Jak na věc


polykarbonátové světlíky na haly

Rekonstrukce střešních světlíků

    Sedlové světlíky se nejčastěji používají k prosvětlení průmyslových a obchodních hal. Jako výplň nosné konstrukce se používá dutinkový polykarbonát tloušťky od 16 do 40 mm. Jedná se o materiál od výrobců např. Akyver, Lexan, Makrolon a Politec, přičemž U hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje od 1,73 W/m2K do 1,15 W/m2K. Polykarbonát se obecně vyznačuje dobrými mechanickými, tepelně izolačními a optickými vlastnostmi. Na rozdíl od obloukových světlíků není sedlový světlík limitován rozponem.
    Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat! Na dotazy zaslané přes e-mail odpovíme maximálně do 24 hodin.
    Staré střešní světlíky sedlové ocelové s výplní z drátoskla neodpovídají stále vyšším požadavkům na tepelně izolační vlastnosti střešních světlíků.Zanedbaná údržba a servis starých střešních světlíků zkracuje jejich životnost a střešní světlíky tak ztrácí svou funkci. Dřívější střešní světlíky s ocelovou konstrukcí, jejichž výplň tvořilo těžké drátosklo, zbytečně zatěžují střešní konstrukci a měly by být nahrazeny nejmodernějšími střěšními světlíky s hliníkovou konstrukcí a výplní tvořenou lehkým polykarbonátem nebo PMMA akrylátem.


Druh použité fólie: SILVER 20 FOR PC

    Jedná se o typ světlíků, které slouží k cílenému prosvětlování vnitřních prostor objektů. Vhodně umístěné světlíky dodávají do interiéru přirozené denní světlo. Bodový střešní světlík může být vyroben ve dvou variantách, jako pevný nebo otvíravý. V pevné variantě slouží pouze jako střešní prosvětlovací prvek – na ocelovou podsvětlíkovou manžetu je osazen poklop vyrobený z hliníkových profilů s polykarbonátovou výplní. V otvíravé variantě pak funguje jako střešní prosvětlovací prvek a navíc plní funkci denního větrání objektu. Pro otevírání poklopu bodového světlíku se používají elektrické otvírače.
    Shedové světlíky mají hliníkovou nebo železnou konstrukci a z jedné strany jsou opláštěny minerálním nebo PUR panelem. Popřípadě to může být i plášť skládaný, do něhož se vkládá tepelná izolace z minerální vaty nebo PUR pěny. Druhá strana světlíku je prosvětlená dutinkovým polykarbonátem nebo izolačním dvojsklem. Panely pro shedové světlíky Dravon dodávají Kingspan, Ruukki, Isopan, Brucha a další.
    V posledních letech se v projektech znovu začínají objevovat tradiční sedlové světlíky nejrůznějších sklonů a provedení. Jde o typ světlíků vždy s ocelovou podsvětlíkovou obrubou (manžetou) a nejčastěji hliníkovou (popřípadě ocelovou) nosnou konstrukcí s polykarbonátovou výplní. V případě požadavku na neprůsvitnost některé ze stěn, je řešením instalace neprůsvitného panelu.


Střešní světlíky - rekonstrukce

    Kopule jsou vyrobeny z polymethylmethakrylátového nebo polykarbonátového plného skla tloušťky 2 až 3 mm, a to technologií volného vyfukování a tažení za tepla. U dvojitého a trojitého provedení jsou jednotlivé vrstvy v okrajích slepeny dohromady, což zabraňuje přístupu prachu a kondenzaci vody v dutinách. Vnější vrstva má montážní přírubu se speciálními lůžky pro šrouby. Příruba má šířku 80 mm a okapnici vysokou 40 mm, která zabraňuje vhánění vody do spáry spoje tlakem bočního větru. Kopule jsou tvarovány tak, aby případné orosení a vzniklý kondenzát byly odváděny ven podstavcem. Ten je vyroben ze sklolaminátu (PES) nebo z PVC s tepelně izolační výplní z polyuretanu. Vnitřní strana podstavce je bílá a hladká, vnější je zdrsněna pro lepší aplikaci hydroizolace. Horní vrstva je navíc opatřena ochranným nátěrem proti povětrnostním vlivům. Podstavce se vyrábějí vysoké 150, 300 nebo 500 mm a jsou zakončeny přírubou šířky 160 mm, která se pokládá na nosnou konstrukci střešního pláště. Podsta
    Tyto světlíky se kromě výše uvedených běžných variant používají především tam, kde jsou větší nároky na zvukovou izolaci (zvukovou neprůzvučnost) budovy. Jako výplň pultových světlíků v těchto případech slouží izolační dvojsklo, které zvukové izolační parametry splní. Při použití dutinkového polykarbonátu tloušťky 16 až 40 mm je pultový světlík sice velmi dobře tepelně izolovaný, ale není dosaženo požadované zvukové neprůzvučnosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00