Jak na věc


plavecký bazén krytý strakonice

Plavecký pás 600 červeno-oranžový

    V pátém ročníku tábora Swim Smooth se kruh uzavřel. Lépe řečeno, kruhy. Bylo jich pět a každý je zná, vždyť každé dva roky všichni sportovci i (ne)sportovní fanoušci na celém světě sledují nejprestižnější klání na planetě. My jsme se však přenesli o necelých 3 000 let zpět, do starobylé Olympie, kde bohové Zeus, Héra, Pallas Athéna a Poseidón podporovali své oblíbence ze Sparty, Athén, Marathónu a Tróje. V celotáborové hře jsme se přioděli do tehdejšího oděvu – chitonů, naučili se hymnu v řečtině a složili slib sportovců. Vyzkoušeli jsme si nejen starobylé olympijské sportovní disciplíny, jako hod diskem, běh na 1/10 maratonu, skok do dálky se závažím, box a zápas, ale v duchu starořecké tradice jsme se věnovali i zušlechťování ducha. Za tímto účelem se konala soutěž trubačů a hlasatelů v nepřetržitém souvislém mluveném projevu, i soutěž v rétorice, spočívající ve složení a přednesu oslavné básně. Kdo to neví, dříve olympiáda zahrnovala i umělecké disciplíny a jedním z našich prv
    Náš plavecký tábor je souhrnem toho nejlepšího, co nabízí Swim Smooth pro mladé sportovní a závodní plavce. Týden, který je přímo nabitý špičkovou australskou metodikou, profesionální analýzou a sportovní přípravou podanou zábavnou formou celo-táborové hry.
    Pokud jsou Vaše děti ve věku 10 až 15 let a členy sportovního plaveckého oddílu a občas máte pocit, že v průběhu přípravy zažívají plavci až příliš drilu, či během soustředění mají mnoho aktivit, které přímo nesouvisejí s plaváním, otevírá se Vám skvělá příležitost vyzkoušet něco nového. Některé prvky, jako naše plavecká metodika nebo podrobná video analýza plavecké techniky s navazující nápravou, navíc nemají v jiných oddílech obdoby. Z vlastní zkušenosti také víme, že pozitivní motivace a velký podíl vlastní iniciativy na procesu učení je pro mladé plavce rozhodující - tak, jak se o tom píše na našem blogu "Když se děti sportovní přípravou baví"


Rezervujte si místo na plaveckém táboře!

    Olympijské hry jsme přenesli i do bazénu, kde jsme si vyzkoušeli u všech plaveckých způsobů jejich „prastyly“, tedy styly, kterými se dříve plaval motýlek, znak, prsa i kraul. Kromě toho ale u bazénu po celý týden neúnavně číhala Gábi, která za pomoci dalších tří trenérů nekompromisně a důsledně pilovala detaily plavecké techniky. Žádné chyby neušly její pozornosti a v opravách vytrvala tak dlouho, dokud technické cvičení nebylo perfektní, nebo dokud alespoň plavec nepochopil, jak daný plavecký oříšek rozlousknout. Protože je však každý plavec většinou přesvědčený, že žádné chyby nedělá, pomohla nám k tomu profesionální videoanalýza každého účastníka tábora.
    Na souši jsme se věnovali protahování, posilování a dechovým cvičením. Letos jsme se specializovali na míčové hry: přehazovaná, beach volejbal, fotbal, frisbee. Celý tábor se nesl v respektující atmosféře s diskuzemi v komunitním kruhu. Společně jsme se pokoušeli najít odpovědi na otázky na témata spojená se sportem: práce se svojí vnitřní silou a motivací, soutěžení vs. překonávání svých osobních hranic, jedinečnost každého a rozdílnost přístupu trenérů i plavců samotných atd.


