Jak na věc


památkový úřad plzeň

MMP Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče

    4 9. účastníci řízení: - V řízení vedeném podle 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení či dotčenou osobou vlastník kulturní památky. - V řízení vedeném podle 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení či dotčenou osobou vlastník (správce, uţivatel) nemovitosti, která je v památkově chráněném území památkové rezervace, památkové zóny, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. 10. Další požadované činnosti: - Projednávání projektové dokumentace zamýšlených stavebních akcí ve všech stupních vlastníkem nebo projektantem v průběhu zpracování (viz 3. Postup a podmínky pro vyřízení ţádosti). - Konzultace záměrů stavební činnosti. 11. Právní úprava: - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozděj


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00