Jak na věc


při vjíždění na kruhový objezd blinkr

Dobrý den, na vaší otázku je možné odpovědět, že řešením je změna organizace dopravy na této křižovatce, která spočívá v odstranění tzv. spojovacích větví, a tím pádem napojení vjezdových větví přímo na okružní pás (spojovací větve by byly označeny dopravním stínem a tudiž by řidiči na ně nesměli vjíždět). Tímto řešením by již přestala polemika o tzv. jízdě v jízdních pruzích. Řidič by při nájezdu na okružní pás dával přednost v jízdě řidičům jedoucím po okružním pásu.Změnu může provést majitel této komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.Ke stavebnímu řešení předmětné křižovatky je také nutné dodat, že dokumentace podle které byla stavěna, musela odpovídat tehdy platné technické legislativě a ověřena ve stavebním řízení.S pozdravemkpt. Ing. Vladimír Kovařčík

    Nejstarší kruhový objezd má půl stoletíBrno - Slovanské náměstí, náměstí Republiky i třída Kapitána Jaroše a Vrchlického sad v Brně. Silnice lemující tyto ulice a náměstí lze podle mluvčí Brněnských komunikací Vladimíry Navrátilové považovat za první kruhové objezdy v Brně.Jejich vznik ale na rozdíl od pozdějších okružních křižovatek nevyvolala potřeba zvýšení propustnosti určitých dopravních tahů. „Kvůli zlepšení propustnosti a průchodnosti vytvořili inženýři dříve třeba kratší objezd na Mendlově náměstí. Ten ale dnes nahrazuje přímá trasa mezi Úvozem a Křížovou," sdělila Navrátilová.Dodala, že za opravdu první moderní a cíleně stavěný kruhový objezd v Brně lze považovat rondel mezi Okružní a Seifertovou ulicí. „Je to velká tříramenná křižovatka se středovým ostrovem o průměru přibližně padesát metrů. Postavili ji v šedesátých letech minulého století. Zajišťuje obsluhu sídliště Lesná," vysvětlila mluvčí.První okružní křižovatka je široká celkem asi pětašedesát metrů. Vede po ní autobu
    Takže moc děkuji za jasné a snad už nediskutovatelné stanovisko.Poprosím všechny, kteří se dočetli až sem, aby předali tyto informace všem okolo, v dopravních předpisech ani v autoškole se k tomuto tématu nic nedozví. Když tak pošlete odkaz na tuto stránku všem kamarádům a známým.Šťastnou cestu všem!
    V Brně staví kruhové objezdy městská společnost Brněnské komunikace. „Jeden významný jsme v červnu otevřeli ve Slatině přestavbou doposud semaforem řízené křižovatky ulic Hviezdoslavova a Řípská. Další okružní křižovatka vznikla na konci loňského roku mezi ulicemi Dlouhá a Čeňka Růžičky v Bohunicích," vyjmenovala mluvčí společnosti Vladimíra Navrátilová.
    Vzniká tady vážný problém, kdy řidiči jedoucí po kruhovém objezdu vyjíždějí na dálnici a řidiči kteří jen projíždějí z nájezdu na výjezd neví, kdo má komu dávat přednost.Má drahá polovička proto poptala odborníka (p. Rakus, Besip) a zde máte jejich komunikaci:


