Jak na věc


přídavné jména - definice

Jak demontovat přídavné jméno jako díl řeči

    Anotace:První list obsahuje definice pojmů přídavné jméno a příslovce, vysvětluje, jak tyto slovní druhy rozpoznat. Další listy jsou vytvořeny pro ověření nových znalostí. Jeden z listů je věnován tvorbě příslovcí z přídavných jmen, a to jak pravidelných, tak výjimek.
    Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum „to, co leží vedle“) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají nejčastěji funkci přívlastku shodného nebo doplňku.
    - porovnává více subjektů a poukazuje na ten s nejvyšším stupněm vlastnosti, jak pozitivním (např. nejlepší), tak negativním (nejhorší) - může se tvořit dvěma způsoby: a) člen podstatného jména + přípona -ste, b) kombinace předložky am a přípony -sten a) superlativ s příponou -ste použijeme u podstatných jmen pro vyjádření atributu. Před stupňovaným přídavným jménem je vždy člen podle rodu podstatného jména.
     Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.czZaujalo vás slovo, termín Přídavné jméno? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    - přídavná jména v přívlastku stojí před podstatným jménem- přívlastek je rozvíjející větný člen, který je závislý na podstatném jméně a rozvíjí je- skloňují se třemi způsoby - rozlišujeme:a) přídavná jména za členem určitým:vložit tabulku (!)
    Přídavná jména Uveď co nejvíce přídavných jmen, která se vztahují k obrázku. Co není správně? svítící, krásný, londýnský, nový, vysoký, v noci, naše foto.
    VY_32_INOVACE_Čj-Ml 6.,7.02 Anotace: Prezentace obsahuje přehled mluvnických kategorií přídavných jmen. Zaměřuje se především na druhy a vzory. Vzdělávací.


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    - přídavná jména lze stupňovat a zintenzivnit tak vlastnost, kterou popisují (např. krásný - krásnější - nejkrásnější) - stejně jako v češtině se i v němčině setkáváme nejčastěji se třemi stupni přídavných jmen - 1. stupeň (pozitiv) je základní tvar přídavného jména (např. hezký) - 2. stupeň (komparativ) použijeme při porovnání dvou subjektů (např. starší) - 3. stupeň (superlativ) vyjadřuje nejvyšší/nejnižší míru vlastnosti a vymezuje tak jeden subjekt z celku (např. nejhezčí, nejmenší apod.)
    - stupňování přídavných jmen slouží k porovnávání subjektů- pokud chceme vyjádřit, že dva subjekty mají stejnou míru vlastnosti, použijeme so + 1. stupeň přídavného - jména + wie (v překladu „tak - jako“) - alternativně lze použít i genauso - wie (v překladu „stejně tak - jako“)
    - pokud chceme stupňovaná přídavná jména použít zároveň s podstatnými jmény jako atributy, nesmíme ani u nich zapomenout na skloňování a členy- stupňovaná přídavná jména získávají stejné koncovky jako každé jiné přídavné jméno, tedy podle členu, pádu a rodu podstatného jména
    Klíčová slova: informace, formulace, co to je, význam slova, termín, vysvětlení, Český jazyk, popis, přesný význam, heslo, wiki, Český jazyk, pojem, význam, slovník


2. KOMPARATIV = 2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

    - přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem, kterému přisuzuje činnost, stav nebo vlastnost. - příslovečné určení je rozvíjející větný člen, závislý na slovese, přídavném jméně či příslovci. Vyjadřuje okolnosti nebo vztahy, za kterých děj probíhá. - přídavná jména nemění tvar - je pro všechny rody a obě čísla je stejný - stojí na konci věty
    - některá přídavná jména mají nepravidelné tvary pro 2. a 3. stupeň (podobně jako např. české „dobrý - lepší - nejlepší“)- tyto tvary je třeba se naučit zpaměti
    Přídavné jméno je ohebným slovním druhem, který označuje vlastnosti podstatných jmen. Přídavné jméno je možno skloňovat a stupňovat. Určuje se u nich rod, číslo a pád. Rozlišují se tři stupně míry vlastnosti.Existují také přivlastňovací přídavná jména, která vyjadřují příslušnost nebo vlastnictví podstatného jména, které po přídavném jménu následuje. Přídavné jméno se může skloňovat podle dvou vzorů – tvrdého vzoru mladý a měkkého vzoru jarní. Přivlastňovací přídavná jména pak mají vzory otcův a matčin.
    Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00