování se ze skutečností, které pacient nezavinil. Někteří pacienti jsou apatičtí, jiní naopak mohou být velmi podráždění. Pro depresivní stav jsou rovněž typické psychosomatické příznaky, jako jsou poruchy spánku (buď zvýšená spavost, nebo nespavost), ztráta chuti k jídlu, ztráta sexuální touhy, pocit svírání u srdce, apod. Dalším charakteristickým symptomem jsou sebevražedné myšlenky, případně snaha o sebepoškozování. V případě těžkých depresí mohou trápit pacienty také halucinace a bludy.
    A jak vlastně vypadá léčba bipolární poruchy? Má několik fází. Zpočátku by měla probíhat pod dohledem odborníka, později stačí dodržovat již zavedené postupy, aby se zamezilo opakování hraničních stavů psychiky. A co tedy nemocného čeká?
    Při některých typech bipolární poruchy mohou stavy mánie či deprese trvat i několik týdnů či měsíců (velmi zřídka i let), zatímco jindy se střídají po dnech či doslova po hodinách. Může jít jen o malé a dramatické náladové epizody nebo také o kompletně proměněný den. Ovšem zajímá-li se lékař o svého pacienta, měl by podobné příznaky odhalit.
    Léky je obvykle doporučeno užívat celoživotně, ovšem správně zaléčená bipolární porucha se vrací jen zřídkakdy a nemá žádný vliv na pracovní nebo osobní život nemocného. A to za trochu té námahy a nepohodlí rozhodně stojí!


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Po internetu koluje několik jednoduchých testů sestavených psychiatry, které mohou poukázat na to, že je ve vašem osobním životě něco špatně. Máte-li i vy podobné podezření, vypracujte si náš test. Je to jednoduché. Dáme vám k dispozici několik jednoduchých bodů. Nad všemi se vážně zamyslete a dopište si k nim, jestli platí pro vás nebo ne.
    Bipolární poruchu charakterizují ze všeho nejlépe prudké změny nálady. Je to jako přebíhání mezi dvěma póly psychiky od prudké radosti a mánie až k hluboké depresi. Zákeřnost tohoto onemocnění tkví v tom, že mezi těmito stavy má člověk náladu poměrně normální a jeho občasné výstřelky proto okolí příliš neřeší. Ale ve chvíli, kdy se intenzita střídání nálad začíná zvyšovat, bývá už léčba mnohem pomalejší a méně účinná.
    Farmakoterapie je doplněna psychoterapií. Dále je důležité, aby zdravotnický personál vysvětlil stav pacienta jeho příbuzným, neboť pochopení jeho blízkých je významným předpokladem pro zmírnění útrap, které nemoc s sebou přináší. Soužití s pacientem je pochopitelně náročné i pro jeho blízké.


Bipolární porucha osobnosti – léčba

    Základem léčby bipolární poruchy je podávání psychofarkmak. Pacientům se podávají především stabilizátory nálad, a to z toho důvodu, aby se tlumily jejich výkyvy. Dalším druhem medikace jsou antidepresiva (v období depresí) a antipsychotika (v období mánie). Pokud mají pacienti problémy se spánkem, rovněž se jim předepisují léky, v případě nespavosti jsou to hypnotika.
    Nejde je o položku do sešitu psychoterapeuta. Bipolární porucha je komplexní onemocnění, které se neobejde bez odborné diagnostiky. Neexistuje jednotná šablona, příznaky mohou být u jednotlivých lidí značně individuální. Změny stavu si může všimnou i praktický lékař nebo sexuolog, který následně pacienta vhodně nasměruje.
    Bipolární porucha osobnosti známá především jako maniodepresivní psychóza je vážné duševní onemocnění, které postihuje dospělé obou pohlaví. Jakými symptomy se vyznačuje? A jak se toto onemocnění léčí?
    Po odeznění depresivní fáze pak často na několik dnů až týdnů nastupuje chování, které ničím nevybočuje ze zažitých norem. Nemocný si není vědom žádného problému, jen s postupem času začíná stále více pociťovat nutkání „něco udělat,“ jenž se následně zvrhne do již probírané manické fáze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00