Jak na věc


otiskovací hmota na starší miminko

Přenosná krmící židlička - Disney Princ

    6 Montáž a zprovoznění krok za krokem Se strojem pracujte až po připevnění ke stolu nebo desce (například závrtným šroubem) Stabilita je klíčová pro rovnoměrný tlak a k zamezení pohybu předmětu při stlačení páky 3) Nasaďte matrice na pohyblivou základnu A B 1) Nachystejte si materiál a matrice pro výrobu Matrice spolu sousedí kovovými kolíky, které pohybem základny naráží do horního dílu matrice 1 2 Pokud je to třeba, vložte do matrice B distanční podložku Poznámka: Matrice se k pohyblivé základně nelepí, ani nijak nefixují Průměr placky musí odpovídat průměru matric (A, B) Může být nutné použít distanční podložku Stejně tak musí odpovídat průměr slídy a U velikosti 110mm jsou matrice A i B otočeny vyseknutého papíru (viz dále v tomto návodu) kolíky ven 2) Nasuňte odpovídající horní díl matrice (magnetický spoj) 6
    10 Příprava motivů Pro tisk motivů je vhodné, aby grafika byla menší než je rozměr kružnice pro výsek Motivy si na archu libovolně rozmístěte Pro tisk motivů doporučujeme výhradně2 - KŘÍDOVÝ PAPÍR LESKLÝ 115g/m s laserovým / ofsetovým tiskem Při použití jiného(tvrdšího) papíru, může dojít k poškození matrice, případně celého stroje Dochází také k vyšší kazivosti Pro jednodušší vkládání motivů do matrice tak, aby byl motiv na hotovém butonu správně otočený si vytvořte na grafice značku, která určí horní stranu motivu červená kružnice - určuje rozměr pro výsek - tiskne se zelená kružnice - znázornění reálné velikosti butonu po kompletaci - netiskne se! 20mm výsek: 32mm 25mm výsek: 35mm 32mm výsek: 43mm U barevného pozadí motivů je třeba nechávat 5mm přesah grafiky přes okraj a zbytek nechat bílý 10 37mm výsek: 49mm


Elektrická lokomotiva - černá parní

    14 Výrobek a distanční podložka Některé výrobky se slisují až s distanční podložkou Výrobek Distanční podložka 20mm, magnet 25mm, spínací špendlík 25mm, magnet 32mm, spínací špendlík 37mm, spínací špendlík 37mm, magnet 44mm, spínací špendlík 44mm, klip s magnetem 44mm, přívěsek / postavička 44mm, přívěšek 44mm, přívěšek / otvírák 44mm, magnet 44mm, zrcátko 50mm, spínací špendlík 56mm, spínací špendlík 56mm, magnet 56mm, klip 56mm, zrcátko 58mm, spínací špendlík 58mm, přívěšek / otvírák 58mm, klip s magnetem 58mm, magnet 14
    15 58mm, přívěšek / zrcátko 58mm, otvírák s magnetem 65mm, spínací špendlík 65mm, magnet 65mm, otvírák s magnetem 75mm, spínací špendlík 75mm, zrcátko 90mm, spínací špendlík 90mm, 3 v 1 110mm, spínací špendlík 110mm, zrcátko / stojánek 110mm, 3 v 1 Čtverec, spínací špendlík Čtverec, magnet Obdélník 38x58mm, spínací špendlík Obdélník 20x70mm, spínací špendlík Ovál, spínací špendlík Ovál, otvírák s magnetem Ovál, zrcátko Ovál, magnet 15
    13 Matrice a distanční podložka Některé matrice se dodávají i s tzv distanční podložkou Matrice Distanční podložka 20mm 25mm 32mm 37mm 44mm 50mm 56mm 58mm 65mm 75mm 90mm 110mm Čtverec 37x37mm Ovál 45x69mm Obdélník 38x58mm Obdélník úzký 20x70mm 5 13


Disney Pú-Sluneční clona na sklo

    7 Výroba krok za krokem 1) Položte horní díl placky do matrice A 3) Slisujte všechny tři části (placku, papír a slídu) stlačením páky x Poznámka: Tlačte vždy plynule tahem, nikdy ne prudce, pákou nebouchejte Díl musí přesně sednout do matrice jako na obrázku 2) Na horní díl placky položte také vyřezaný motiv a poté krycí fólii 4) Pokračujte spínacím špendlíkem placky (spodní díl placky), který vložíte na matrici B Poznámka: Torzo hotové placky zůstane po stlačení A v horním dílu matrice Poznámka: Motiv by měl být cca v pravém úhlu vzhledem ke kolíku matrice Spodní díl placky se spínacím špendlíkem také natočte cca v úhlu 90 vzhledem ke kolíku 7
    4 Popis Pracovní páka Tělo stroje Pohyblivá základna Distanční podložka Matrice A Matrice B Horní díl matrice (ke vsazení do páky) 4
    17 Výroba butonu otvírák s magnetem (58mm, 65mm, ovál) 1) Připravte si materiál 2) Vložte materiál do matrice: matrice A: horní díl butonu + motiv + fólie, matrice B: spodní díl butonu otvírák s magnetem (buton se vyrábí s distanční podložkou) 3) Slisujte jednotlivé díly 4) Buton je hotový 2) 1) 4) Výroba butonu zrcátko (44, 56, 75mm, ovál) 1) Připravte si materiál 2) Vložte materiál do matrice: matrice A: horní díl butonu + motiv + fólie, matrice B: kroužek + zrcátko (matná plocha zrcátka musí směřovat nahoru) + zohnutý plíšek (viz obrázek č3) (buton se vyrábí s distanční podložkou) 3) Slisujte jednotlivé díly 4) Buton je hotový 1) 2,3) 4) 17


