Jak na věc


přesný recept na polevu na zdobení perníčků

Shorttovy mechanické synchronomní volné kyvadlové hodiny

    Tradiční kukačkové hodiny jsou známé po celém světě. Mistři hodináři z jižního Německa totiž vytvořili zcela specifický typ hodin se specifickým designem, kdy základem je hodinový stroj, řetízkové závaží ve tvaru šišek, kyvadla, píšťal, popř. píšťaly a gongu. Tyto dřevěné, zpravidla ručně vyřezávané, lakované a bohatě řezbářsky zdobené hodiny jsou nejproslulejším výrobkem jihoněmeckých hodinářů.
    Velmi často byl díky své popularitě sv. Florián v českých zemích v minulých časech zobrazován ve výklenkových plastikách venkovních usedlostí, kdy tyto plastiky měly sloužit k ochraně usedlostí před požárem nebo neštěstím; velmi často byly tyto plastiky rovněž svěceny. Nejčastěji je sv. Florián vyobrazen jako voják ve zbroji s mečem a korouhví, obvykle má v ruce putnu, ze které lil vodu na hořící kostel - někdy se také tato nádoba nachází i u nohou světce. Zřídka se můžeme s ikonou či plastikou sv. Floriána setkat s vyobrazením světce jako šlechtice s mečem a pláštěm. 
    Poměrně rozšířeným a jednoduchým intervalovým měřením času byly od počátku 13. století svíce s časovou stupnicí. Ukazovaly čas a zároveň osvětlovaly pokoje církevních a světských hodnostářů. Délka noci se obvykle měřila počtem shořelých svící. Na boky svící se někdy připevňovaly kovové hřeby nebo kuličky, které při tání vosku odpadávaly a úderem na kovovou misku svícnu dávaly zvukový časový signál.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00