Jak na věc


přijímací zkoušky z angličtiny na gymnázia

Aktuální podmínky přijímacího řízení

    Atrelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2020 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.
    Přijímací zkoušky nanečisto se konají v prostorách Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14.
    Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi poštou do 30. 4. 2019.
    účastníci se před uvedeným časem začátku dostaví na místo konání zkoušky. Místnosti budou zpřístupněny 20 minut před začátkem zkoušky. Po prezenci účastníků následuje poučení o průběhu konání zkoušky a o způsobu vyplňování odpovědních archů. Následně proběhne písemně zkouška z prvního předmětu, následuje přestávka a poté zkouška z druhého předmětu.
    Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutíTermín skončení přijímacího řízení(pro 1. kolo, 2. kolo a nově akreditované Bc, Mgr. a NMgr. studijní programy)


I nadále máte možnost přihlásit se ke studiu na naší fakultě.

    Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.
    Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii rovnou s přihláškou. Kdo maturuje nyní na jaře, zašle kopii ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2019, na studijní oddělení fakulty.
    Termín podání přihlášek pro nově akreditované studijní programy:Mgr.: Učitelství pro 1. stupeň základních školNMgr.: Aplikovaná matematikaViz. úřední deska(nově akreditované Mgr. a NMgr. studijní programy)
    Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.


Rozvrh termínů a přihláška k přijímacím zkouškám nanečisto

    bankovním převodem, popřípadě platební kartouúčet: 305806603/0300konstantní: symbol 0308 variabilní: symbol 649133 specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky
    Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.
    Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00