Jak na věc


porucha esp

Bipolární porucha osobnosti – léčba

    Bipolární porucha (celým názvem afektivní bipolární porucha osobnosti) neboli maniodepresivní psychóza  je charakterizována jako psychóza, pro kterou jsou typické chorobné změny nálad. U pacientů se střídají období deprese, se stavy mánie, od čehož byl také odvozen název poruchy. Délka trvání jednotlivých období je individuální, u některých pacientů dochází k velmi častým změnám těchto stavů.
    Bipolární poruchu charakterizují ze všeho nejlépe prudké změny nálady. Je to jako přebíhání mezi dvěma póly psychiky od prudké radosti a mánie až k hluboké depresi. Zákeřnost tohoto onemocnění tkví v tom, že mezi těmito stavy má člověk náladu poměrně normální a jeho občasné výstřelky proto okolí příliš neřeší. Ale ve chvíli, kdy se intenzita střídání nálad začíná zvyšovat, bývá už léčba mnohem pomalejší a méně účinná.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Jako depresivní období je označováno takové, které trvá minimálně po dobu 2 týdnů, a pro které je typická konstantně skleslá nálada, pesimismus, neschopnost se z čehokoli radovat, ztráta zájmu o okolí, poruchy pozornosti, snížené sebevědomí, sebeobviňování se ze skutečností, které pacient nezavinil. Někteří pacienti jsou apatičtí, jiní naopak mohou být velmi podráždění. Pro depresivní stav jsou rovněž typické psychosomatické příznaky, jako jsou poruchy spánku (buď zvýšená spavost, nebo nespavost), ztráta chuti k jídlu, ztráta sexuální touhy, pocit svírání u srdce, apod. Dalším charakteristickým symptomem jsou sebevražedné myšlenky, případně snaha o sebepoškozování. V případě těžkých depresí mohou trápit pacienty také halucinace a bludy.
     Během terapie je důležité hovořit o svých pocitech a myšlenkách. Právě „léčba hovorem“ je důležitou součástí celkové nápravy. Klíčovým bodem celého procesu je rozpoznání situací, myšlenek a chování, které fungují jako spouštěč bipolární poruchy. Tím, že problémům porozumíme, je nakonec můžeme i lépe zvládnout. Nezastupitelnou roli mají také léky, pomáhají předcházet oběma pólům pociťovaných nálad. Jakmile se totiž extrémní chování omezí, člověk sám na sebe získá mnohem pozitivnější pohled, který ho často vystřelí raketově vzhůru.
    Mezi laiky je bipolární porucha známá spíše pod staršími názvy manio-depresivní porucha nebo maniakální deprese. Jde o velmi vážně psychické onemocnění, které může bez adekvátní léčby skončit trvalým narušením mezilidských vztahů, následovaných sebevražednými úmysly.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Toto období trvá přibližně týden, poté je opět vystřídáno depresivním stavem. Jak ale bylo zmíněno výše, u některých pacientů dochází ke střídání těchto stavů mnohem rychleji, ze dne na den, nebo dokonce z hodiny na hodinu.
    Z výše zmíněných příčin je patrné, že nemoci lze těžko předejít. Včasným zahájením léčby lze předejít zhoršení stavu a nejzávaznějšímu riziku u depresivního stavu, kterým je sebevražda.
    Po internetu koluje několik jednoduchých testů sestavených psychiatry, které mohou poukázat na to, že je ve vašem osobním životě něco špatně. Máte-li i vy podobné podezření, vypracujte si náš test. Je to jednoduché. Dáme vám k dispozici několik jednoduchých bodů. Nad všemi se vážně zamyslete a dopište si k nim, jestli platí pro vás nebo ne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00