Jak na věc


parcely zjednodušené evidenci

Stavební pozemek Černá Hať 1610 m2

    Dobrý den, s pracovníkem panem Moravcem vaší realitní kanceláře jsem se setkala, když jsem uvažovala o koupi bytu v lokalitě Moravské Ostravy. Bydlím tady již od roku 1967 a chtěla jsem tu zůstat...
    Makléřka paní Mgr. Jitka Eben El Hadj je velmi schopná v profesi, kterou vykonává. Byla velmi vstřícná a o každém kroku nás informovala. Spolupráce s ní byla více než výborná.


Poslední byt k prodeji v projektu Nové byty Svinov

    Veškeré (zejména obchodní, technické a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované společností EKOSPOL a.s., včetně veškerých údajů na webových stránkách společnosti EKOSPOL a.s., jsou pouze ilustrační, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž společnost EKOSPOL a.s. si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu. Smlouva mezi společností EKOSPOL a.s. a jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. | Zásady zpracování osobních údajů
    Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení." a odesláním tohoto formuláře dávám společnosti EKOSPOL a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, 170 00, Praha 7, IČ: 63999854 a jí pověřeným třetím stranám (dále jen „Společnost“) souhlas zpracovávat mé osobní údaje pro marketingové a obchodní účely dle zásad zpracování osobních údajů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00