Kruhové objezdy? Zklidnění dopravy i potíže

    Nově otevřená diskuze na www.svetmobilne.cz - i po deseti letech je to stále aktuální.Ale je pravda, že skrz tento "kruháč" projíždím pravidelně a málo kdy se setkám s problémem. Kéž by to tak vydrželo.
    V zahraničí je obecně okružních křižovatek více, zejména v motoristicky vyspělejších zemích. Uvědomme si, že jedno smrtelné zranění, když odhlédneme od lidské tragédie, stojí společnost více peněz, než přebudování jedné nehodové křižovatky na okružní.
    Diskuze pod tímto článkem se rozběhla a přiznám se, že mne moc netěší. Tolik rozporuplných názorů a pohledů (včetně učitelů autoškol, kteří ignorují názor dopravních policistů), jsem nečekal. Jednoznačné je to, že pokud se značení tohoto místa nezmění, nezmění se ani chování řidičů. Oslovil jsem proto znovu dopravní policii v Ostravě s dotazem, jestli se se situací nedá něco dělat. Níže naleznete odpověď:
    Stavbu však začalo kritizovat mnoho tamních obyvatel. Podle nich dopravní situaci spíše komplikuje. „Lidé jsou dnes rozděleni na dva tábory. Jednomu kruhový objezd nevadí, druhému vadí," řekl Zdeněk Doležel z Jedovnic.


Snižují počet havárií i následky, říká Frič

    Zcela prokazatelně. Nejen v České republice, ale i v jiných zemích se už dávno prokázalo, že správně navržená okružní křižovatka má potenciál významně snížit počet i závažnost dopravních nehod. To jsou fakta, která si můžeme ověřit v řadě publikací a studií. Ke stejnému závěru jsme v našich výzkumech dospěli i my.
    Jižní Morava - V motoristicky vyspělejších zemích je okružních křižovatek více. I proto, že zcela prokazatelně snižují počet i závažnost dopravních nehod. Tvrdí to odborník Jindřich Frič z brněnského Centra dopravního výzkumu. „Doufám, že počet okružních křižovatek bude i nadále růst," říká dopravní expert.


Řešení dopravní situace na kruhovém objezdu

    Dobrý den, pane Rakusi,reaguji na Vaše dnešní vystoupení v Dobrém ránu ČT.Zmínil jste dotaz na jízdu po kruhovém objezdu, ale nemohla jsem sledovat celý pořad a ráda bych znala Vaši odpověď na dopravní situace na „novém" kruhovém objezdu propojujícím Rudnou ulici a dálnici D47 v Ostravě.Kruhový objezd je na nájezdu opatřen značkou „dej přednost" a současně nájezdní pruh přímo probíhá do prvního výjezdu. Jelikož se jedná o nestandardní typ kruhového objezdu a různí řidiči zde reagují opravdu různě, ptám se na odborný názor:- vjíždí-li vozidlo z nájezdu a ihned prvním výjezdem opouští kruhový objezd (jede tudíž v průběžném pruhu, ale při nájezdu míjí značku „dej přednost") dává nebo nedává přednost vozidlu jedoucímu po kruhovém objezdu a dávajícímu znamení, že má v úmyslu opustit kruhový objezd stejným výjezdem?
     Chci Vás upozornit ma zajímavou dopravní situaci, která vznikla propojením dálnice D47 a Rudné ulice v Ostravě. Propojení bylo provedeno velkým kruhovým objezdem (dálnice je shora dolů, Rudná napříč).
    historie pravidel- od 1. 1. 1961 měla auta jedoucí po kruhovém objezdu přednost před těmi, která na něj vjíždějí. Znamení o změně směru jízdy dávali řidiči i při vjíždění na kruhový objezd.- od 1. 1. 1976 už neměla auta jedoucí po kruhovém objezdu přednost, platila vždy přednost zprava.- od 1. 1. 2001 získala auta jedoucí po kruhovém objezdu opět přednost.- od 1. 7. 2006 mají auta jedoucí po kruhovém objezdu stále přednost. Rozdíl je v tom, že ji určují nejen pravidla provozu, ale také povinně umístěné dopravní značky. Změnila se povinnost dávat znamení o změně směru jízdy. Blinkr řidiči dávají jen při vyjíždění z kruhového objezdu.


