Jak na věc


pedagogické lyceum brno

Pedagogika - co je to - maturitní otázka

    Maturitní otázka uvádí předmět pedagogického výzkumu a popisuje pravidla, která je třeba v jeho průběhu dodržovat. Výzkumné metody následně rozděluje ... (detail)
    Tato maturitní otázka popisuje speciální pedagogiku. První část je krátkým stručným úvodem do speciální pedagogiky jako disciplíny. Věnuje se její cha... (detail)
    Práce se zaměřuje na zásady, metody, formy a prostředky výchovy a vzdělávání. Rozebírá organizační formy výuky jako jsou skupinové vyučování nebo indi... (detail)
    Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či... (detail)
    Maturitní otázka uvádí význam a charakteristiku hry, pedagogické dělení her či vlastnosti, které rozvíjí. Dále je obsaženo rozdělení hraček a popsány ... (detail)
    ZALOŽTE NOVÉ HESLO V PED.LEXIKONU! Jistě, ale potřebuji návod. Už to zvládnu sám/a.
    Maturitní otázka se věnuje didaktice a charakterizuje oblasti jejího zájmu. Vysvětluje tak například pojem kurikula, informuje o dělení metod vyučován... (detail)


Diskuze : Hlavní : Poruchy učení

    Práce se zaměřuje na předškolní výchovu. Pojednává o mateřské škole, uspořádání života v mateřské škole neboli režim dne, dále pak o hře a dělení her.... (detail)
    Tato maturitní otázka se zabývá speciální pedagogikou. Upřesňuje předmět jejího zkoumání, vyjmenovává základní pojmy a seznamuje s jejím členěním. Nás... (detail)
     Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu, kde vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie. Více
    Práce se zaměřuje na reformní pedagogiku. Rozebírá hlavní myšlenky i představitele tohoto hnutí jako jsou například Marie Montessoriová, Gustav Adolf ... (detail)


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

     Aktuální obsah: AAdaptační kurzyADHDAfázieAktivity s využitím koní (AVK)Aktivizační metodyAktivizující výukové metodyAlternativní pedagogické směryAnimoterapieArtefiletikaAsistent pedagogaAugmentativní a alternativní komunikaceAutentické učeníAutismus: Poruchy autistického spektraAutorské právo pro učitele - poznámkyBBadatelské výukové metodyBazální stimulaceBezpečnost a ochrana zdraví dětíBilingvní vzděláváníBlended learningBloomova taxonomieBraillovo písmoBreptavostCCanisterapieCentra aktivitCentrum fiktivních firem (CEFIF)CLIL - Content and Language Integrated LearningCMSČtenářská gramotnostDDaltonský plánDeprivace psychickáDidaktická vycházkaDidaktické testyDiferenciaceDiferencovaná výukaDiskusní metodaDivadlo ve výchověDMO - Dětská mozková obrnaDownův syndromDramaterapieDramatická výchovaDramatizaceDysartrieDysgrafieDyskalkulieDyslexieDysmúzieDysortografieDyspinxieDyspraxieEEcholálieEkologická výchovaE-learning
    Máte zájem o smysluplné využítí výsledků svého studia nebo pedagogického výzkumu? Moderujete diskuze a potřebujete shrnout poznatky k některému z témat?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00