Jak na věc


podřezávání zdiva

IZOLACE METODOU PODŘÍZNUTÍ ZDIVA S ŘETĚZOVOU PILOU.

    Podřezávání zdiva patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jí použít pro provedení dodatečné izolace cihelného zdiva s průběžnou ložnou maltovou spárou.
    Podřezávání zdiva se provádí u staveb s nežádoucí vzlínající vlhkostí. Cílem podřezání zdiva je vytvoření izolace fyzikální cestou. Vzlínající vlhkosti je do cesty vložena nepropustná bariéra tvořena speciální polyethylenovou folií. Použitím této izolační folie zaručíte svému rodinnému domku dlouhou životnost.
    Ceny: 1.700,- až 2.200,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů.
    Zdivo: pálená cihla, nepálená cihla, cementová cihla, pórobetonové bloky, švárobetónové bloky(Konečná cena se dá určit až po důkladné prohlídce objektu)
    Jde o technicky náročné podřezávání pod vodní hladinou.Speciálně vycvičení potápěči umístí pod vodní hladinou všechny pomocné kladky a připraví objekt na řezání.Nad hladinou je umístěn stroj který ovládá specializovaný pracovník.Všechny tyto práce jsou individuálne naceňované.


ŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM POD VODOU.

     Cena za řezání diamantovým lanem se odvíjí hlavně od řezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tím jsou náklady vyšší.Např. řezání pískovce je levnější než řezání žuly
    Provedení dodatečné horizontální izolace zdiva technologii strojní podřezání. K mechanickému podřezání cihelného zdiva se používá řetězová pila. Spára se podřezává na celou tloušťku zdiva. Zdivo se prořezává po úsecích maximálně 1,1 m. Úsek prořezané spáry se před vložením fólie kontroluje protažením ocelovou pilou, aby spára neobsahovala drobné kamínky a zbytky malty znemožňující vložení fólie. Do prořezané spáry se vloží izolační fólie. V místnostech, kde se mění podlahy, zůstane přesah fólie 10 cm pro napojení na vodorovnou izolaci podlahy. Po vložení fólie se spára vyplňuje rychle tuhnoucí cementovou maltou a plastovými klíny z PVC o tloušťce 6-11 mm dle prořezané spáry. Poté následuje proříznutí dalšího úseku a vložení fólie s přesahem v podélném směru minimálně 5 cm.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00