Jak na věc


podílové fondy

Mám zájem o více informací

    Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen IAD) v českém jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iadinvest.com. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnost
    Kontaktujte nás s uvedením jeho názvu nebo ISIN kódu. Dokážeme zprostředkovat nákup fondů registrovaných u České národní banky v ČR od investičních správců, které na webu uvádíme. Pokud se jedná o fond jiného správce, zašleme Vám vhodnou alternativu.
    Náš tým vyhledává na českém trhu zajímavé možnosti k ukládání a investování peněz, prověřuje důvěryhodnost firem a nejzajímavější nabídky a nápady předkládá k vašemu posouzení. Zajímá vás investice do podílových fondů? Podívejte se a vyberte si z naší nabídky, zadejte nám dotaz nebo nám prostě jenom napište. Formulář najdete na konci stránky
    Nedokážete se sami zorientovat mezi stovkami podílových fondů a investičních příležitostí, které kapitálový trh nabízí? S námi se ve světě podílových fondů neztratíte. Podílové fondy využíváme proto, abychom lidem pomáhali vydělávat a zhodnocovat jejich úspory co možná nejefektivněji, a to s minimálním investičním rizikem.


Srovnejte si podílové fondy mezi sebou

    Pokud chcete poradit nebo se dozvědět více o možnostech investování prostřednictvím podílových fondů, vyplňte, prosím, následující formulář. Naši spolupracovníci vám ve všem udělají přehled.
    Samotný nákup a prodej fondů je velice jednoduchý, denně pak můžete sledovat, jak se vyvíjejí ceny. Své peníze tak máte neustále pod kontrolou a prakticky kdykoliv k dispozici
    Bezpečně a jednoduše Vám pomocí internetu umožníme získat přehledo Vašich úsporách a investicích, sledovat jejich zhodnocení, aktuální stav Vašeho majetku a historii transakcí. Jako klient společnosti IAD Investments s investicí automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD ONLINE.
    Pokud investujete alespoň na dobu tří let nebo příjem z prodeje podílových listů nepřekročí částku 100 000 Kč za rok, je zisk osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzické osoby).
    S výběrem nejvhodnějšího produktu Vám rádi pomůžeme. Díky našemu jednoduchému dotazníku rychle zjistíte, které produkty a investiční strategie jsou pro Vás nejvhodnější.


Proč s námi investovat do podílových fondů

    Investované peníze dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete vaše podílové listy odprodat zpět investiční společnosti, a to za aktuální kurz (cenu). Nemusíte čekat měsíce. Investiční společnost má povinnost podílové listy odkoupit nejpozději do 14 dnů. V praxi však odkup trvá pouze několik dní. Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou zpravidla představuje Váš zisk (pokud se nerozhodnete prodat podílové listy v okamžiku, když je prodejní cena nižší než kupní). Fondy si účtují vstupní a roční správní poplatek odvíjející se od investované částky. Hodnota majetku v podílovém fondu v čase kolísá a není zaručena návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
    Pokud chcete s investováním do podílových fondů poradit, vyplňte následující formulář. Odborníci na podílové fondy se s vámi spojí a udělají vám ve všem přehled.
    Podílové fondy shromažďují peníze od více investorů, za které profesionální správce – investiční společnost – nakupuje cenné papíry. Za své peníze dostanete určitý počet podílových listů podle výše investované částky a získáte podíl na majetku ve fondu. Hodnota podílových listů se odvíjí od skutečné aktuální hodnoty majetku a není ovlivněna poptávkou a nabídkou.
    Tvoříme produkty s různými investičními strategiemi, které vystihují náladu na světových a evropských trzích, a zohledňují dlouhodobou stabilitu. Je naším závazkem investovat Vaše peníze s obezřetností a odbornou péčí.


Získejte přehled o podílových fondech nabízených na území České republiky v našem unikátním katalogu podílových fondů. Aktuální kurzy podílových fondů, výkonnosti podílových fondů a informace o poplatcích. Nenechte si ujít správnou příležitost pro investování do podílových fondů. Neváhejte, a sjednejte si prostřednictvím kontaktního formuláře nezávaznou a bezplatnou schůzku s naším investičním specialistou.

    Vaše peníze mohou vydělávat i bez vás. Zvolte si investiční cíl, vyberte vhodný podílový fond a svěřte své peníze profesionálům na finančních trzích. Vaše peníze budou pracovat za vás, podle jasných a předem daných pravidel.
    Všechny námi spravované fondy jsou otevřené, což znamená, že se s investicí nespojuje žádná fixní časová vázanost. Peníze Vám vyplatíme bezodkladně po doručení Žádosti o vyplacení podílových listů. Žádost můžete podat osobně, poštou, přes internet, nebo u svého finančního zprostředkovatele. Peníze jsou v každé chvíli Vaše a máte na ně dosah. Všechny žádosti a instrukce naleznete v kapitole ŽÁDOSTI A DOKUMENTY.Navíc investoři - fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky. V opačném případě je investor - fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.


Pokud chcete investovat, začněte s podílovými fondy! Proč?

    Majetek našich klientů je veden na samostatných účtech, oddělených od majetku správcovské společnosti a v žádném případě se nemůže stát naším vlastnictvím. Všechny finanční transakce v podílových fondech kontroluje a schvaluje nezávislý depozitář, kterým je ČSOB, a.s. Kromě toho, dohled nad činností IAD Investments vykonává Národná banka Slovenska, jako nejvyšší kontrolní orgán, dále dozorčí rada společnosti a nezávislý auditor. Správu fondů a činnost správcovské společnosti upravuje i legislativa: slovenský Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z.z. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností SR a Asosiace pro kapitálový trh v ČR.
    Podílové fondy si seřaďte dle jejich výkonnosti v jednotlivých letech od nejvýkonnějších k nejméně výkonným a naopak. Stačí použít trojúhelníčky u jednotlivých let. Fondy lze seřadit také dle rizika od nejméně rizikového k nejvíce rizikovému a naopak.
    Podílových fondů existují stovky. Můžete investovat do amerických akcií, českých dluhopisů, nebo třeba do evropských nemovitostí. Můžete si vybrat jeden fond, nebo sestavit celé portfolio fondů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00