Jak na věc


pohybové hry

Diskuse - zanechat komentář Zrušit odpověď

    Hráči se rozestaví těsně kolem trenéra. Ten vyhodí míč do výšky a zavolá jméno jednoho z hráčů. Určený hráč chytí míč před dopadem na zem, ostatní hráči se snaží uniknout z blízkosti vyvolaného žáka, který jakmile uchopí míč, zavolá: Stůj! Na tento povel se všichni žáci zastaví a žák s míčem zasahuje kteréhokoliv ze stojících spoluhráčů. Za každý zásah dostává zasažený hráč jeden trestný bod. Vyhrává žák s nejmenším počtem trestných bodů z 10-20-30 pokusů.
    Na delší straně hřiště stojí na čáře první družstvo. Druhé je rozestavěno po celé ploše hřiště. Na znamení vybíhá první družstvo a snaží se proběhnout za čáru na protější straně. Hráči druhého družstva členy prvního chytají. Chycený hráč si sedne na zem. Komu se podaří přeběhnout na druhou stranu získává pro družstvo bod. Úlohy se vymění. Vítězí družstvo, které po stanoveném počtu přeběhů získá více bodů.
    V těchto pohybových hrách jde oproti honičkám ještě i o vzájemnou sounáležitost se skupinou a mnohdy o verbální nebo neverbální komunikaci. Hry ve skupinách podporují kladné vzájemné vztahy mezi dětmi, komunikaci, sounáležitost, smysl pro fair play, mnohdy jednoduché strategie, spolupráci.
    Vemte svým dětem pohodlné oblečení, pevnější obuv (zpočátku postačí i bačkůrky) a nápoje.Pro rodiče doporučujeme také pohodlné sportovní oblečení a cvičební obuv.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Doteková hra vyžaduje cit v rukách i v nohách. Hru můžete přizpůsobit věku a schopnostem dětí. Možností je mnoho: od základního poznávání struktury disku až po paměťové hry se zavázanýma očima.
    Hráč, který je honičem, se dotykem ruky snaží předat babu jinému hráči. Hráč, který dostal babu, si musí jednu ruku položit na místo, kde se ho honič dotkl. Při druhém doteku je hráč vyřazen ze hry.
    Honičky podporují pohybový rozvoj (běh), orientaci v prostoru (běh jedním nebo více směry, vyhýbání), sociální vztahy a komunikaci, včetně slovního vyjadřování (rychlá výměna rolí, preference toho, koho dítě honí), samostatnost (ve hře je každý sám za sebe), rozhodování (koho bude dítě honit), rozumové schopnosti (pochopit pravidla a dodržovat je), včetně logického myšlení a mnoha dalších aspektů dětské osobnosti.
    V každém rohu hřiště cca 10 x 10 metrů stojí jedno družstvo. Všichni hráči na povel současně přebíhají po úhlopříčkách z rohu do rohu, vzájemně se vyhýbají a snaží se co nejdříve zaujmout místo v protějším rohu. Pří přebíhání opatrně! Vyhnout se srážkám.


Zahájení činnosti kroužku vybíjené

    Obsahem vzdělávacího programu je představit možnosti a využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžeme nabídnout dětem během pobytu v mateřské škole, odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo jako aktivity ke zpestření výuky.
    Poněkud zjednodušeně a v užším smyslu slova je ve fotbalovém tréninku chápeme jako jednodušší pohybové činnosti jako jsou např. štafetové soutěže, honičky, soutěživé činnosti úpolového charakteru apod. Využíváme je především při nácviku pohybu hráče bez míče a klamavých pohybů, rozvoji pohybových schopností i rychlosti reakce a pro osvojování manipulace s míčem na základní úrovni. Zde vám dám několik příkladů těchto pohybových her.
    Pohybově a soutěžně laděné pohybové hry. Rozvíjí přirozenou soupeřivost dětí, učí je vítězit, ale také prohrávat. Hry často bývají napodobivé (zvířata a věci kolem nás). Rozvíjí rychlost, pohyblivost a obratnost, ale také mohou rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi dětmi.
    Charakteristika: Kartotéka 40 pohybových her pro děti a mládež s různým zaměřením na možnosti hraní - venku, v hale, v místnosti. Každá z her obsahuje název, počet hráčů, potřebné pomůcky nebo prostory, pravidla hry a metodické pokyny, popřípadě obměny.


Charakteristika způsobů obejití soupeře – detaily

    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".
    Jsou to hry mezi dětmi většinou oblíbené, avšak náročné na prostor a zajištění jejich bezpečnosti. Vždy je třeba přihlédnout k prostorovým podmínkám a počtu dětí, proto je dobré hrát je venku nebo v tělocvičně. Jedná se o hry s vysokým podílem intenzivního spontánního pohybu a s různými variantami. Může se jednat například o jednoduché honičky, vhodné zejména pro velmi malé děti a menší skupinu, aby měla hra spád a děti si stačily osvojit pravidlo. Následují honičky skupinové i se zapojením celé skupiny (honím i zároveň jsem honěn) a náročnějšími pravidly.


Kroužek vybíjené je od listopadu rozdělen do tří skupin.

    Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené pouze na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením, např. uvědomit si své prožívání, svou vůli, sebe sama nebo kamarády. U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější, často jsou využívány vzájemné vztahy dětí, a proto může být hra tohoto typu velmi vhodným nástrojem pedagogické diagnostiky. Umožňují například vypozorovat schopnost tolerance, přizpůsobivost apod. Jindy je možné odhalit osobnostní vlastnosti dětí – rozhodnost, samostatnost, autonomie. Pro svůj přínos, variabilitu a mnohdy i nenáročnost na prostor a bezpečnost jsou oblíbené i vyučujícími. Pokud jsou doprovázené příběhem, mohou být motivací pro další práci nebo pomáhají řešit nějaký problém v dětské skupině.
    Jsem úplně obyčejná máma 2 dětí. Ráda chodím na procházky do přírody, jezdím na výlety, většinou spojím výlet do přírody s kulturou(hrady, zámky, muzea, v současnosti věže a rozhledny).Vše podnikám společně s dětmi a s manželem(když má zrovna volno).Děti rádi něco neustále tvoří a tak tvoříme společně.Máme rádi domací i divoká zvířátka.
    Dva hráči se drží za ruku a honí ostatní. Kdo z nich dá babu, je volný a na jeho místo do dvojice nastoupí chycený hráč. Dvojice se nesmí roztrhnout. Obměnou může být, že chytaní hráči jsou také ve dvojicích.
    Pohybové hry s využitím míčů a míčků (molitanové, volejbalové, nafukovací, tenisové, pingpongové). Rozvíjí jemnou motoriku a obratnost, nácvik hodů a orientaci v prostoru.
    Kontaktní a úpolové hry jsou pohybové hry, které využívají, ale zároveň učí usměrňovat agresivitu a nadměrnou aktivitu a výbušnost dětí, hry se vzájemným kontaktem, silové i obratnostní hry či hravé prvky. Rozvíjí obratnost, silové schopnosti, koordinaci.


Pohybové hry v tělocvičně s náčiním

    Trenér má celkem 20-30 míčků v koši. Míčky plynule rozhazuje obloukem na různé strany. Úkolem hráč je rychle reagovat na vyhozené míčky, běžet pro ně a vrátit je co nejrychleji do koše. Vrácené míčky si počítá každý sám. Za každý míček vložený do koše se uděluje jeden bod. Vyhrává hráč, který získává nejvíce bodů za 1-2-3 minuty.
    Formou prožitkové pedagogiky seznámit učitele a vychovatele s metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel a formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry.
    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00