Jak na věc


přednosta stanice

Přednosta/ka Dětského kardiocentra

    Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
    Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni vyhlašují výběrové řízení na pozici Přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky.


ORL klinika má nového přednostu

     Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. má od 1. dubna 2014 nového přednostu. Stal se jím MUDr. Jan Vodička, Ph. D., který na této pozici střídá MUDr. Jana Mejzlíka, Ph. D. MUDr. Vodička zvítězil ve výběrovém řízení, které se uskutečnilo v lednu letošního roku. Vrací se na své bývalé působiště, odkud před rokem odešel do sousední Fakultní nemocnice Hradec Králové.„Rád bych novému přednostovi popřál hodně štěstí a úspěchů při jeho návratu na staronové pracoviště. Věřím, že pod jeho vedením bude pokračovat další rozvoj ORL kliniky. A zároveň chci poděkovat za odvedenou práci jeho předchůdci, doktoru Mejzlíkovi,“ řekl MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. Nový přednosta ORL kliniky své pracoviště dokonale zná. Před svým odchodem do Hradce Králové na něm působil jedenáct let. „Vracím se za výborným týmem. S kolegy se mi tady vždy dobře spolupracovalo. Vím, co od nich mohu čekat a co oni ode mne. To samé platí o vše
    Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc vypisují výběrové řízení na obsazení funkcí přednostů Ústavu imunologie a Ústavu soudního lékařství a medicínského práva.
    Samota je snesitelnější, když jsou na ni tři. Americký film (2003). Hrají: P. Dinklage, P. Clarksonová, B. Cannavale, M. Williamsová a další. Režie Tom McCarthy. (V anglickém znění s titulky)
    Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc vypisují výběrové řízení na obsazení funkcí přednostů I. interní kliniky - kardiologické a Hemato-onkologické kliniky.


Přednosta/přednostka - Radiodiagnostická klinika

    Hlavní postavou je outsider a dobrovolný samotář třicátník Fin. Miluje vlaky: bydlí u nádraží a pracuje v obchodě s železničními modely svého jediného přítele Henryho. Ten však zemře a v souladu s jeho poslední vůlí je krámek zavřen a prodán. Finovi ale přítel odkázal něco jiného: staré, léta nepoužívané depo kdesi v New Jersey. Tedy, depo: vlastně jen zanedbaný drážní domek a odstavený vagon uprostřed krajiny, kde lišky dávají dobrou noc. Finovi to však nevadí. Samota je jeho volba, byť dost vynucená. Je totiž postižen nanismem, je trpasličího vzrůstu – a samotou reaguje na nevítanou pozornost ostatního světa. Jenže být sám na malém městě je mnohem těžší než být sám ve velkoměstě. A tak do Finova života vstupují vetřelci: upovídaný stánkař Joe, tlustá černošská holčička, zmatkářská malířka Olivia, mladinká knihovnice... Každý z nich má své trable, každý z nich – byť podvědomě – hledá porozumění, spřízněnou duši, cestu ze samoty...
    Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vypisují výběrové řízení na obsazení místa: přednosta/přednostka Radiodiagnostické kliniky.
    Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka přednostka/přednosta Ústavu porodní asistence.
    Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vypisují výběrové řízení na obsazení místa: přednosta/přednostka Ústavu patologie.
    Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni vyhlašují výběrové řízení na pozici "přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí".


Přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

    V lednu 2003 zazářil na festivalu nezávislých filmů Sundance film Přednosta: scenáristická a režijní prvotina herce Thomase McCarthyho. Tři ceny a jedna nominace zahájily úspěšné tažení filmu festivaly napříč kontinenty. Nenápadný snímek s nízkým rozpočtem, natáčený v některých lokacích téměř načerno, malé obsazení, minimum dialogů – o to však silnější zážitek.
    Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. má od 1. dubna 2014 nového přednostu. Stal se jím MUDr. Jan Vodička, Ph. D., který na této pozici střídá MUDr. Jana Mejzlíka, Ph. D.
    Neokázalá, jakoby v druhém plánu přítomná dramatičnost či tragika individuálních osudů je celou dobu vyvažována empatií a suchým humorem. Původní reklamní slogan „Samota je snesitelnější, máme-li ji s kým sdílet“ by bylo možno rozšířit ještě o jednu jinak otřepanou, ale v tomto případě pravdivou větu: i ten zdánlivě nejobyčejnější, nedůležitý či nezajímavý člověk je jedinečný a cenný...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00