Jak na věc


porod po vysazeni utrogestanu

Základní „stavební“ prvky přirozeného porodu

    Porod je chápán jako zcela přirozený projev ženského organizmu, do kterého není nutno, ba dokonce ani radno jakkoli zvenčí zasahovat. Zdravotnický personál je od toho, aby ženě pomohl, ulehčil, aby jí podpořil a povzbudil. Není tu proto, aby jí diktoval, co má dělat, jak se má položit, kdy má tlačit, že má být potichu apod.
    Každý z nich by měl při porodu plnit svůj zcela konkrétní úkol. Ten nejdůležitější náleží samotné rodičce, která při porodu odvádí tvrdou a bolestivou dřinu. Porodní asistentka má za úkol mamince v její „těžké hodince“ všemožně pomáhat, povzbuzovat a uklidňovat. Úkolem lékaře by nemělo být skutečně nic jiného, než být jen v ústraní připraven zasáhnout, jestliže ho porodní asistentka přivolá na pomoc.
    Abychom to shrnuli: přístroje, léky a zásahy do porodu jsou vhodné jen tehdy, když už problémy existují, nebo je více než pravděpodobné, že co nevidět nastanou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00