Jak na věc


pojištění odpovědnosti podnikatelů

Pronájem osobního vozidla - malé, MPV malé

    RIO POJISTLINE je internetová aplikace umožňující nejen uzavření smlouvy, ale významnou službou v osobním a zabezpečeném prostoru je i platební brána ČSOB banky, která je na úhradu pojistného k dispozici 24 hodin denně. SLEVY ZA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
    S ohledem na zvýšení efektivnosti vzájemné komunikace vám bude vždy k dispozici dvoučlenný tým, který s vámi bude po celou dobu až do navázání smluvního vztahu osobně komunikovat.
    V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit).
    Každý úspěch a neúspěch, zisk nebo ztráta je spojena s uměním nalézt nové obchodní možnosti s využitím stávajícího obchodního potenciálu. Naše společnost Vám dává možnost vzájemné spolupráce na základě systému formátu peer to peer (P2P), který je spojen se společným ziskem a snížením vlastních nákladů.
    Ve spolupráci s D.A.S. Rechtsschutz AG je pro vás připraven soubor pojistných produktů, se kterými získáte jistotu právní ochrany. Se svým osobním firemním právníkem můžete přijímat rozhodnutí pro větší prosperitu svého podnikání.


Pojištění odpovědnosti zasilatele

    Jsme ve Váš prospěch připraveni tato rizika identifikovat, minimalizovat a realizovat veškeré kroky, vedoucí ke sjednání kvalitní pojistné ochrany, navíc s tlakem na úsporu nákladů a výslednou cenu.
    Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně požadavek zpracuje a předloží návrh komplexního řešení (popř. vás kontaktuje pro doplnění informací)
    Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně pojistnou událost zreviduje, navrhne optimální postup řízení s možností okamžité odborné pomoci (popř. vás kontaktuje s požadavkem na doplnění stěžejních informací)
    Nedílnou součástí našich komplexních služeb je i návrh optimalizace ceny s tlakem na úsporu Vašich nákladů sjednaných pojistných smluv.
    Služby, které již v dnešní době patří ke standardům ochrany a správy pojistných rizik podnikatelů, zcela prokazatelně plní svůj účel orientovaný na snížení nákladů, kvalitu a aktuálnost sjednaného rozsahu pojistné ochrany, rychlosti při likvidaci pojistných událostí a další podpory odborných služeb ve prospěch klientů pojišťovacího makléře.


Pojištění odpovědnosti dopravce

    Krok 2) odešlete váš požadavek na zpracování našemu makléři, který osobně zpracuje nabídky jednotlivých pojistitelů (popř. vás kontaktuje pro doplnění informací)
    Krok 1) zadejte požadovaná dataKrok 2) po odeslání vás bude kontaktovat osobní makléř POJISTLINE.cz, který dohodne specifický rozsah vámi požadované službyKrok 3) na základě vzájemné dohody vám osobní makléř POJISTLINE.cz předloží auditní zprávu k vámi požadované službě, včetně návrhu nové koncepce na zkvalitnění a úsporu běžně placeného pojistného vaší stávající pojistné ochrany
    Podnikatelé si již uvědomují, že riziko vzniku odpovědnosti nemohou nikdy zcela odvrátit. Pojištění odpovědnosti jim dovoluje podnikat s jistotou, neboť je chrání jak před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti, tak i před neoprávněně uplatňovanými nároky.
    Krok 3) po vzájemné dohodě budou realizovány veškeré předem dohodnuté a vámi požadované odborné činnosti a to vždy s předložením k vaší finální akceptaci


Pojištění proti odcizení a vandalismu

    Krok 3) v klientské zóně "moje smlouva" vám makléř předloží návrh pojistné smlouvy, ve které můžete návrh smlouvy společně upravit, nebo svou akceptací přímo potvrdit požadavek na vypracování originálu pojistné smlouvy, a to včetně možnosti úhrady prvního pojistého prostřednictvím platební brány
    Příklady škod krytých pojištěním odpovědnosti Zákazník se zraní ve výrobní hale. Vadná elektrická konvice způsobí požár. Automobil je poškozen v hotelové garáži. Hostu v restauraci je odcizen kabát nebo se nakazí salmonelou. Kadeřnice zraní  zákazníka. Automechalik poškodí vozidlo zákazníka. 
    Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu sjednaného ve smlouvě.
    Krok 2) po odeslání požadovaných dat budete kontaktováni týmem POJISTLINE.cz, který vám sdělí základní informace o možnostech vzájemné spolupráce. Po celou dobu formování rozsahu vzájemné spolupráce vám bude k dispozici pověřený pracovník, který vám poskytne maximum informací a zodpoví veškeré vaše dotazy
    Poskytované právní služby jsou zaměřeny na veškeré subjekty věnující se podnikatelské činnosti.


