Jak na věc


přídavné jména - definice

Přihlásit se přes sociální síť:

    - porovnává více subjektů a poukazuje na ten s nejvyšším stupněm vlastnosti, jak pozitivním (např. nejlepší), tak negativním (nejhorší) - může se tvořit dvěma způsoby: a) člen podstatného jména + přípona -ste, b) kombinace předložky am a přípony -sten a) superlativ s příponou -ste použijeme u podstatných jmen pro vyjádření atributu. Před stupňovaným přídavným jménem je vždy člen podle rodu podstatného jména.
    - přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem, kterému přisuzuje činnost, stav nebo vlastnost. - příslovečné určení je rozvíjející větný člen, závislý na slovese, přídavném jméně či příslovci. Vyjadřuje okolnosti nebo vztahy, za kterých děj probíhá. - přídavná jména nemění tvar - je pro všechny rody a obě čísla je stejný - stojí na konci věty
     Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.czZaujalo vás slovo, termín Přídavné jméno? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.
    Přídavná jména Uveď co nejvíce přídavných jmen, která se vztahují k obrázku. Co není správně? svítící, krásný, londýnský, nový, vysoký, v noci, naše foto.
    Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    - některá přídavná jména mají nepravidelné tvary pro 2. a 3. stupeň (podobně jako např. české „dobrý - lepší - nejlepší“)- tyto tvary je třeba se naučit zpaměti
    Klíčová slova: informace, formulace, co to je, význam slova, termín, vysvětlení, Český jazyk, popis, přesný význam, heslo, wiki, Český jazyk, pojem, význam, slovník
    - přídavná jména v přívlastku stojí před podstatným jménem- přívlastek je rozvíjející větný člen, který je závislý na podstatném jméně a rozvíjí je- skloňují se třemi způsoby - rozlišujeme:a) přídavná jména za členem určitým:vložit tabulku (!)
    - stupňování přídavných jmen slouží k porovnávání subjektů- pokud chceme vyjádřit, že dva subjekty mají stejnou míru vlastnosti, použijeme so + 1. stupeň přídavného - jména + wie (v překladu „tak - jako“) - alternativně lze použít i genauso - wie (v překladu „stejně tak - jako“)


2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA V PŘÍSUDKU A PŘÍSLOVEČNÉM URČENÍ

    Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum „to, co leží vedle“) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají nejčastěji funkci přívlastku shodného nebo doplňku.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    - pokud chceme stupňovaná přídavná jména použít zároveň s podstatnými jmény jako atributy, nesmíme ani u nich zapomenout na skloňování a členy- stupňovaná přídavná jména získávají stejné koncovky jako každé jiné přídavné jméno, tedy podle členu, pádu a rodu podstatného jména
    - přídavná jména lze stupňovat a zintenzivnit tak vlastnost, kterou popisují (např. krásný - krásnější - nejkrásnější) - stejně jako v češtině se i v němčině setkáváme nejčastěji se třemi stupni přídavných jmen - 1. stupeň (pozitiv) je základní tvar přídavného jména (např. hezký) - 2. stupeň (komparativ) použijeme při porovnání dvou subjektů (např. starší) - 3. stupeň (superlativ) vyjadřuje nejvyšší/nejnižší míru vlastnosti a vymezuje tak jeden subjekt z celku (např. nejhezčí, nejmenší apod.)


3. SUPERLATIV = 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.02 Anotace: Prezentace obsahuje přehled mluvnických kategorií přídavných jmen. Zaměřuje se především na druhy a vzory. Vzdělávací.
    Anotace:První list obsahuje definice pojmů přídavné jméno a příslovce, vysvětluje, jak tyto slovní druhy rozpoznat. Další listy jsou vytvořeny pro ověření nových znalostí. Jeden z listů je věnován tvorbě příslovcí z přídavných jmen, a to jak pravidelných, tak výjimek.
    Přídavné jméno je ohebným slovním druhem, který označuje vlastnosti podstatných jmen. Přídavné jméno je možno skloňovat a stupňovat. Určuje se u nich rod, číslo a pád. Rozlišují se tři stupně míry vlastnosti.Existují také přivlastňovací přídavná jména, která vyjadřují příslušnost nebo vlastnictví podstatného jména, které po přídavném jménu následuje. Přídavné jméno se může skloňovat podle dvou vzorů – tvrdého vzoru mladý a měkkého vzoru jarní. Přivlastňovací přídavná jména pak mají vzory otcův a matčin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00