Jak na věc


podnikatelská pojišťovna

Protože nám záleží na Vaší budoucnosti, dokážeme překonat překážky z minulosti.

    Souhlasím, aby společnost Comfort Money s.r.o., Praha – Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 130 00, IČO 24209589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18885, (dále jen „CM“) moje osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), poskytnuté společnosti CM zpracovávala způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační memorandum“) za účelem, aby:
    Absolventi mohou pracovat v ekonomických, finančních, plánovacích, informačních a personálních útvarech v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, v reklamních agenturách, realitních agenturách, ve státní a veřejné správě. Po získání praktických zkušeností se mohou uplatnit na různých manažerských funkcích nebo jako samostatní podnikatelé. Řada absolventů také úspěšně pokračuje na vysokých školách.
    Dostal jsem se do problémů, protože mi půjčky přerostly přes hlavu. Známý mi doporučil Comfort Money, kde si nechal udělat konsolidaci. Zkusil jsem je tedy oslovit a vyhověli mi. Už jen 11 splátek a jsem bez dluhů. Děkuji
    Nepůjčí Vám banka? Nakopněte své podnikání s Comfort Money a splňte si své podnikatelské sny! Vytvoříme Vám řešení a kalkulaci na míru. Získejte od nás profesionální poradenství ZDARMA. Vyplňte jednoduchý formulář níže a o vše ostatní se postaráme.


Žádat o podnikatelskou hypotéku může:

    Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracov
    V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.


Naši podnikatelskou hypotéku můžete využít na:

    Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou CM bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak, nebo na dobu dalšího 1 roku, pokud bude moje žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta
    Máte skvělý podnikatelský záměr, kvalitní zajištění nemovitostí, a i přesto Vaši žádost o úvěr banka zamítla?. Máte optimalizované DP? Měla Vaše firma v minulosti pozdní splátky v bance?
    Střední škola podnikatelská působí na Mladoboleslavsku již od roku 1993. Nabídka vzdělávání je koncipována tak, aby byli absolventi vybaveni komplexními dovednostmi jak ve svém budoucím zaměstnání, tak v osobním životě. Dominantní postavení zde mají především marketing, management a výpočetní technika. Studenti tak během 4letého studia získávají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie. Absolventi 4letého prezenčního studia nacházejí proto uplatnění na různých pracovních pozicích:


Parametry naší neúčelové podnikatelské hypotéky:

    Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.
    V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.
    Poskytujeme pouze pevné úrokové sazby, to znamená, že úroková sazba zůstává stejná po celou dobu čerpání úvěru. Úroková sazba bývá zpravidla 18% p.a., nicméně úrokovou sazbu jsme ochotni Vám ušít i na míru.


Nakopněte své podnikání s půjčkou od Comfort Money!

    Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00