Pojištění profesní odpovědnosti

    Současným trendem firem a podnikatelů je zvyšující se zájem o realizaci outsourcingových a komplexních služeb v rámci zabezpečení své pojistné ochrany. Stupňuje se vědomí o nevyzpytatelnosti a množství rizik, které mohou reálně nastat, ohrožují jejich obchodní aktivity a mohou být příčinou finanční ztráty na vrub podnikatelských aktivit.
    Profesionální a odborné řízení POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ je základním pilířem efektivní komunikace s pojistiteli při odstranění následků vzniklých škod. Jsme Vás připraveni efektivně zastupovat při řízení likvidace ihned po vzniku škody a to návrhem optimálního postupu, nahlášením, zajištěním likvidátora k prvotní prohlídce, administrativním zpracováním potřebné dokumentace a komplexním zastřešením s tlakem na co nejrychlejší vyřízení s maximálním pojistným plněním. Nedílnou součástí našich služeb je i zastupování v případech již nahlášených pojistných událostí či zastupování v rámci odvolacího řízení zamítnutých pojistných událostí.
    Vámi požadovanou službu je možné dále rozšířit i o následnou komplexní správu vaší pojistné ochrany, kdy pověřený makléř POJISTLINE.cz bude připraven bezplatně vyřídit veškeré vaše potřeby a požadavky. Zpracované výstuby vám budou vždy předloženy k finální akceptaci.


Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

    Následná správa vaší pojistné ochrany je již dále bezplatně realizována týmem makléřů POJISTLINE.cz, kteří jsou připraveni na vyřízení veškerých vašich aktuálních potřeb a požadavků. Osobním makléřem realizované výstupy vám budou následně předkládány k finální akceptaci.
    Krok 3) po uzavření dohodnuté smluvní spolupráce již budete moci v plné míře využívat profitu peer to peer (P2P), či jiné formy spolupráce Programu Partner
    Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti již v základním rozsahu poskytuje velmi široké krytí. Bez nutnosti připojištění kryje škody na věci (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (např. úrazem nebo nemocí).
    Každý podnikatel nese mnohem více rizika než běžný občan. I jedna nepříjemná událost dokáže způsobit mnoho problémů. Pojištění podnikatelů poskytuje kompletní ochranu rizik při podnikání a pomůže tak zmírnit nepříznivé finanční dopady nečekaných událostí.
    Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny nezávazné včetně DPH. Internetové stránky jsou spravovány přes publikační systém Alfík v 3.0


Pojištění majetkové odpovědnosti podnikatele

    Kvalita pojistné ochrany a její efektivita při minimalizaci vzniklých škod je základním principem jakéhokoliv pojištění. Odbornou kontrolou Vašich stávajících pojistných smluv jsme připraveni zefektivnit ochranu Vašeho movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti.
    Toto pojištění vám umožňuje maximální variabilitu a flexibilitu, takže si můžete sestavit „pojištění na míru“ podle vašich aktuálních a specifických potřeb.
    Nabízíme také další služby v oblasti zvyšování odbornosti při řešení pojistných událostí, či revize již nahášených a ukončených pojistných událostí bez výplaty pojistného plnění.
    Krok 3) pověřený makléř po celou dobu řízení poskytuje odborou pomoc s ohledem na co nejrychlejší a maximální pojistné plnění pojistitele


Also - Obchodní, zprostředkovatelská, konzultační a poradenská společnost

    Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit. Informovanost veřejnosti o možných nárocích v případě vzniku škody stále roste. Stejně tak stoupá i počet uplatňovaných nároků na odškodnění. Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přiháší řadu změn v obladti soukromého práva. Nový občanský zákoník výrazně rozšiřuje počet ustanovení, která se věnují povinnosti nahradit škodu či újmu.
    Krok 1) vyberte si typ služby a vyplňte stěžejní parametryKrok 2) po odeslání vás bude kontaktovat pověřený makléř POJISTLINE.cz, který dohodne specifický rozsah vámi požadované službyKrok 3) na základě vzájemné dohody vám makléře POJISTLINE.cz předloží auditní zprávu k vámi požadované službě a to s návrhem nové koncepce na zkvalitnění a úsporu běžně placeného pojistného vaší stávající pojistné ochrany
    Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno všem podnikatelům, od drobných živnostníků po velké společnosti. Pojistit se mohou taktéž nejrůznější nevydělečná zájmová sdružení, obce, města, sdružení vlastníků a dokonce i jednorázové akce jako výstavy, veletrhy, koncerty apod.
    Krok 2) odešlete váš požadavek našemu makléři, který zpracuje návrh pojistné smlouvy (popř. vás bude kontaktuje pro doplnění informací)


Rozsah realizovaných odborných služeb

    Již od roku 1996 svým klientům poskytujeme soubor komplexních, pojistně – technických služeb určené pro malé, střední a korporátní klientely, kteří svou pojistnou ochranu zcela účelně svěřuje naší makléřské společnosti do správy.
    Po celou dobu realizace vašeho požadavku vám bude k dispozici osobní makléř, který bude zastřešovat veškerou činnost celého týmu POJISTLINE.cz

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00