Jak na věc


pavlovice nad mží

Za nápad na meruňkové víno mohl ananas

    15.7. - 21.7. * Velkopavlovický spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic pořádá každoročně rozsáhlou a dlouhodobou akci pod názvem Otevřené vinné sklepy. Tento týden (15.7. - 21.7.2019) se na Vás těší Vinařství Suský a Vinařství Buchtovi...
    13. - 14.9. * Velkopavlovické vinobraní 2019... aneb slavnosti pro celou rodinu. Zveme Vás co nejsrdečněji na Velkopavlovické vinobraní, kdy rázem podlehnete atmosféře dávných časů i dneška, octnete se mezi zrajícími hlavami vinohradů, v reji červených krojů, pohltí Vás hudba rozličných žánrů, zkrátka a dobře přijdou si zde na své všichni – od dětí až po ty nejstarší. Vinobraní roku 2019 se uskuteční v pátek a sobotu 13. a 14. září 2019. Přijměte naše pozvání!
    3.8. * Městská knihovna a Přátelé country Velké Pavlovice srdečně zvou všechny milovníky dobré country hudby a country tanců 3. srpna 2019 do Velkých Pavlovic na Country večer pod rozhlednou Slunečná.
    8.7. * Napsali o nás; Břeclavský deník * Guláš na meruňkách, knedlíky s meruňkami, meruňky smažené nebo beleše s marmeládou. Takové dobroty měla možnost ochutnat zhruba tisícovka návštěvníku již tradičního Velkopavlovického meruňkobraní...


Rozhledna Slunečná u Velkých Pavlovic

    V Unčicích jsou stavení v jediném řádku po jedné straně silnice, proti nim je zahrada arcibiskupského dvora.Obyvatelstva bylo r. 1791 ve 22 domech 100, r. 1834 29 d., 145 obyv., r. 1900 36d., 192 kat. a čes. obyv., r. 1921 33 d., 196 čes. a kat. obyv. Ves byla úplně pustá. Na bývalém vsisku byla  r. 1671  jen panská ovčírna, náležející k Mořicům, k němuž náleželo  549m. rolí 83m,  pastvisek, 9m,  zahrad,les zvaný Luh na 7m. a luk na  80 dvojspřežných vozů sena a 12 vozů otavy. Nynější osadu Unčice, založilo panství Mořické na místech bývalé osady teprve r. 1785.
    8.7. * První skutečně prázdninová sobota roku 2019 s datem 6.července byla ve Velkých Pavlovicích zasvěcena vínu a jeho ochutnávání. Konaly se zde večerní otevřené sklepy s výstižným názvem Víno v oranžovém...


COUNTRY VEČER POD ROZHLEDNOU SLUNEČNÁ

     Panství   potřebovalo   ke  dvoru  unčickému  robotníků,  ježto v      důsledcích  robotního  patentu  z  r.  1775  bylo  nuceno  šetřiti    poddaných  z  Mořic,  proto přistavělo ke dvoru několik chalup a  ponenáhlu je osazovalo. Každý familiant nucen ujati od vrchnosti  lán pole. Ježto robota uvalovaná na familianty byla dle robotního  patentu  lánová  a  lány  byly  přece  jen  malé,  zdráhali se noví  osadníci  ji  vykonávali  a  nejednou  byli  k ní donucováni i bitím.  Proto  vrchnost  "familie"  zmenšila, dala totiž ke každému domu  méně  rolí než  35 mor. měr,  a  dle  toho také poměrně zmenšila  roboty. Jen jediný familiant ujal celý lán, ale kolem r. 1860 jej zase  vrchnosti mořické prodal. V panské zahradě býval veliký sklep, který byl rozebrán a staviva  se užilo na stavbu sladovny v zámeckém dvoře mořickém.
    9.7. * Pokud vyjíždí hasiči k požáru skládky a je nahlášena lokalita „Trkmansko“, tak to nevěstí nikdy nic dobrého. I včera (8.7.2019) tomu tak bylo. Oznamovatel uvedl, že vidí plameny na skládce Hantály...
    Celé setkání je věnováno všem muzikantům, kteří se aktivně podíleli a podílejí na kulturním rozvoji obce, regionu a kraje. Obec Pavlovice byla centrem hudebnosti v okrese Přerov. Snažíme se touto formou vzdát poctu již nežijícím muzikantům a dát příležitost mladým.
    11.7. * V sobotu 6. července 2019 se již po šesté otevřely brány Ekocentra Trkmanka příznivcům Velkopavlovického meruňkobraní. Letošní ročník byl výjimečný...
    16.7. * Na hry z dětství budou moci zavzpomínat rodiče se svými dětmi v lesoparku. Konkrétně u skateparku. Děvčata vypomáhající u služeb města dnes začala s impregnací povrchu a malováním podkladu her...