Plavecký tábor 2018

    Třetí ročník plaveckého tábora Swim Smooth v Nymburku se nesl v duchu záchrany. Zachraňovali jsme Willyho – krásnou kosatku ze stejnojmenného filmu, i sebe navzájem při školení a tréninku vodní záchrany. Na to k nám dorazili přímo profesionální vodní záchranáři a měli jsme možnost vyzkoušet postup v krizových situacích na suchu i ve vodě. No a jako téma k naší diskuzi v našem týmovém kroužku jsme si zvolili téma „Pomoc sobě, pomoc druhým." Jako každý rok, i letos měla velký prostor parádní disciplína našeho tábora, plavecká video analýza. Gábi nás upozornila na chyby v technice a hned řekla návod, jak se jich zbavit. Cvičení, které nám v tom pomohly, jsme dělali celý týden, a tak se naše plavecká technika o dost vylepšila, stejně jako časy většiny z nás. Ve sportovních blocích s Lindou jsme posilovali, hráli sportovní hry jako fotbal, florbal či házenou a hlavně jsme se celou dobu pořádně protahovali. I když stejně nejlepší byly masáže a sauna. Trenérka Edita zase moderoval
    Na závěr modifikujeme olympijské heslo „rychleji, výše, silněji“ na „rychleji, hlouběji, silněji“, neboť tématem dalšího tábora je „20 000 mil pod mořem“. Tak tedy, ať žije olympiáda i kapitán Nemo!
    Plavecký tábor opět proběhne v Nymburku, v plně sportovně vybaveném sportovním centru, kde se připravují i čeští olympionici. Tábor se koná pod přímým vedením hlavní trenérky oddílu Mgr. Gabriely Minaříkové, medailistky z MČR, stále aktivní plavkyně, která se v roce 2015 umístila na 12. místě na mistrovství světa v ruské Kazani v kategorii Masters v disciplíně 100 m VZ.
    Další program: Všeobecný sportovní rozvoj s důrazem na spolupráci a socializaci. Regenerační a relaxační cvičení, kvalitní strečink a venkovní aktivity. Také rozvoj zájmu o své okolí, kulturní a poznávací výlety.


Plavecký pás 1300 červeno-oranžový

    Cena nezahrnuje: výdaje spojené se sportovně-poznávací aktivitou (vstupné do kulturních objektů, jízdné na vlak, parník apod.), půjčovné sportovního náčiní (kolo, pálky na stolní tenis, apod.)
    Plavecký pás 600 je vhodný pro výuku plavání.Délku poruhu lze upravit pomocí posunutí spony po popruhu. Zapínání na sponu.Vhodné kombinovat s nadlehčovacími kroužky,rukávky nebo křidélky. Zajistíte tak...
    Plavecký pás 1000 je vhodný pro výuku plavání.Délku poruhu lze upravit pomocí posunutí spony po popruhu. Zapínání na sponu.Vhodné kombinovat s nadlehčovacími kroužky,rukávky nebo křidélky. Zajistíte tak...
    Rádi byste zažili něco právě takového? Tak už si jen stáhněte tady dole přihlášku a hurá spolu s námi na tábor!


Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.

    Kromě plavání a starořecké olympiády nás čekalo ještě oblíbené posilování s Jardou a abychom si vyzkoušeli, jak se cítí sportovci se zdravotními omezeními, připravil nám Roman paralympijské disciplíny pro zrakově, sluchově či pohybově znevýhodněné sportovce. Překvapením tábora byla lukostřelba, kdy nám profesionálové dali možnost nahlédnout do svých tréninků a poté jsme si vyzkoušeli, jaká dřina jejich sport je. Kromě toho jsme i přes vysoké venkovní teploty relaxovali v sauně a ve vířivce a vše završila večeře na přání – pizza. Tu jsme moc rádi objednali, protože spolupráce všech olympioniků byla příkladná a týdenní vynaložené úsilí všech našich sportovců obdivuhodné.
    Druhý ročník plaveckého tábora proběhl v termínu 16. – 22. srpna 2015 v Nymburku. Celotáborová hra se nesla v duchu příběhu Hledá se Nemo s poselstvím spolupráce, stejně jako 1. oddílové závody Racing SMOOTHie. První den jsme se od Merlina dozvěděli, že se Nemo ztratil. Rozhodli jsme se tedy, že se ho vydáme hledat. Po celý tábor jsme získávali různé indicie k jeho nalezení. Někdy bylo jejich dosažení snazší a stačil na to jednotlivec, jindy se musela spojit celá skupina. Uplavali jsme několikakilometrovou trasu: Labe, Baltské moře, Atlantický oceán, pobřeží Arktidy, Indický oceán a Tichý oceán. Při dvoufázových trénincích v bazénu jsme zdokonalovali plaveckou techniku a užívali si vodní hrátky. Velký kus cesty jsme ujeli na dračích lodích, kde jsme se učili být všichni v jednom společném rytmu a jednou jsme dokonce museli přeplavat řeku Labe i s oblečením a veškerými věcmi, které jsme měli u sebe. I přes všechny překážky se nám nakonec podařilo Nema najít.


