Jak na věc


plan trasy metra praha a b c d

O městě » Územní plánování » Regulační plány

    Tip: Víte, že tematické plány můžete ve WIKI tvořit a sdílet pouze s vybranými uživateli Metodického portálu? Více
    Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marazmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. více>>
    Chcete sdílet již hotové tematické plány jako klasické soubory doc. xls. pdf.apod.? Vkládejte je jako přílohy ke stránkám jednotlivých oborů.
    14. 4. 2014 - Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. více>>


Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

    Mapka v základním zobrazení ukazuje pouze plochy s platnými regulačními plány. Plochy rozpracovaných RP (pořizovaných z podnětu) a plochy s podmínkou vydání regulačního plánu z podnětu či na žádost je možné zobrazit vybráním příslušné vrstvy z nabídky skryté pod ikonou znázorňující vrstvy v pravé horní části mapky. Ikona s lupou umožňuje vyhledávat konkrétní adresu.
    Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 5/2018 a účinnosti nabývá dne 2.1.2019.
    Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 4/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.


Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

     Aktuální obsah: Předškolní vzděláváníE. Petiška: BIRLIBÁN-návrhy činnostíEduard Petiška : BIRLIBÁN - myšlenková mapa (téma a podtémata)ŠVP - Svět kolem nás v ročním obdobíZV - První stupeňČeský jazyk a literaturaCizí jazykČlověk a jeho světHudební výchovaInformační a komunikační technologieMatematikaPracovní činnostiTělesná výchovaVýtvarná výchovaZV - Druhý stupeňČeský jazyk a literaturaCizí jazykDějepisFyzikaMatematikaMediální výchovaRůznéVýtvarná výchovaSvět práce – Volba povoláníGymnaziální vzděláváníCizí jazykČeský jazyk a literaturaOdborné vzděláváníCizí jazykČeský jazyk a literatura SOŠ
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
    12. 12. 2013 - V polovině září letošního roku bylo schváleno zadání nového územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Přinášíme shrnutí dosavadního procesu zpracování s výhledem na rok 2014. více>>
    Regulační plán RP-08 Kosmonautů je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 4/2018 a účinnosti nabývá dne 2.1.2019.


Teze Metropolitního plánu / Duch plánu

    Můžete využít šablon: Podrobný - předmět 1h/týdenTematický plán pro cizí jazyk nebo začít na čisté stránce
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.


Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Pořizovatelem Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) je Odbor stavební a územního plánu MHMP, zpracovatelem – projektantem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012. Prvním krokem při přípravě Metropolitního plánu bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvem HMP (usnesením č. 31/6).
     ZAPOJTE SE I VY Tvořte a spravujte své tematické plány online. Můžete využít šablon: Podrobný - předmět 1h/týdenTematický plán pro cizí jazyk nebo začít na čisté stránce Chcete sdílet již hotové tematické plány jako klasické soubory doc. xls. pdf.apod.? Vkládejte je jako přílohy ke stránkám jednotlivých oborů. Nápověda k tvorbě tematických plánů ve wiki.


Jak pokračují práce na Metropolitním plánu?

    Regulační plán RP-21 sídliště Brněnská je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.
    Geometrický plán je dokument, který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě. Geometrický plán se přikládá zpravidla při žádosti o zápis do katastru nemovitostí a vyhotovuje jej geodet, respektive geodetická kancelář nabízející geodetické práce. Zobrazit článek na téma Geometrický plán »
    O pořízení regulačního plánu "Sídliště Povel Čtvrtky" rozhodlo na základě stejnojmenné územní studie svým usnesením Zastupitelstvo města Olomouce dne 1.7.1999. Návrh tohoto regulačního plánu schválilo dne 1.3.2002. Ode dne vydání regulačního plánu byly schváleny 2 jeho změny; 1. změnu schválilo ZMO dne 21.6.2005, změna č. 2 regulačního plánu byla schválena dne 21.9.2009.
    O pořízení regulačního plánu (RP) městské památkové rezervace (MPR) Olomouc rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) v závěru roku 1995. Návrh tohoto regulačního plánu byl schválen na jednání ZMO dne 1.7.1999. Ode dne vydání RP MPR byly postupně schváleny celkem čtyři jeho změny:


Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská

    Změnu č.I schválilo ZMO dne 27.6.2002, změna č.II. RP MPR byla schválena dne 21.9.2005. Změny č.III-V nebyly schváleny. Změnu č.VI vydalo ZMO formou opatření obecné povahy 14.9.2010 a změnu č.VII dne 23.2.2011.
    Předškolní vzděláváníE. Petiška: BIRLIBÁN-návrhy činnostíEduard Petiška : BIRLIBÁN - myšlenková mapa (téma a podtémata)ŠVP - Svět kolem nás v ročním obdobíZV - První stupeňČeský jazyk a literaturaCizí jazykČlověk a jeho světHudební výchovaInformační a komunikační technologieMatematikaPracovní činnostiTělesná výchovaVýtvarná výchovaZV - Druhý stupeňČeský jazyk a literaturaCizí jazykDějepisFyzikaMatematikaMediální výchovaRůznéVýtvarná výchovaSvět práce – Volba povoláníGymnaziální vzděláváníCizí jazykČeský jazyk a literaturaOdborné vzděláváníCizí jazykČeský jazyk a literatura SOŠ


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Regulační plán RP-17 Sídliště Povel je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 6/2018 a účinnosti nabývá dne 2.1.2019.
     Prostor pro tvorbu a správu tematických plánů online. Tip: Víte, že tematické plány můžete ve WIKI tvořit a sdílet pouze s vybranými uživateli Metodického portálu? Více

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00