Jak na věc


popisky na vánoční dárky

Popisky na zavařeniny mix květin na louce Z-DESIGN - 59657

    Text je možno zarovnat na levý okraj (potom kotevní bod textu odpovídá levému okraji jeho prvního písmene), na pravý okraj (pak kotevní bod odpovídá pravému okraji posledního písmene textu) nebo na střed.
    možňuje dynamicky měnit natočení textu v závislosti na hodnotě datového sloupce nebo výrazu. Pokud je zadán název sloupce nebo výraz, udává úhel ve stupních, o který se (v kladném matematickém smyslu, tedy proti směru hodinových ručiček) otočí každý zobrazovaný text oproti zadanému výchozímu úhlu natočení.
    úhel natočení písma popisky. Hodnota pole udává úhel ve stupních, o který se má text popisky otočit v kladném matematickém smyslu (proti směru hodinových ručiček) oproti běžnému směru (zleva doprava). Tedy například úhel 90° určuje směr písma zdola nahoru a 180° zprava doleva (přičemž písmo je vzhůru nohama).
    výška textů popisky. Kladná hodnota udává výšku v tiskařských bodech (1 tiskařský bod = 1/72 palce, tedy asi 0.35 mm). Pokud zadáte kladnou výšku písma, popisky zůstávají stále stejně velké bez ohledu na měřítko mapy. Záporná hodnota udává výšku písma v jednotkách mapy, v takovém případě se velikost popisek mění podle aktuálního měřítka zobrazené mapy.


Barevné popisky s motivy ovoce Z-DESIGN - 59636

    V horní levé části dialogu je umístěno číslo stylu popisky (Pořadí stylu). Ve spodní levé části dialogu jsou umístěny parametry, které odpovídají vybranému stylu.
    V rámci definice stylu popisky je možno určit typ písma, jakým se má popiska vysázet, způsob zarovnání popisky vzhledem ke vztažnému geometrickému objektu. Lze definovat i více stylů popisky (Pořadí stylu) a konkrétní styl vybírat v závislosti na hodnotě zvoleného sloupce datové tabulky tématu (Výběr stylu podle); podle hodnot datových sloupců lze modifikovat výšku písma, tzv. úroveň popisky (pokud definujete úroveň popisky, lze přikázat filtrování, t.j. aby se zobrazovaly popisky jenom určité úrovně) nebo posunutí popisky vzhledem ke skutečným souřadnicím vztažného geometrického objektu.
    dvojice reálných čísel udává posunutí textu proti zarovnání na kotevní bod v jednotkách mapy v osách x a y. Skutečné posunutí se určí podle měřítka zobrazení mapy.
    dvojice polí umožňuje zadat název sloupce nebo výraz číselného typu, jehož hodnota určí pro každý zobrazovaný text individuálně jeho posunutí v jednotkách mapy vůči výchozímu umístění.


Popisky na zavařeniny mix ovoce Z-DESIGN - 59654

    v případě natáčení textu podél čáry zajišťuje, aby se text nezobrazil vzhůru nohama - pokud vypočtený úhel natočení leží mimo interval [-90°, +90°], otočí se o dalších 180°.
    umožňuje dynamicky měnit výšku textu v závislosti na hodnotě zadaného datového sloupce nebo výrazu. Pokud je výraz zadán, určuje multiplikační konstantu, kterou se vynásobí zadaná základní výška písma.
    Skupina atributů umožňuje posunout umístění textu proti zarovnání na kotevní bod. Posunutím textu můžete dosáhnout lepšího grafického vzhledu, pokud výchozí umístění způsobuje například překrytí textu grafikou nebo jiné zhoršení jeho čitelnosti.
    Tematická kresba popisky slouží k popisování map. Při definici kresby je třeba určit, který sloupec datové tabulky tématu se použije jako zdroj textů popisek a styl, jakým se má popiska vysázet. Pomocí tohoto typu kresby je možno popsat například názvy zemí v geografické mapě, názvy měst nebo hodnoty výsledků měření, prováděných ve stanovených bodech. V případě čárové kresby je navíc možno přikázat, aby se popiska natočila podle směru čáry, což se hodí například u popisek komunikací nebo vodních toků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00