Jak na věc


podstatné jméno podle vzoru moře od písmena d

3. ZAKONČENÍ PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE

     - pokud je před koncovkou v 1. pádě samohláska je v 6. pádě zakončení -и- pokud je před koncovkou v 1. pádě souhláska je v 6. pádě zakončení -еPříklady výjimek podstatných jmén středního rodu se zakončením -мя : вре́мя (čas): вре́м я, вре́мени , вре́м ени, вре́мя , вре́м ени, вре́менем и́мя (jméno): и́мя, и́мени, и́мени, и́мя, и́мени, и́менем
    c) podstatná jména středního rodu:- зда́ние (budova), мо́ре (moře), о́блaко (oblak, mrak) - podstatná jména středního rodu mají v 1. pádě zakončení -е а -о (a výjimečně -мя)- зда́ние а мо́ре:
     b) podstatná jména ženského rodu: - фотогра́фия (fotografie), дере́вня (vesnice), ко́мната (pokoj), степь (step), мышь (myš) - v ženském rodě nerozlišujeme zakončení podstatných jmén dle toho, zda jsou životná či neživotná - степь, мышь mají nulové zakončení (= kmen slova) - názvy některých zemí - Росси́я (Rusko), Арме́ния (Arménie) apod. - se skloňují jako фотогра́фия


1. PODSTATNÉ JMÉNO (JEDNOTNÉ ČÍSLO)

    Významy jednotlivých pádů, které nejsou běžné v češtině: 1. pád se užívák oslovování (místo vokativu) 2. pád se užívá po základních číslovkách (два, три телефо́на = dva, tři telefony), po přídavných jménech a příslovcích v druhém stupni (выше де́рева = výš než strom) 6. pád se užívá k udávání data, vyznačuje-li se pouze rok, ale neudává se den a měsíc (в со́рок пя́том году́ = ve čtyřicátém pátém roce) 7. pád se užívá po slovesech, po některých podstatných jménech a označuje způsob děje, srovnání, čas, místo (идти́ ле́сом = jít lesem)
    - rod podstatného jména nelze odvodit od koncovky - musíme se jej naučit a) podstatná jména mužského rodu: - слон (slon), дом (domov), конь (kůň), у́голь (uhlí), дя́дя (strýc), па́па (otec) - слон, дом, конь, у́голь mají nulové zakončení (= kmen slova) - дя́дя, па́па jsou podstatná jména mužského rodu, ale vzhledem ke koncovkám -я/ -а se skloňují jako podstatná jména ženského rodu

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00