Jak na věc


poliklinika jeronýmova hradec králové

Lymfatická masáž a přístojová lymfodrenáž

    LNaP, a.s. nabízí ve svých prostorách lékařskou péči poskytovanou  naší společností a dále  privátními odbornými  lékaři občanům ze  Šluknovského výběžku.
    Pohyb vždy musí začínat v přesně nastavené výchozí poloze, lokomoce musí být pomalá, plynulá, s tlakem končetin do podložky a napřímeným držením celé páteře. Pomocí Klappova lezením se optimalizuje držení páteře a dochází k posílení svalového korzetu páteře.
    Věříme, že díky těmto změnám a rozšířením Polikliniky I. P. Pavlova s.r.o. budeme poskytovat ještě komplexnější a dostupnější zdravotnické služby než v předchozích letech.
    Posláním polikliniky je zajistit pro pacienty příjemné prostředí a maximální vstřícnost personálu. Za samozřejmost je považována vysoká odborná úroveň v souladu s moderními vyšetřovacími metodami.
    V rámci pracovišť Polikliniky I. P. Pavlova nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich pacientů může navazovat na vyšší klinické pracoviště.


Ceník placených fyzioterapeutických procedur a služeb

    Pomocí speciální pásky (tapu), která se lepí na kůži, dochází ke stimulaci kožních, svalových a kloubních receptorů a následně tak ke snížení bolesti, snížení svalového napětí, zlepšení kloubní stability a usnadnění toku lymfy organismem.Tape je nositelný několik dní, klienta neomezuje v běžných denních aktivitách ,ani léčenou část neznehybňuje.
    Tato starodávná čínská masáž svými příjemnými relaxačními a harmonizujícími účinky uspokojí opravdu každého klienta.Nahřáté lávové kameny se přiloží na klientovo tělo a současně probíhá masáž jednotlivých částí těla horkým olejem a dvěma dalšími kameny, které se drží v dlani.
    Na prvním stupni učení se podílí mozková kůra a je zde snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení pro jeho provedení. Řízení pohybu na této úrovni je však únavné a pomalé, proto se CNS/centrální nervový systém/ snaží po dosažení alespoň základního provedení pohybu přesunout řízení na nižší pohybová podkorová regulační centra,kde tento druhý stupeň motorického řízení je již méně únavný a hlavně rychlejší.


Bazální podprogramy Jarmily Čápové

    Základním prvkem masáže jsou rytmické pohyby po klientově těle s využitím harmonické hudby. Havajská masáž Lomi Lomi (milující ruce) využívá velmi plynulých, měkkých i hlubokých technik a je prováděná hlavně předloktím a lokty s využitím váhy a těžiště těla. Speciální technika a rytmus havajské masáže ve spojení s vůní aromatických olejů vyvolávají hluboký terapeutický a relaxační účinek, který odstraní svalové i psychické napětí, odbourá stres a nabije tělo i duši pozitivní energií.
    Je jemná manuální technika, která ,pomocí přesně po sobě jdoucích jemných hmatů, zlepšuje tok lymfy a napomáhá tak k odvodu zplodin látkové výměny, snižuje otoky a tlumí bolestivé projevy. Podílí se na celkové detoxikaci organismu a zlepšuje fyzickou kondici.Manuální lymfatická masáž je prováděná školeným terapeutem.


Poliklinika I. P. Pavlova je rozdělena na pracoviště

    Metoda vychází z principů vývojové kineziologie (cvičení probíhá v různých polohách) a zásad fyziologie hybnosti. Bazální podprogramy jso geneticky dané pohybové předpoklady, které jsou u všech lidí stejné a na jejichž základě vznikají a dále se rozvíjípohybové programy,které už má každý jedinec odlišné. Potřeba pohybové aktivity je však u člověka tak silná, že se samotný pohyb může uskutečnit i za výchozích podmínek, které pro něj nejsou vhodné (špatná výchozí poloha, nevhodné nastavení jednotlivých segmentů apod.) a vzniká tak následně špatný pohybový stereotyp,který se dále fixuje a způsobuje svalovou dysbalanci,inkoordinacia bolestivé stavy.Podstatou terapie je tedy přeměna špatné aferentní informace na fyziologickou a aktivace utlumených vrozených bazálních podprogramů, které umožní přestavbu špatného pohybového vzorce na správný.
    Léčba funkčních poruch pánevního dna a inkontinence pomocí elektrostim.přístroje MYO 200(instruktáž cvičení svalstva pánevního dna + přístrojová terapie)
    Metoda vychází z vývojové kineziologie a je založena na správném výchozím postavení periferních částí těla ( vlastní ruka a noha), přes které se následně pomocí opory aktivují diagonální svalové řetězce. Tato aktivita pak zajistí napřímení trupu, po kterém může následovat pohyb.Cvičení je aktivní, s postupně se zvyšující náročností vzpěrných a stabilizačních cviků.. Začíná se se od nižších poloh (leh na zádech,břiše,boku) a pokračuje se k polohám vyšším (sed,klek,stoj), přesně podle vývojové kineziologické řady.


Vojtova metoda reflexní lokomoce

    Cílem je tedy odbourání špatných pohybových stereotypů pacienta,které vedou k jeho obtížím, pomocí dosažení reflexní, rychlé, automatické a koordinované aktivace žádaných svalů a zafixování těchto správných pohybových programů na podkorové úrovni . K tomu je zapotřebí dobrá spolupráce jak CNS, tak periferních receptorů-kloubních, svalových, kožních, hlavně z plosky nohy, hlezna, kolene, pánve, ramen, krku i hlavy. Pro umocnění a zintenzivnění vzruchů z proprioreceptorů do CNS využívá tato metoda cvičení na nestabilních podložkách( bosu,úseče,balony apod.)
    Přístrojová lymfodrenáž se provádí programovatelným přístrojem pomocí nafukovacích vícekomorových vaků, které se postupně nafukují a vyfukují a střídáním tlaku tak dochází k zlepšení cirkulace lymfy. Toto ošetření navazuje na ošetření a uvolnění regionálních místních uzlin.
    Poliklinika I.P. Pavlova s.r.o. je akreditované zdravotnické zařízení s dlouholetou zkušeností od roku 1993. Našim pacientům nabízíme komplexní ambulantní činnost a specializované poradny v moderně přístrojově vybavených ordinací.
    Kromě této tradiční formy celotělové thajské masáže je možno zvolit také její modifikaci ve formě Thajské masáže nohou ( pomocí dřevěného kolíčku) nebo Thajské olejové masáže ( s vonnými oleji).Zde si již klient oděv odkládá.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00