Jak na věc


porod po vysazeni utrogestanu

Základní „stavební“ prvky přirozeného porodu

    Tišící prostředky je dobré použít teprve v době, kdy se jedná o velmi těžký porod nebo je třeba provést bolestivý zákrok. Používají-li se léky skutečně až jako prostředek „poslední záchrany“, jejich kladné účinky převýší možná rizika i nežádoucí účinky. Ženy, které se rozhodly nepoužít léky během porodu nebo je použily pouze tehdy, kdy bylo jejich použití nezbytné, si odnášejí mnohem větší pocit uspokojení a pozitivní zážitek z narození svých dětí.
    Každý z nich by měl při porodu plnit svůj zcela konkrétní úkol. Ten nejdůležitější náleží samotné rodičce, která při porodu odvádí tvrdou a bolestivou dřinu. Porodní asistentka má za úkol mamince v její „těžké hodince“ všemožně pomáhat, povzbuzovat a uklidňovat. Úkolem lékaře by nemělo být skutečně nic jiného, než být jen v ústraní připraven zasáhnout, jestliže ho porodní asistentka přivolá na pomoc.
    Porodní asistentka pomáhá rodičce zvládnout porod především psychicky: povzbuzováním, radami, usměrňováním. Povzbuzování je skutečně jádrem práce porodní asistentky, především vlídná slova: „Nebojte, zvládnete to“.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00