Jak na věc


poměry mezi větami hlavními cvičení

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

    Odvolání podpisu pracovní smlouvyzkušební dobaKdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvyPracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práceMožnost anulování pracovního poměruMôžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dáleOdstoupení od pracovní smlouvy
    Od roku 2000 je mi opakovaně prodlužován HPP na dobu určitou/celkem už 9x/Pracovní poměr mi končí k 31.03.2011, zaměstnavatel mi ho už nechce prodloužit. Mohu se nějak bránit? Není postup opakovaných prodloužení nezákonný? Nepřechází automaticky po třech prodlouženích PP na dobu neurčitou?Jak mám postupovat a písemně oznámit zaměstnavateli, že s jeho postupem a jednáním o skončení PP nesouhlasím? Děkuji moc za radu.
    absolventdoba určitákonkurenční doložkamísto pravidelného pracovištěmísto výkonu práceochranná lhůtapracovní smlouvavedlejší pracovní poměrzkušební dobainformování o obsahu pracovního poměrujiná překážka na straně zaměstnavatelekolektivní smlouvazaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)
    Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.


Pracovní poměry na dobu určitou a stávající zákoník práce

    Kromě toho je navrhováno zrušit výjimku pro pracovní poměry uzavírané jako náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance, výjimku pro profesory vysokých škol a výjimku pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
    Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvyPracovní poměry na dobu určitou od r. 2012Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitouZákoník práce 2012 II. díl - Zkušební dobaZákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011Radiožurnál - Kontroly zaměstnancůRadiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010
    Stávající právní úprava: Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou maximálně v součtu 2 let. Počet opakování není dán. Je tedy možné uzavřít pracovní poměr např. po 1 měsíci celkem 24 krát. Mezi skončením pracovního poměru na dobu určitou a založením nového pracovního poměru také na dobu určitou (s tím samým zaměstnancem u téže firmy) musí uplynout prodleva aspoň 6 měsíců.


Podle doby trvání pracovního poměru

    Navrhované změny: Podle vládního návrhu by délka pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesměla v součtu překročit 3 roky a zároveň by však směla být prodloužena maximálně 2 krát. Tzn. že by bylo možné uzavřít pracovní poměr např. 3 krát po sobě na 1 rok (v součtu 3 roky), ale nebylo by už možné uzavírat pracovní poměr např. stále na 3 měsíce, protože 3 měsíce krát 3 (= uzavření pracovního poměru + 2 krát prodloužení) je maximálně 9 měsíců.
    Mimo to ale zná zákon i výjimky ? pravidlo 2 let a pauzy 6 měsíců neplatí pro: a) případy stanovené jinými zákony (to platí např. pro pracovní poměr cizinců, profesorů vysokých škol nebo pro zaměstnance vysílané k výkonu práce do Evropské unie), b) pro náhradu dočasné nepřítomného zaměstnance (typicky např. pracovní poměry uzavírané za ženy na mateřské/rodičovské dovolené), c) pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (např. sezónní práce nebo uzavírání pracovních poměrů na konkrétní projekt či zakázku); d) na pracovní poměry uzavírané mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem dočasného přidělení k uživateli práce.
    Konkurenční doložka a brigáda ?Čerpání dovolené ve výpovědiDoba určitá vymezeníDoba určitá a přechod na dobu neurčitouPříplatek ke mzdě paušální částkaDohoda o zvýšení kvalifikaceDopad násilného odchodu ze zamestnaniDovolená ve zkušební doběDva pracovní poměry - dovolená a nový zaměstnavatelOdchod ze zaměstnání po dvou dnech


Podle způsobu vzniku pracovního poměru

    Standardně může zaměstnavatel prodlužovat dobu určitou jen do 2 let celkem. Pokud práce pokračuje i po této době, jedná se automaticky o dobu neurčitou. Zákoník práce ale zná i některé výjimky, kdy je možno prodlužovat dobu určitou i déle. Např. do konce roku 2009 se tak legálně dělo jednak u starobních důchodců a také u profesorů vysokých škol - tyto případy se odkazovaly na možnost takového sjednání doby určité podle jiného právního předpisu. Ovšem tato výjimka zanikla k 31.12.2009. Nadále je však možné prodlužovat pracovní poměry i nad 2 roky v těchto případech: 1) když se jedná o náhradu dočasně nepřítomného zaměstnance (typicky třeba za dobu mateřské a rodičovské dovolené nebo třeba za zaměstnance, který má mandát jako poslanec apod.); 2) když jsou na straně zaměstnavatel dány vážné provozní důvody, které vymezí buď v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu; 3) pokud se jedná o zaměstnance agentury práce. (viz § 39 Zákoníku práce)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00