Pavlovice u Kojetína a místní část Unčice.

    15.7. * Napsali o nás; Břeclavský deník * Začínal jako každý jiný vinař na jižní Moravě. Vinařská tradice se v rodině předávala po generace. „Od mala jsem se motal po vinicích a koukal pod ruce svého dědy i táty,“ vypráví Pavel Lacina...
    9.7. * SIPHV nabízí vinařům k dispozici 10. situační zprávu o ochraně révy vinné v moravských vinařských oblastech pro 28.týden (8. 7. 2019 - 14. 7. 2019). Originál zprávy si můžete stáhnout ve formátu PDF ZDE.
    17.7. * Komunikace podél železniční trati od lesoparku ke Šlechtitelské stanici barevně ožila. Dnes bylo dokončeno pět her, které si mohou zahrát jak dospělí, tak děti.
    Politická  a  katastrální obec Pavlovice, kamž jest  přifařena  i přiškolena, leží při silnici z Morkovic do Němčic v údolí pod strání Úlehlou při  prameni  Unčického potoka,  jenž  vzniká  v rybníce  v  panské zahradě  a  na Prostředním  trávníku spojuje se  s potokem Pavlovským  a odtud spolu tečou  do Hané.
    10.7. * Druhou prázdninovou sobotu si mezi sebou velkopavlovická chasa volila stárky a sklepníky. Na letošní hody Vás zvou stárci Oldřich Vymazal, Lukáš Hájek, Daniel Herzán a Radim Popovský.


VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVANÉ HODY A HODKY 2019

    15.7. * SIPHV nabízí vinařům k dispozici 11. situační zprávu o ochraně révy vinné v moravských vinařských oblastech pro 29.týden (15. 7. 2019 - 21. 7. 2019). Originál zprávy si můžete stáhnout ve formátu PDF ZDE.
    9.7. * Na ulici Herbenova provádí pracovníci služeb města ve spolupráci s firmou Štambacher s.r.o. a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. rekonstrukci vodovodního řadu...
    9.7. * Ulice Zahradní je rozdělena ulicí Příční na dvě části - horní část a dolní. Občané v dolní části ulice využívali chodník ze zámkové dlažby již od 31. května roku 2013, ti z horní části si museli počkat až do letošního roku...


Poznejte historii i současnost Velkých Pavlovic

    V 70. a 80. letech minulého století sklízela dechová hudba Záhoranka z Pavlovic u Přerova úspěchy nejen v naší republice, ale i v zahraničí, což za totality bylo obtížné. Za těmito výsledky stál nejen kolektiv dobrých muzikantů, ale především tehdejší kapelník Václav Drábek. Přesto, že vedení Záhoranky vyžadovalo velkého úsilí, sehnal mladé zájemce, které vyučoval muzikantskému řemeslu. Záhoranka získávala úspěchy doma i ve světě. Tak přibývalo mladých adeptů, kteří se u něj chtěli učit. Pan Václav Drábek jim věnoval veškerý volný čas. Vyučoval doma bez nároku na odměnu. Za několik let se mu podařilo vytvořit mládežnický dechový soubor, kterému dechovkářská veřejnost začala říkat mladá Záhoranka.
    Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.
    V  držení  majetkově roztříštěných Pavlovic se často střídala drobná místní  šlechta,  až  se ves  dostala  někdy po polovině  15. stol. Protivcovi  ze  Zástřizl. Ten  v r. 1480  koupil i blízké Mořice a vytvořil tak  základ  nevelkého mořického  panství, jehož  součástí zůstaly Pavlovice až do zániku patrimoniální  správy v r.1848.  Součástí dnešních Pavlovic jsou i kdysi  samostatné Unčice,  připomínané  již  v  r. 1141.  Původní  ves  však ve 2. pol. 15. stol. zanikla a její jméno převzala až osada, vybudovaná v r. 1785  na  pozemcích rozparcelovaného dvora.