Po několika měsících od vytvoření této stránky se zde sešlo mnoho komentářů. Musím ale říct, že jsem z některých z nich čím dál tím více rozladěn. Nerozumím, proč neustále někteří z Vás zpochybňují vyjádření dopravní policice a hledají své řešení. Když dojde k dopravní nehodě, vždy jej bude vyšetřovat právě ta policie, která k tomuto níže vyjádřila zcela jasné stanovisko.Ať je tedy Váš názor jakýkoli, platí jednoznačné pravidlo - pokud chcete při jízdě po kruhovém objezdu z něj vyjet, musíte změnit jízdní pruh - to již samo o sobě znamená dát přednost vozidlu jedoucímu ve vedlejším pruhu. Žádná dopravní značka, ani jiný předpis Vám neumožňuje omezit či ohrozit vozidlo jedoucí ve vedlejším pruhu. Pokud najíždíte na kruhový objezd, musíte dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu. AMEN.

    Čtěte prosím!Vážení přátelé - vytvořil jsem tuto stránku proto, abych co nejvíce lidem zpřístupnil vyjádření dopravní policie k řešení "komplikované" dopravní situace na kruhových objezdech nad dálnicí v Ostravě.
    Objezdy podle jejích slov mohou znamenat rozdíl mezi lehkým a vážným zraněním. „Vzhledem ke skutečnosti, že na nich řidiči musí zpomalit, snižují závažnost následků havárií," upozornila Navrátilová. A dodala, že nové kruhové objezdy mají v budoucnu vznikat především u nových sídlišť, obchodních center a na postupně dostavovaném Velkém městském okruhu.
    Doufám, že počet okružních křižovatek i nadále poroste. Ne všude je to ale vhodný typ křižovatky a především je potřeba klást důraz na kvalitní projekt včetně bezpečnostního auditu. Není cíl přestavět všechny křižovatky na okružní.
    Některé kruhové objezdy ale mají i své odpůrce. V Jedovnicích na Blanensku stojí dva roky objezd, který měl vyřešit dopravní komplikace při vjezdu do centra městyse a odbočování směrem na Křtiny. Vedení Jedovnic ho podle slov starosty Jaroslava Šíbla nechalo postavit kvůli zvýšení bezpečnosti dopravy.


Po prostudování předložené žádosti naše součást zaujala následující stanovisko:  Předmětná okružní křižovatka (další okružní křižovatka je na MÚK D 1 x ul. Místecká (prodloužená) x ul. Slovenská) je součástí mimoúrovňového křížení dálnice D 1 a silnice č. I/11 ul. Rudná v Ostravě. Jedná se o velkou pětiramennou okružní křižovatku se dvěma průběžnými jízdními pruhy na okružním pásu. Mezi každou vjezdovou a výjezdovou větví předmětné křižovatky je vložena další spojovací větev, která je součásti okružní křižovatky a slouží k plynulému připojení a odbočení mezi sousedními větvemi křižovatky. Tato větev (jízdní pruh) je oddělena od okružního jízdního pásu vodorovným dopravním značením č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“, která slouží k oddělení jízdních pruhů v prostoru křižovatky. Z hlediska zákona o silničním provozu se jedná o jízdu křižovatkou dle § 22 odst.5 ajízdu v jízdních pruzích dle § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona.   V § 22 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je u

    Snad ano. U malých jednopruhových okružních křižovatek je chování řidičů závislé na stavebním řešení. U dvoupruhových či spirálovitých se řidiči chovají různě. Stále se setkáváme s elementární neznalostí jízdy na dvou a vícepruhových okružních křižovatkách. Řidiči například snižují kapacitu křižovatky tím, že i když odbočují až na druhém nebo ještě vzdálenějším rameni křižovatky, stále se pohybují v pravém jízdním pruhu.
    Dodal, že kruhový objezd je podle něj malý a těsný hlavně pro nákladní auta, která jezdí přes chodník, a tím ho ničí. „Je navíc postavený v zástavbě, denně po něm projedou tisíce aut. Zvýšily se nám tak v obci hluk a emise," uvedl nespokojený muž.
    Trend potvrdil jihomoravský koordinátor agentury Besip Pavel Čížek. „Začalo to už v roce 1961 v tehdejším Československu, když vznikla značka Kruhový objezd. Hlavní důvod bylo zklidnění dopravy. A zpomalení aut v obci patří dál mezi výhody okružních křižovatek stejně jako plynulý průjezd aut ze všech směrů. Kruhových objezdů podle mě bude i dál přibývat," uvedl Čížek.
    Sám patří ke druhé skupině. „Řidiči, kteří najíždějí ve směru od Blanska do Jedovnic nebo na Vyškov a také z Jedovnic do Brna, ho musejí celý objíždět," popsal Doležel.
    Zároveň s touto úpravou byla změněna i situace na výše popisovaném kruhovém objezdu. Osobně jsem zatím měl možnost najíždět na něj pouze z dálnice směrem od Bohumína. 


