Jak na věc


oxid hořečnatý bezpečnostní list

Co je oxid uhelnatý (CO) a jak vzniká?

    Nainstalujte detektory CO a měřící zařízení CO s digitálním displejem pro zobrazení aktuální naměření koncentrace CO. Instalujte detektory pouze renomovaných značek, jako jsou například Kidde, FireAngel, SAFE, FirstAlert, splňující bezpečnostní předpisy a normy. Detektory CO poskytují dokonalou ochranu před tímto smrtelným nebezpečím v podobě CO, avšak nejsou náhradou za správné používání a údržbu zařízení, které mohou produkovat CO. Nainstalujte detektory CO v chodbě oddělující dva prostory, v každé ložnici a obývacím pokoji. Ujistěte se, že poplach detektoru (jeho akustický signál) je slyšitelný a že zde nejsou případné překážky, který by detektoru bránily v detekci CO popřípadě snižovali účinnost akustického signálu poplachu (skříně, závěsy, dveře atd.).
    Nikdy nepoužívejte uvnitř prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti přenosný generátor nebo jiný palivo spalující motor. Dokonce ani při otevřených dveřích a oknech, prostory především jako garáže, dílny nebo technické místnosti se pak velice rychle mohou stát pastí CO ve kterých se úroveň CO velice rychle vyšplhá na smrtelnou úroveň.


Hlásič plynu a požáru KIDDE 10SCO

    Závažnost příznaků také souvisí s úrovní CO a dobu trvání expozice, po kterou byl organismus koncentraci CO vystaven. Příznaky otravy při nízké nebo střední koncentraci oxidu uhelnatého mohou být velice jednoduše zaměněny ať už samotnými obyvateli nebo lékaři za příznaky doprovázející chřipku a často vedou k tragickému úmrtí. V případě vysoké koncentrace CO dochází se zkracuje i doba expozice (příčinou může být například provoz spojený s využitím generátorů a plynových přímotopů v bytových i nebytových prostorách).U obětí pak dochází velice rychle k psychické dezorientaci, ztrácí svalovou kontrolu, a to aniž by nejprve zaznamenaly mírnější příznaky. Pokud v takových případech nedojde k záchraně zasažené osoby s největší pravděpodobností dojde k jejímu úmrtí.
    Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu. Zařízení poháněná spalovacími motory, jako jsou přenosné generátory, automobily, sekačky na trávu také produkují oxid uhelnatý.
    Ujistěte se, že zařízení je instalováno a provozováno v souladu s pokyny výrobce a místními stavebními předpisy. Většina zařízení by měla být instalována kvalifikovanými odborníky. Na těchto systémech by měly být pravidelně prováděny roční revize, servis a údržba pro zajištění správné provozu schopnosti. Revizní technik by měl také pravidelně kontrolovat komíny a kouřovody z možného důvodu zanesení, koroze, praskliny, částečné nebo úplné uvolnění, atd.
    Během rekonstrukce domu, se ujistěte, že ventilace a spalinová potrubí včetně komínů nejsou blokovány nebo zaneseny. Ujistěte se, že jsou zařízení v provozu schopném stavu a bezpečná pro další provoz.


Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

    Nikdy nepoužívejte přenosné grily nebo jiné vybavení určené pro táboření uvnitř domu, garáže, pokud nesplňuje speciální bezpečnostní normy pro bezpečné použití v uzavřeném prostoru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00