Jak na věc


patellar tendon bolest

Srovnání výskytu patelární bolesti po aloplastice kolenního kloubu u konvenčně nebo individuálně nastavené rotace femorální komponenty

    Karel KarpašVe dnech 29. a 30. 9. 2011 uspořádala firma Heraeus v krásném prostředí hotelu Zlatá hvězda v Třeboni tradiční PALACOS Sympózium s názvem Revizní endoprotetické operace a technika cementování. Ve čtvrtek proběhla registrace, uvítání účastníků, ubytování a společenské setkání. Pátek byl věnován odbornému programu. Jednání zahájil prof. Krbec, který všechny účastníky uvítal a nastínil program celé akce. Dr. Rubeš seznámil přítomné s historií firmy Heraeus, která vznikla v roce 1851 v lékárně ve městě Hanau. Společnost se dále rozvíjela a rozvíjí jako rodinná firma a v současné době má řadu divizí zaměřených na různé oblasti. Jen namátkou – zpracování vzácných kovů, dentální výrobky, křemenné sklo, světelná technika pro operační sály a samozřejmě výrobu kostního cementu, který je firmou vyráběn od roku 1959. V poslední době je pozornost zaměřena na výrobu cementu s přidáním ATB. Připravován je cement s přidáním Gentamycinu v kombinaci s Vankomycinem. Prof. Krbec se zabýval his
    Klíčová slova: femoropatelární kloub, chondropatie, dislokace, operační léčbaKeywords: patellofemoral joint, chondropathy, dislocation, surgical treatment
    Klíčová slova: zevní hyperprese patelly, zevní retinakulum patelly, artroskopická vs. otevřená operační technikaKeywords: External patellar hyperpression, lateral patellar retinaculum, arthroscopical vs open surgery method
    Klíčová slova: totální endoprotéza kolenního kloubu, retropatelární artróza, retropatelární náhrada, revize patelly při totální endoprotéze kolenaKeywords: total knee arthroplasty, retropatellar arthrosis, patellar resurfacing, patella revision in total knee arthroplasty
    Klíčová slova: patelofemorální kloub, patela, patella bipartita, luxace, dislokace, mediopatelární plika, zlomenina patelyKeywords: patellofemoral joint, patella, bipartite patella, dislocation, medial patellar plica, fracture of patella


SYMPóZIUM PALACOS / SYMPOSIUM PALACOS

    Miroslav PinkVážení čtenáři,poslední letošní číslo časopisu Ortopedie je zaměřené na problematiku femoropatelárního kloubu. Je to téma, které bylo dlouho opomíjeno. Teprve v posledních dvaceti letech je mu věnována větší pozornost.Prof. Dufek v původní práci Retropatelární náhrada u totální endoprotézy kolenaP.F.C. Sigma hodnotí revize náhrady patell za posledních 7 let (7340 primárních TEP kolen). Celkem bylo revidováno 15 pacientů z důvodu uvolnění nebo poškození polyetylénu na zadní ploše patelly.Chondropatie patelly představuje nejčastější onemocnění v ortopedické praxi. V původní práci Porovnání výsledků otevřené a artroskopické techniky ošetření syndromu zevní hyperprese patelly prim. Pink a kol. hodnotí soubor 541 pacientů, kteří v období 1989–2006 byli ošetřeni artroskopicky nebo otevřenou technikou discizí, eventuálně Z-plastikou zevního retinakula čéšky. Průměrná doba sledování byla 4 roky (interval 2–10 let). Původní práce prim. Pinka a kol. Dlouhodobé zkušenosti s operačním

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00