Velké Pavlovice se o víkendu stanou městem meruněk

    23. 8. * Den před festivalem Vinohraní přijede Divadlo Františka Ringo Čecha se svou legendární Dívčí Válkou! Těšit se na ni můžete v pátek 23. srpna 2019 od 19:00 hod. v areálu vinařských závodů Vinium!
     Nejvýznamnější   historickou   památkou     Pavlovic je   barokní   kostel   sv.  Ondřeje  z  roku  1727,  vybudovaný  snad  na  místě  středověkého  kostela  ( první  nepřímá  zmínka  o   kostele  v  Pavlovicích  je   z  r. 1351 ).  Barokní  jsou  i  sochy sv. Ondřeje u kostela)  a   sv.   Františka   z   Assisi    ( na  severním  okraji  obce  při  silnici  na  Mořice ),  první ze 2.třetiny 18.  stol.,  druhá  z  poloviny  18.  století.          ( Mořičtí  pauláni   měli  při  dvoře  v  Unčicích obrovský  sklep na víno, do  něhož   se  jedním  koncem  do  vsi  vjíždělo   a   druhým   od   cesty  do  Pavlovic  vyjíždělo  povozem - sklep byl  bohužel  někdy  v  letech 1865 - 70 zrušen ).  V polovině  19. století  byla v Unčicích postavena zvonice, nachází se zhruba uprostřed obce a je zde jedinou historickou památkou. Původní zvon byl zabaven v období 2. světové války. V roce 2000 se podařilo pomocí sbírky od občanů zajistit zvon, který slouží k náboženským účelům.


Rekonstrukce vodovodních řadů a chodníků pokračují, na řadě je ulice Herbenova

    10.8. * SDH Velké Pavlovice Vás srdečně zve na II. ročník soutěže v přejezdu lávky na kole - Velkopavlovická Lávka 2019, který se uskuteční v sobotu dne 10. srpna 2019 na rybníku Zahájka (za cihelnou)...
    18., 19., 20. a 24. 8. * Velkopavlovická chasa, TJ Slavoj Velké Pavlovice a Město Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVANÉ HODY A HODKY 2019. Hody se uskuteční ve dnech 18., 19. a 20. srpna 2019 v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích. Hodky taktéž na place za sokolovnou, v sobotu 24. srpna 2019. Již nyní Vás srdečně zveme, a to nejen na hody, ale i na všechny doprovodné akce!
    20.7. * Velkopavlovická chasa v čele s novopečenými stárky, stárkami, sklepníky a sklepnicemi Vás srdečně zve na ZAHRÁVKY HODŮ 2019, které se budou konat v sobotu 20.července 2019 od 20.00 hod. v sokolovně. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka. Vstupné 80,- Kč. Již nyní se na všechny těšíme!
    V roce 1981 byl o tomto setkání natočen tehdejší ČST Ostrava a následně odvysílán televizní pořad. Poslední ročník se uskutečnil v roce 1989. Po tomto roce následovala 15-ti letá prodleva. V roce 2004 se navázalo 15. ročníkem a tato tradice trvá doposud.


Situační zpráva o ochraně révy vinné č. 11/2019

    9.7. * Napsali o nás; Břeclavský deník * Sedmatřicet dětí z Česka a Slovenska se v těchto dnech zabydlelo ve velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka. „Jde o výměnný pobyt, který je součástí již dva roky trvajícího projektu Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, na kterém spolupracujeme,“...
    9.7. * Loni občané města Velké Pavlovice odevzdali k recyklaci 5.482,86 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení...
    Vesnice, ležící ve zvlněném terénu jv. cípu Tištínské pahorkatiny, je v písemných pramenech uváděna poprvé v r. 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00