Jak na věc


podnikatelská koncepce

Vznik, vývoj a význam marketingu, podnikatelské koncepce

    25 shrnutí str. 15 KONCEPCE VZTAH FIRMY K ZÁKAZNÍKOVI Výrobní Výrobková Prodejní zákazník firma Marketingová zákazník firma Sociální společnost zákazník firma
    21 Víte že, zklamaný zákazník pomluví výrobek u více známých, než u kolika jej spokojený zákazník pochválí. Pravidlo 2/10 Spokojený zákazník se se svou zkušeností podělí v průměru se dvěma lidmi, kdežto nespokojený zákazník o své negativní zkušenosti hovoří s deseti lidmi. rozšiřující učivo str. 14
    24 Porovnání marketingových koncepcí zapište si str. 15 Typ podnikatelské koncepce Charakteristika 1. Výrobní Preference levného zboží a jeho dostupnosti 2. Výrobková Preference výrobků s vyšší kvalitou marketingová krátkozrakost 3. Prodejní Cílem je prodat, to co se vyrobí zapojení reklamy 4. Marketingová Soustředí se na potřeby kupujícího budování věrnosti zákazníků 5. Společenská dnes nejpoužívanější Soustředí se na potřeby kupujícího a potřeby a zájmy společnosti ekologie
    16 Reklama: zapište si str. 13 je masová neosobní forma placené komunikace mezi výrobcem/prodejcem a zákazníkem, jejímž cílem je ovlivnit jeho nákupní chování.


Prezentace na téma: "Podnikatelské koncepce"— Transkript prezentace:

    2 Období vytvoření: 09/2012 Ročník: třetí Tematická oblast: Podstata marketingu Předmět: Marketing Popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: výklad fixace učiva samostatná práce
    27 Marketing Je uplatňován v tržním hospodářství kde je nadbytek zboží. Bohatství země spočívá v prodaných výrobcích a poskytnutých službách. Hraje roli v ekonomice každého státu. Jsou i výjimky, kdy je zbytečný socialismus centrálně plánované hospodářství.
    11 Tomáš Baťa *1876, 1932 Podnikatel, rodák z Moravy. Průkopník průmyslové výroby v Evropě. Zavedl mnoho moderních prvků ve výrobě. Jeho technologie výroby a firemní politika jsou revoluční např.: hromadná výroba - obuvnický kruh, plánovité hospodářství, samosprávné dílny, systém mezd a odměňování, sociální program pro zaměstnance.
    18 Bulova Watch Company výrobce náramkových nárazuvzdorných, vodotěsných hodinek s nerozbitnou pružinou, úspěch dobrá obchodní politika, v r první uvedli rozhlasovou kampaň, BULOVA WATCH TIME in every home in America, v r první uvedli televizní reklamu, stála 4 $/min, America Runs On Bulova Time.


Browsing: podnikatelská koncepce

    Univerzita-Online.cz je vzdělávací portál s přednáškami a zápisky z hodin. Témata jsou zaměřena na ekonomické předměty - management, marketing, ekonomika, účetnictví, doplněné o informatiku a právo.
    30 Kritika marketingu Zvyšuje náklady: výroba propagace zvyšuje konečnou cenu výrobku. Negativně působí na společnost: vzniká konzumní společnost s výrazným dopadem na mezilidské vztahy. Negativně působí na ekologii: napomáhá ničení životního prostředí.
    8 1. Výrobní koncepce Zásada: Výrob co nejlevněji a prodáš. Nejstarší podnikatelská koncepce. Uplatňovala se v letech : období rozvoje výroby začínají se snižovat náklady, převis nabídky zvyšování produktivity práce masová výroba. Zákazník preferuje levný a snadno dostupný výrobek. Představitelé: Henry Ford (USA) Tomáš Baťa (Československo) Současnost: jihovýchodní Asie
    12 Marketingová krátkozrakost zapište str.12 Je zamilovanost výrobce do svého výrobku. Nepřiměřené soustředění na výrobek. Vzniká tehdy, jestliže firma přestane vnímat potřeby a přání zákazníka. Neustále zvyšuje kvalitu a to vede k růstu nákladů na výrobu a to se promítne do konečné ceny výrobku. Ten se pak může stát neprodejným na trhu.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    22 5. Společenská koncepce Zásada: Poznej potřeby svého zákazníka, zohledni i potřeby společnosti a prodáš. Od r až do současnosti poslední fáze. Střed zájmu se stává zákazník a společnost. Snaží se dát do souladu potřeby a přání zákazníka s dlouhodobými potřebami společnosti (ochrana životního prostředí, etické, národnostní, náboženské ) Společnost chce kupovat ekologické výrobky. Typická pro: společnosti vyrábějící ekologické výrobky např. ekologické prácí prášky, ekologické motory (nepoužívání freonů, omezování emisí CO 2 ) ffs
    9 2. Výrobková koncepce Zásada: Vyrob co nejkvalitněji a prodáš. Rozmach (předválečná léta): období růstu nezaměstnanosti, snižování kupní síly, předzvěst hospodářské krize. Firmy se orientují na movitější zákazníky: snižování výroby, důraz kladen na technický rozvoj, inovaci a kvalitu. Zákazník preferuje výrobky nejvyšší kvality. Současnost: výrobci luxusního zboží (automobilů, oděvů a parfémů)


Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

    6 Marketing: nastupuje, když nabídka je vyšší než poptávka: přebytek výroby na trhu. vznik konec 19. století v USA rozvoj 20. století. vyvíjí se po jednotlivých etapách koncepcích, podle toho, na co klade podnik význam: zisk, zákazníka, společnost
    7 Typy podnikatelských koncepcí 1. Výrobní koncepce 2. Výrobková koncepce 3. Prodejní koncepce 4. Marketingová koncepce 5. Společenská koncepce
    20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.
    28 Rozdělení marketingu podle toho na jakou oblast se zaměřuje: marketing výrobků, marketing služeb: bankovnictví, cestovního ruchu, muzeí a galerií, komunální marketing: krajů, měst, obcí.
    14 úkol Zjistěte, co znamená: TQM Total Quality Management. Komplexní řízení jakosti: jedná se o programy vytvořené k neustálému zvyšování kvality produktů, služeb a marketingových postupů.
    1 VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00