Přinášíme Vám, rodičům a trenérům:

    V rámci plaveckých tréninků s Gábi jsme pracovali na naší technice a odstraňovali jsme chyby, které odhalila video analýza. Uff, občas jsme se u toho opravdu zapotili. Dále jsme trávili venkovní aktivity společně s Michalem a Kačkou během přes hory a doly, lesy a louky, chvílemi zpestřené super hrami – zem je láva, štronzo nebo schovka či šiško-nešiškovou válkou. Na závěr každého běhu jsme se zdokonalovali v gymnastice a řádně se protáhli, jinak by se nám další den špatně vstávalo z postele. Také jsme si užili saunu a páru, vyzkoušeli si masáže, dozvěděli se něco o dravcích a sovách, ti šťastnější z nás zahlédli vlka ve vlčí rezervaci (a že to vůbec nebylo jednoduché, jejich zbarvení kožichu je maskovalo jako kmen stromu).
    Hlavní program: Dvoufázové plavecké tréninky s cílem zdokonalit plaveckou techniku a podpořit všestranný rozvoj, flexibilitu, aerobní vytrvalost a pozitivní vztah k závodnímu plavání.
    Cena zahrnuje: ubytování, stravu (plná penze), celodenní program, trenéry a instruktory, pronájem bazénu a dalších sportovišť, vstup do wellnes


Přihlásit na tábor

    Čtvrtý ročník plaveckého tábora Swim Smooth jsme se netradičně podívali do CHKO Šumava do městečka Srní, kde jsme strávili naše týdenní soustředění obklopeni krásnou přírodou. Tématem celotáborové hry byli medvědí bratři – tři bratři a medvídě Koda na motivy stejnojmenného filmu, kdy podle starých kmenových indiánských tradic naši plavci obdrželi své totemové zvířátko s jednou významnou vlastností, a jejich úkolem bylo jediné, chovat se podle svého totemu. Pokud by se provinili a podle vlastnosti by se nechovali, ve zvířátko by se sami proměnili. Museli jsme také plnit spoustu zajímavých úkolů a her, aby se medvídě Koda mohl o sebe v divočině postarat – naučili jsme ho základní dovednosti jako komunikaci, lov a jak se ubránit lovcům. Medvědí bratři navazovali i na naše diskuzní téma: „Poznej sám sebe". Stejně jako Kenai, tak i my jsme objevovali, kdo jsem a snažili se poznat ostatní skrz jejich totem.
    Plavecká úroveň: Závodní zkušenost na úrovni plaveckého oddílu nebo plavecké školy. Tábor je také vhodný pro mladé pětibojaře a triatlonisty.
    Jazyk: Dítě, které nemluví česky, musí hovořit anglicky. V případě, že dítě nemluví anglicky natolik, aby bylo schopné porozumět pokynům trenérů poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit dítě bez náhrady z bezpečnostních důvodů. V takovém případě je zákonný zástupce povinen zajistit vyzvednutí dítěte nejpozději do 24 h od výzvy poskytovatele učiněné telefonicky či e-mailem na kontaktní údaje uvedené v přihlášce.


O čem je náš plavecký tábor?

    Milá Gábi a týme Swim Smooth,jsme moc rádi (my rodiče i dcera), že jsme Vás mohli poznat a prostřednictvím plaveckých táborů (Srní a Nymburk) se seznámit s vaší metodou výuky, přístupem...a pohodou. Sledujeme vaše příspěvky i na FB a líbí se nám oddílový duch a hlavně to "srdce", které do všeho dáváte.Tábor hodnotíme jen kladně, připomínky ani doporučení z naší strany nejsou. A táborová hra je vždy famózní - do skvělého tématu jsou dovedně ukryty mnohdy nepopulární prvky suchého tréninku. Takže SUPER!Terka byla i letos od prvních tréninků nadšená, vše nám pravidelně hlásila. "Mami, dnes mě Gábina chválila...dnes mi to jelo...dnes jsme procvičovali to...".Jsme moc vděční za vaši analýzu a rady a podněty ke zlepšování. Naše letní sezóna byla úspěšně zakončena 3.místem v ČP ČR v DP a před týdnem Terka vyhrála v Brně 1500m r.2006 s krásným časem 21:12.Mějte krásné dny a my se těšíme na další tábor.Rodiče Holíkovi a Terka.
    Plavecký pás 1300 je vhodný pro výuku plavání.Délku poruhu lze upravit pomocí posunutí spony po popruhu. Zapínání na sponu.Vhodné kombinovat s nadlehčovacími kroužky,rukávky nebo křidélky. Zajistíte tak...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00