Jak na věc


porodní box pro psa

Článek se vztahuje k období asi

    Porodní sál č. 1 je určen zejména pro fyziologické porody. Porodní sál č. 2 slouží obvykle ženám se závažnými komplikacemi, je totiž v těsné blízkosti neonatologické jednotky intenzivní péče. Tato organizace je velmi výhodná pro případ porodů zejména extrémně nezralých novorozenců.
    Zamyslete se. Jak si představujete ideální porod? Co je pro vás důležité a co ne? Možná vám pomůže rozhovor o vašich přáních s partnerem, který vás bude při porodu doprovázet.
    Rozsah porodního plánu by neměl překročit 1 stranu textu. Část textu týkající se miminka může být na další straně nebo na zvláštním listu papíru. Struktura může být různá, můžete prostě sepsat jednotlivé body pod sebe, rozčlenit text do odstavců nebo třeba sestavit tabulku.
    Porodní plán je dokument, který do jisté míry vyjadřuje váš informovaný souhlas či nesouhlas se zdravotními úkony, tedy pozitivní či negativní "revers". Proto by mělo být na začátku zřetelně vyznačeno jméno rodičky, případně ročník, aby bylo jasné, komu plán patří, a na konci by neměl chybět podpis a datum.


Co je to porodní plán? K čemu slouží?

    Porodní sál č. 2 se nachází v levém traktu budovy - tzn. od recepce schodištěm do 1. patra - vlevo. Rodička, která je přijata, zde může být s partnerem či doprovodem až do porodu. Dvě hodiny po porodu je rodička přeložena na oddělení šestinedělí. Součástí druhého porodního sálu je i tzv. čekatelský pokoj. Tento pokoj slouží pouze na přechodnou dobu, než začne porodní činnost. Návštěvy na „čekatelském pokoji“ jsou možné.
    Nikdo dopředu neví, jak bude porod probíhat. Proto musí být porodní plán pružný, dávat možnosti na výběr. Jak by se mělo postupovat v případě komplikací? Většina přání je reálná jen v případě nekomplikovaného porodu. Pokud porodní plán nefunguje v případě komplikací, je vytvořený špatně.
    V současné době máme k dispozici dva porodní sály. Oba jsou rozděleny na pět porodními boxů. Každý porodní box je vybaven moderním a ve světě velmi oblíbeným porodním lůžkem Affinity® od firmy Hill-Rom (USA). Jedná se o jedinečné porodní lůžko, které dává pocit komfortní postele se všemi přednostmi kompetentního nemocničního lůžka.  Lůžko je víceúčelové. Lůžko umožňuje snadné nastavení do kterékoliv i alternativní polohy a čerstvé mamince poskytuje i velký komfort pro rekonvalescencí po porodu. Pro každou rodičku máme dále k dispozici moderní techniku pro sledování nitroděložního stavu plodu.


Jak s porodním plánem pracovat?

    Naše porodnice je nedílnou součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsme tedy klinikou, tzn. že zde získávají teoretické i praktické zkušenosti studenti medicíny a dnes i lékaři před složením svých atestačních zkoušek. Klinická pracoviště mají své výhody i nevýhody. Jejich lékaři jsou současně vysokoškolskými/univerzitními učiteli. Aby mohli učit, bývají obvykle na velmi vysoké odborné úrovni. Avšak někdy mohou mít pacienti pocit nižší úrovně intimity. Pokud se studenti medicíny účastní jakýchkoliv procedur (obvykle pouze jako pozorovatelé) jejich učitel je povinen těhotnou ženu předem požádat o svolení. Přání ženy o zachování intimity je vždy vyhověno. V praxi se ovšem setkáváme s velmi vstřícným postojem těhotných/rodiček. Většina žen v naší porodnici chápe, že je třeba vychovávat novou generaci lékařů a porodních asistentek. Na obou porodních sálech je možné provést odběry pupečníkové krve - smluvní partner je pouze Národní centrum tkáňí a buněk v Brně.
    Usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. Každá rodička se potřebuje při porodu soustředit sama na sebe, takže může jakékoli dotazy vnímat jako nepříjemné vyrušování. Pokud navíc musí svá přání prosazovat poněkud důrazněji, či se dokonce dohadovat, může ji to značně vysilovat a znepříjemnit celý zážitek porodu.
    Možná si říkáte: Já mám v plánu jen porodit zdravé miminko a být sama zdravá. Takové přání je jistě v pořádku. Ovšem některým maminkám velmi záleží na tom, aby na porod vzpomínaly jako na příjemný zážitek, nestačí jim porod přežít, chtějí ho i prožít.
    V předporodním kurzu nebo v literatuře se můžete seznámit s jednotlivými částmi porodu a s procedurami, které se při nich provádějí. Záleží na vás, které procedury vám vyhovují a které ne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00