Jak na věc


penzijní fond komerční banky

Hlavní plusy penzijního spoření u KB

    Penzijní fond Komerční banky je dlouhodobým a stabilním partnerem tuzemských firem v oblasti penzijního připojištění. Evidujeme více než 130 tisíc smluv s příspěvkem zaměstnavatele. Přibližně 28 % všech účastníků Penzijního fondu Komerční banky tedy dostává příspěvek od svého zaměstnavatele. V průměru přispívají zaměstnavatelé svým zaměstnancům do PF KB měsíčně 580 korun. Podle zkušeností Penzijního fondu Komerční banky hraje penzijní připojištění v personální politice tuzemských zaměstnavatelů stále větší roli. Podle průzkumu, který jsme mezi zaměstnavateli realizovali v polovině loňského roku, jej považuje za významný faktor motivace zaměstnanců a snížení jejich fluktuace 90 % tuzemských firem.
    Podle našich výpočtů je vhodné při stávajících ekonomických podmínkách a cenách naspořit před odchodem do důchodu alespoň milion korun. Takový stav účtu penzijního připojištění při odchodu do důchodu zajistí dnes výplatu penze ve výši přibližně 5000 až 6000 korun měsíčně. Pokud bude dnešní třicátník chtít naspořit tuto částku, měl by jeho měsíční příspěvek včetně případného příspěvku zaměstnavatele dosahovat alespoň 7 až 12 % průměrné čisté mzdy v České republice, tedy velmi přibližně 1200 až 2000 korun.


17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

    Rád bych zdůraznil, že osobně tuto změnu podporuji. Novela reaguje na očekávaný nepříznivý demografický vývoj, související s nízkou porodností a prodlužující se průměrnou délkou života. To s sebou přinese zásadní zvýšení poměru počtu osob pobírajících důchod k pracujícím osobám, a to zejména po roce 2035. V případě nepřijetí této novely by již v blízké budoucnosti bylo nezbytné snížit výši vyplácených důchodů nebo zvýšit procento odvodů na sociální pojištění, které už dnes patří k nejvyšším v Evropě. Pro zajištění dlouhodobé stability důchodového systému ale musí nutně následovat i další reformní kroky, tedy především umožnit vyvedení části vlastních příspěvků občanů ze státního pilíře na jejich osobní důchodové účty (tzv. opt-out) a zatraktivnit stávající systém penzijního připojištění. Na stávající nebo nové klienty penzijních fondů nebudou mít tyto změny žádný negativní vliv. Lze naopak očekávat, že v případě předčasného odchodu do důchodu bude velká část občanů využívat svých prost
    Hledání výhody u penzijního spoření realizovaného u Komerční banky není nijak složité. V prvním případě je třeba jmenovat poměrně solidní státní příspěvek. S tím do jisté míry souvisejí také úlevy na daních. Ty se při současném vysokém zatížení zcela jistě vyplatí.
    * Penzijní fond Komerční banky (PF KB) je čtvrtým největším penzijním fondem v České republice. Jakých hospodářských výsledků jste v letošním roce dosáhli?
    Penzijní připojištění je nejen výhodnou, ale především velmi bezpečnou formou spoření. Penzijní fond Komerční banky patří k fondům, které zhodnocují v dlouhodobém horizontu prostředky účastníků nejlépe - průměrné připsané zhodnocení za posledních sedm let činilo 3,8 % p. a. Faktické zhodnocení prostředků účastníka pak zvyšuje ještě státní podpora, která může v závislosti na výši měsíčního příspěvku dosáhnout až 1800 korun za rok, a rovněž také případný příspěvek zaměstnavatele.


Penzijní fond Komerční banky a jeho charakteristika

    Dále získáte kartu Sphere nabízející spousty výrazných slev u mnoha prodejců a poskytovatelů služeb. Noví klienti dostanou navíc ještě bonus o výši 1 % z platby kreditní kartou.
    Penzijní fond KB je produkt jedné z nejsilnějších bank v České republice. Založila jej Komerční banka a.s. v roce 1996. Díky husté síti poboček Komerční banky patří fond mezi nejrozšířenější typ penzijního fondu na území České republiky. Klienti si ho cení především díky silnému zázemí Komerční banky a jejího francouzského vlastníka.
    Pokud jde o investiční strategii fondu, pak celých 84 % portfolia zabírají státní a bankovní dluhopisy. Přes 14 % financí je uloženo na termínovaných vkladech a účtech. Penzijní fond Komerční banky se řadí mezi opatrnější investory, kteří neriskují peníze svých klientů ve vysoce rizikových projektech.
    Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.


Penzijní fond Komerční banky a.s.

    Bezesporu ano. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců zvyšuje finanční jistotu a také loajalitu zaměstnanců, jejich motivaci a stabilitu. Výši příspěvku lze například diferencovat podle pozice zaměstnance nebo podle délky trvání jeho pracovního poměru. Významné jsou rovněž daňové efekty na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Příspěvek zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem a do výše 24 tisíc korun ročně na jednoho zaměstnance nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.
    Finanční skupina Komerční banky je jednou z nejsilnějších finančních skupin v České republice. Díky faktu, že jsme stoprocentní dceřinou společností Komerční banky, můžeme právem hovořit o stabilitě a silném zázemí fondu, ale také můžeme nabídnout řadu výhod, kterými některé jiné penzijní fondy nedisponují. Vyzdvihl bych například širokou distribuční síť Komerční banky a rovněž i Modré pyramidy stavební spořitelny nebo technické inovace, jako je možnost ověřit si kdykoli stav svého účtu u PF KB on-line prostřednictvím internetu.


Přes půl milionu připojištěných

    V současnosti spravuje penzijní fond peníze více než 500 tisíc obyvatel České republiky. Celková hodnota aktiv dosahuje 26 miliard korun. Procentuálním vyjádřením jde o 14 % podíl. Prognostici navíc pro letošní rok předpovídají fondu další růst. V roce 2008, v období největšího kolapsu finančních trhů, vydělal fond 165 milionů korun a mohl vyplatit svým klientům podíly, jež znamenaly zúročení 0,58 % p. a. Celkové zhodnocení po přičtení státních příspěvků a možných příspěvků zaměstnavatele se dostalo nad 1 %. Což pro rok 2008, který znamenal pro finanční trhy jenom červená čísla, je výtečný výsledek. Bohužel rok 2009 nevypadá podle prvních odhadů pro pojištěnce moc dobře. První odhady naznačují pouze 0,3 % zúročení.
    * Prezident podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění, která posouvá věk odchodu do důchodu pro muže a ženy bezdětné nebo s jedním dítětem na 65 let. Jaký dopad bude mít tento posun na stávající či nové klienty penzijních fondů?
    Smlouvu o penzijním připojištění s Penzijním fondem Komerční banky je možné uzavřít v kterékoli z 390 poboček Komerční banky, ve 150 pobočkách a u téměř 1600 obchodníků Modré pyramidy stavební spořitelny nebo u některého z externích smluvních partnerů PF KB. K uzavření smlouvy lze využít i naše internetové stránky - www.pfkb.cz - nebo bezplatnou telefonní linku: 800 111 055.
    Všechny výhody penzijního spoření u Komerční banky jsme zcela jistě nestihli vyjmenovat. Důležitou devízou je určitě jistota velmi silného partnera. Na tuto skutečnost poukazuje jen její majetek přesahující svou hodnotou úctyhodných 36 miliard korun. Její služby využívá skoro 600 000 obyvatel České republiky. A to už o něčem svědčí!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00