Jak na věc


přestavba panelového bytu

Ceník přestavby lpg (systém LPG Magic G4)

    V roce 2010 jsme rozšířili naše portfolio poskytovaných služeb o LPG přestavby. Neustále rostoucí ceny benzínu nás motivovaly k zamyšlení, jak zlevnit provoz vysokoobjemových vozů, jejichž majitelé jsou našimi nejčastějšími zákazníky. Přestavba auta na plyn - LPG se z pohledu efektivity a spolehlivosti provozu jeví jako jasně nejlepší volba.
    Když se zákazník rozhodne pro plyn do auta, je pro nás velice důležitá i estetičnost zástavby, kterou jsme schopni dosáhnout zejména tím, že disponujeme servisními daty a dlouholetými zkušenostmi s technickým provedením značek automobilů, na které se primárně soustředí naše pozornost. Toto se týká hlavně originální elektrické instalace v motorovém prostoru, kdy vyhledáme nejvhodnější místo pro napojení. Místo, které vyhovuje z pohledu možného následného poškození prodřením či oxidací. Toto napojení provádíme pomocí samoletovacích vodotěsných spojek, které jsou zárukou téměř ideálního spoje elektrického kabelu bez použití dalších činidel.
    V závislosti na technickém řešení konkrétního automobilu se pohybuje doba montáže od jednoho do pěti pracovních dnů.


LPG přestavba musí vypadat !

    Přestože přestavba na pohon E85 je výrazně jednodušší a levnější cestou, je toto hledisko dle našeho úsudku krátkozraké. Již v horizontu jednoho roku provozu se projevují záporné vlivy tohoto paliva na životnost motoru a celé palivové soustavy, což je však u přestavby vozidel na LPG zcela vyloučeno, neboť je původní palivová soustava oddělena od soustavy LPG.
    Rozhodli jsme se tedy pro ekonomicky výhodnější, zástavbově rozmanitější, ale hlavně softwarově adaptabilnější český systém Magic, který reaguje na technické připomínky svých montážních středisek a je schopen poskytnout plnou technickou podporu v rychlosti a podmínkách, které nejsou ostatní zahraniční výrobci schopni dosáhnout.
    Dalším problematickým bodem pohonu na E85 je fakt, že pokud má být přestavba na tento druh pohonu provedena kvalitně, musí být proveden zásah do originálního řídícího softwaru motoru, což není z hlediska jakýchkoli záruk, či pozdější případné diagnostiky závad, zcela žádoucí, neboť žádný diagnostický přístroj není koncipován tak, že je schopen pracovat s těmito změnami.
    Tyto a mnohé další problémy systém pohonu na LPG nemá, poněvadž nejen palivový, ale i elektronický systém motoru zůstává zachován a samostatná řídící jednotka systému LPG pouze využívá sebraných dat původní elektroniky k řízení správného chodu motoru.


Přestavba LPG - přestavba vozidel na pohon LPG

    Posledním a zřejmě zásadním pohledem je rovněž i ekonomika provozu, kde na plné čáře vítězí LPG, jelikož ceny obou zde srovnávaných paliv jsou diametrálně odlišné, přičemž lze konstatovat, že prodejní ceny LPG se dlouhou dobu pohybují na cca 50 % cen benzinu, zatím co cena Ethanolu této hladiny není schopna vzhledem k výrobním nákladům dosáhnout.
    Jestliže jsme tedy zvolili jako alternativní palivo LPG, vznikla logicky otázka, od jakého výrobce použít homologovaný systém. Nejen z patriotismu padla volba na českého výrobce systému Magic. Po důkladném seznámení a proškolení se napříč homolovanými LPG systémy jsme provedli průzkum spolehlivosti a hlavně funkčnosti déle etablovaných značek na trhu s pohonnými systémy LPG. Výsledkem však bylo pouze nenaplněné očekávání z provozních dat, možností elektronického nastavení a také zástavbových možností premiových systémů.
    Cena konečného provedení se může lišit pouze v případě montáže nadstandardních prvků, jako je např. systém emulace tlaku paliva (Volvo, GM . ..) nebo palivová nádrž s vyšším objemem, a to vždy po dohodě se zákazníkem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00