Odpověď:Pěkný den, po konzultaci s pracovníky dopravní policie je zřejmé následující stanovisko:při Vámi popisované konkrétní dopravní situaci je třeba rozlišit, zda řidič hodlá použít kruhový objezd, či využít jízdního pruhu pro nejbližší výjezd. V případě, že chce použít kruhový objezd, platí pro něj dopravní značky P4-Dej přednost v jízdě! a C1-Kruhový objezd. Řidič tedy musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Jestliže kruhový objezd nebude používán a vozidlo pokračuje po komunikaci určené pro nejbližší výjezd, jedná se o tzv. Jízdu v jízdních průzích, tzn., že přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; ...Pavel RAKUS

    Nové okružní křižovatky vznikají v posledních letech i v dalších jihomoravských městech. Část řidičů je s tím spokojená. „Kruhové objezdy mám ráda, přijde mi, že doprava tam plyne rychleji, než kdyby na místě stála klasická křižovatka. Řidiči podle mě jízdu na kruhových objezdech zvládají v pohodě," sdělila například Alexandra Maděryčová z Moravského Žižkova na Břeclavsku.
    Při nájezdu na kruhový objezd ze silnice Rudná míjíte značku "dej přednost v jízdě" a "kruhový objezd". Připojovací pruh je ale zároveň průběžný pro sjezd z kruhového objezdu. Pro názornost přikládám fotografii detailu s označením nájezdu z Rudné a sjezdu na dálnici. 
    Kamarád Ivan si pohrál s původní satelitní fotografií a "zinscenoval" možnou situaci dvou svatebních kolon potkajících se na nájezdu. Je to sice málo pravděpodobné - leč možné. To by byl masakr!!!
    Čtyřiačtyřicet okružních křižovatek a dalších devatenáct nových v přípravě. Tak vypadá situace s kruhovými objezdy na silnicích druhých a třetích tříd, o které se stará Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Další takové křižovatky jsou na obecních silnicích a silnicích první třídy. A bude jich víc.


8. března 2012  Řešení situace???

    Denně se na silnicích setkávám s arogancí řidičů,  jejich bezohledností a neochotou dodržovat jakékoli předpisy. Myslím, že to nádherně odráží stav naší společnosti. Doufám, že se se žádným z těchto typů řidičů nepotkám blíže.Prosinec 2012
    Proti objezdu lidé před časem sepsali i petici s 250 podpisy. Úspěch u radnice neměla. „Kruhový objezd má mít podle vyjádření zastupitelů životnost minimálně do roku 2017. Máme přislíbené, že když se v horizontu jednoho až dvou let budou opravovat průtahy mezi Lažánkami a Senetářovem a Jedovnicemi a Křtinami, budou všichni, kdo do toho mají co mluvit, rozhodovat i o budoucí podobě objezdu a křižovatky. Asi nám nezbývá nic jiného než čekat na to, jak dopadnou volby," doplnil Doležel.
    Ale pozor! I kdyby tento názor byl pro dopravní policii závazný, stejně Vám doporučím, buďte na tomto objezdu maximálně ostražití. Málokdo z řidičů ví jak se v této situaci chovat a v sázce je hlavně Vaše zdraví a vůz. Buďte opatrní!!!Frodo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00