Jak na věc


přijatá faktura v money s přenesenou daňovou povin

Snadná evidence přijaté a odeslané pošty

    Generátor příjemky z přijaté objednávky funguje tak, aby bylo možno vybrat konkrétní položky pro Příjemku (stávající generátor umožňoval použiít buď všechny položky, maximálně volit rozsah od - do).
    Přijatá objednávka je podřízena zakázce. Pokud přijatá objednávka vzniká samostatně jako nový doklad doporučujeme ihned po vytvoření nové přijaté objednávky promáčknout tlačítko Zak! a vygenerovat vůči této nové přijaté objednávce novou zakázku. Případně že se pořizuje nová přijatá objednávka, která doplňuje velkou zakázku, může uživatel navolit příslušnou zakázku, ke které tato objednávka patří. V případě, že je generována přijatá objednávka z nabídky doporučujeme ještě před vytvořením přijaté objednávky vytvořit z nabídky novou zakázku opět pomocí tlačítka Zak! na nástrojové liště. Pokud vytvoříme novou zakázku dřív než novou přijatou objednávku z nabídky, bude již tato přijatá objednávka zařazena pod správné číslo zakázky. Pokud vytváříme přijatou objednávku ze zakázky bude tato přijatá objednávka správně provázána se zakázkou.


Řízená distribuce zásilek v organizaci

    Pokud uživatel využije přímé možnosti objednávání zboží dle přijaté objednávky zaznamená se tato informace do sloupce s příznakem O, logicky se označí to zboží, které již bylo objednáno.
    Způsob, jakým jsou tyto objednávky generovány volí uživatel sám. Při promáčknutí tlačítka Vobj! se objeví dialogové okno, ve kterém uživatel vyplňuje jednak omezení (které zboží chce objednat) jak je systém schopen roztřídit zboží z přijaté objednávky a vygenerovat z ní několik vystavených objednávek. Umožňuje tedy rozdělit zboží podle výrobce, hlavního dodavatele nebo typu zboží. Podle těchto skupin vygenerovat sadu vystavených objednávek.
    Vyplněná přijatá objednávka slouží jako základní podklad pro další zpracování v obchodním systému, ale současně je to podklad, který může mít tištěnou formu jako potvrzení přijaté objednávky. Pro tisk potvrzení přijaté objednávky využiji tlačítko Preview na nástrojové liště z karty přijaté objednávky. Systém umožňuje 6 základních variant, jak může být potvrzení přijaté objednávky vytištěno. Kromě základní a rozšířené varianty umožňuje systém tisk vnitropodnikových dokumentů (výpis materiálu..).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00