Jak na věc


příklady na písemné dělení dvojciferným číslem příklady

Příklad 2. - Zkrácená forma, ihned po násobení odčítáme.

    2 Doufáme, že při pomalém počítání na tabuli žáci pochopí, jakým, způsobem se dělí dvojciferným číslem. Pokud něčemu nebudou rozumět, budou se moci vyučujících na cokoliv zeptat. 3. Procvičování dělení dvojciferným dělitelem samotnými žáky: Na mazací tabulky žáci postupně vypočítají 3 příklady. Po vypočítání prvního příkladu zvednou tabulky s výsledkem. Poté jeden žák vypočte příklad na tabuli. Následuje počítají druhého příkladu Pokud se objeví různé výsledky, necháme žákům prostor pro obhajobu svého výsledku. A, 157 : 30 = (5 a 7 zb.) B, 293 : 15 = (19 a 8 zb.) C. 767 : 13 = (59) Zřejmě dáme žákům vypočítat na tabulky 2 příklady. Pokud budeme mít čas, zadáme i třetí příklad. Může se ale stát, že se úvod protáhne a stihneme sotva první příklad Uvidíme, jak bude fungovat společné počítání. Snad bude většina dětí hotova,,ve stejný čas 4. Počítání ve dvojici (popř. trojici když by zbyl jeden žák): Žáci pracují ve dvojici, střídají se ve vymýšlení příkladů (podmínka čtyřciferný dělenec, d
    1 Dělení dvojciferným dělitelem Kuchařová Markéta, Kalinová Eva ZŠ Dědina, 5.B 1. Zopakovat na příkladu dělení jednociferným dělitelem (se kterým se žáci již seznámili), jak se který člen nazývá. Na položené otázky děti odpovídají prostřednictvím mazacích tabulek. Číslo 225 z našeho příkladu se obecně nazývá (dělenec). Podobně se ptáme také na dělitele a podíl. dělenec : dělitel = podíl 225 : 7 = = = sepíšeme = 1 1 zbytek Výsledek = 32 (1) Další otázky (proč?): Zbytek je vždy menší než dělitel. (Pokud by byl zbytek větší, tak by to šlo ještě dál dělit.) Dělitel nesmí být číslo 0. (Nulou nelze dělit nemůžeme nějaké množství rozdělit na žádné části) Nezapomínat na zkoušku (ZK) = provádí se násobením. Na začátku bychom chtěly navázat na něco, s čím se žáci již setkali. 2. Ukázka (na tabuli vyučujícími) toho, jak se dělí dělitelem DVOJCIFERNÝM: např. 225 : 12 = : 13 =


Písemné dělení dvojciferným dělitelem

    3 5. Slovní úlohy: Zde ještě nevíme, jakým způsobem bychom je dětem zadávaly úlohy bychom napsaly na tabuli, děti by počítaly na tabulky, do sešitů? Chodit mezi dětmi a reagovat na jejich výsledky. 1.Škola koupila nové dresy. Původně stál jeden dres 225 Kč. Jelikož jich ale škola koupila více, získala slevu. Kolik korun slevil prodejce z každého dresu, když škola zaplatila za 21 dresů 3549 Kč? 2. (z učebnice od nakl. Fraus) A, Během léta jsme s přáteli podnikli mnoho výprav. První výprava trvala 100 hodin. Kolik je to celých dnů? (Počítejte jako dělení se zbytkem a poté zaokrouhlete na celé dny.) B, Druhá výprava už byla mnohem delší, trvala 1000 hodin. Kolik je to celých dnů a měsíců? (Počítejte jako dělení se zbytkem a potom zaokrouhlete na celé dny a měsíce. Měsíc 30 dnů.) Možná vynecháme, abychom stihly ZOO 3. (z učebnice od SPN) V ZOO nechali postavit 5 stejných výběhů za celkovou částku Kč. Kolik stála výstavba jednoho výběhu? 6. Zajímavosti ze života zvířat: Tyto příklady bychom
    4 GORILA: Gorila nížinná je nejmenším druhem goril. Tento druh můžeme vidět také v pražské ZOO. Samci měří kolem 150 cm a váží. (4350 : 29) Samice měří také zhruba 150 cm a váží. (2100 : 15) SLON: Slon africký je savec z řádu chobotnatců. Je to největší suchozemský savec dorůstá až do výšky metrů. (112:28) ŽIRAFA 1: Už během první hodiny svého života se 1,8 metru vysoké žirafí mládě naučí ovládat své dlouhé nohy. Ty mu umožní rychle běžet do bezpečí v případě nebezpečí. Dospělé žirafy dovedou běžet rychlostí až km/hod. (1404 : 27) ŽIRAFA 2: Jazyk žirafy masajské je dlouhý až cm a žirafa je schopna si s ním i čistit oči. (954 : 18) ANAKONDA VELKÁ: Anakonda je obrovský had z řádu hroznýšovitých. Její život je spjat převážně s vodou. Výborně plave, pohybuje se ve vodě velkou rychlostí. Dorůstá do délky 5 metrů (našli se ovšem jedinci měřící 10 m). Je to nejtěžší had světa váží totiž průměrně kg! (6250 : 25)


Písemné dělení - Vysvětlení látky

    5 VELBLOUD: Bez vody nevydrží žádný živočich. Zvířata, která žijí v poušti, se tedy musela naučit využít každou kapičku vody, kterou naleznou. Když velbloud dorazí ke zdroji vody, dokáže najednou vypít skoro litrů vody. (780 : 13) MEDúZA: Nejjedovatějším živočichem světa je čtverhranka. Je to druh medúzy, který dokáže člověka zabít do sekund. (3420 : 19) VORVAŇ Největším živočichem, který aktivně loví kořist, je vorvaň. Dorůstá m a váží až 50 tun. (572 : 22) ŽELVA Nejdéle žijícími suchozemskými tvory jsou želvy obrovské. Jedna želva na ostrově Tonga se údajně dožila let. V roce 1918 uhynula na Mauriciu želva, které bylo prokazatelně 152 let. ( 2702 : 14) Celkově: Jak to tak bývá, problém bude s časem s rozvržením jednotlivých úkolů tak, abychom vše stihly, na nic nezapomněly a stačily,,hezky ukončit hodinu ;o) Zařadit také dělení číslem 10? např : 10 = 154 pomůcka = škrtnou se nuly 1689: 10 = 168,9 s desetinným číslem ve výsledku ale zřejmě nepracujete?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00