3D odlévací sada s dvojrámečkem s kufříkem

    8 údržba Udržujte pohyblivé části stroje čisté, otřete je navlhčeným bavlněným hadříkem, případně použijte technický líh Před skladováním a další prací je důležité promazat mechaniku stroje silikonovým olejem ve spreji nebo čistou vazelínou Nepoužívejte čistící oleje Poznámka: Horní díl matrice se do mechanismu pracovní páky zachytí velmi sofistikovaným způsobem Má v daném místě držet pouhou vůlí magnetu, avšak pokud kontakt před nasazením nenamažete, můžete mít s vytáhnutím horního dílu matrice problém 8


Židlička a stolek Nico - folie 93

    3 Bezpečnost - Zařízení není určené pro jiné než uvedené typy použití Nevkládejte do matric jakékoliv tvrdé nebo drolivé materiály Vhodný papír je KŘÍDOVÝ LESKLÝ 115g/m 2 - Zařízení není určené k lisování plastů, deformaci různých předmětů, sponek, drcení tužek, poučte svého žáka neprovokativní formou - Výrobce nenese zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávným použitím Jako opomenutí distanční podložky, zanedbání údržby, poškrábání matric nevhodným použitím atp - Před prací se umyjte, nedotýkejte se matrice pokud to není nutné, používejte čistou matrici - Při lisování placky dávejte pozor na prsty Pokud se se zařízením učí pracovat děti, mějte nad nimi neustálý dozor Neznepříjemňujte si práci, zařízení je složité, učte se samostatnosti Mějte k dispozici lékárničku první pomoci - Zařízení smí obsluhovat pouze osoba seznámená se základní bezpečností a pokyny v návodu pro obsluhu - V případě nefunkčnosti nejdříve zkontrolujte zda používáte distanční podložku nebo jestli má v zařízení být


Philips Avent Digitální elektronická chůva SCD 610

    16 Zvláštní sady placek Výroba 44mm butonu s postavičkou Výroba butonu klip s magnetem (44mm, 58mm) 1) Připravte si materiál 2) Slisujte přívěšek s vyjmutou distanční podložkou, kroužek na spodním plastovém dílu protáhněte otvorem v matrici 3) Do přívěsku vložte nohy a ruce 4) Zajistěte plastovým kroužkem 5) Přívěsek je hotový 1) 1) Připravte si materiál 2) Vyjměte distanční podložku, vložte materiál do matrice: matrice A: horní díl butonu + motiv + fólie, matrice B: plastový díl klipu bez magnetu 3) Slisujte jednotlivé díly 4) Po slisování horního dílu a plastového klipu, vložte do plastového klipu pružinu (3) a připevněte druhou část klipu 5) Buton je hotový 2) 3) 1) 2) 3) 4) 4) 5) Výroba 44mm butonu přívěsek - otvírák (44mm, 58mm) Výroba butonu s magnetem (20, 25, 37, 44, 56, 58, 65mm, čtverec, ovál) 1) Připravte si materiál 2) Vyjměte distanční podložku, vložte materiál do matrice: matrice A: horní díl butonu + motiv + fólie, matrice B: otvírák (spodní díl), řetízek s kroužkem prot


Monti System MS 23 - Renault Maxi 5 Turbo Rallye Monte Carlo

    9 Výsek motivů - srovnání Multiprůměrovou řezačku zvolte v případě, že skutečně budete vyrábět pouze kusové zakázky Jedná se o plastové provedení Výhodou je, že pro daný průměr placky jsou již připraveny otvory do kterých se pouze vloží ručka s nožíkem a můžete ihned vyřezávat Výřez probíhá po 1ks Kovová kruhová řezačka je nejoblíbenější řezačka pro průměry 25-58mm Každý průměr je potřeba si vyměřit a nastavit Výhodou je, že průměr je libovolně nastavitelný, můžete tedy využívat řezačku i pro jiné účely (např malá produkce magnetek, atd) Dají se případně sepnout např dvě A4 ks sobě a zdvojnásobit tak produktivitu Výseková tvarová řezačka se využívá pro výsek nekulatých tvarů (čtverec, ovál, obdélník nebo úzký obdélník) K dispozici je rovněž pro průměr placek 56mm Do stroje je potřeba vkládat pouze pásky o šířce cca 10cm (tedy A4 napůl) Výsekové kleště jsou k dispozici pro průměry 25mm a 32mm Jedná se o komfortní řešení pro malé průměry, kdy se dá velmi jednoduše výsekový nástroj zaměři
    12 58mm x 38mm výsek: 70mm x 49mm 65mm výsek: 75mm 75mm výsek: 85mm 90mm výsek: 85mm 110mm výsek: 120mm 69mm x 45mm výsek: 80mm x 56mm 70mm x 25mm výsek: 80mm x 36mm 37mm x 37mm výsek: 47mm x 47mm 12
    18 Řešení obvyklých závad Možné příčiny výroby nekvalitních výrobků (butonů/placek) : -Stroj SB-1800 / SB-1900 není upevněn ke stolu nebo desce (při výrobě může dojít k přizvednutí zadní části stroje a buton se správně neuzavře, případně nedojde ke správnému vypnutí fólie) -V části matrice s označením B schází distanční podložka (pokud je dle tabulky uvedené v návodu pro danou velikost a výrobek nutná) -Je používán nevhodný papír pro tisk motivů (doporučován je křídový papír 115gr/m2) -Nesprávný tisk motivů je doporučován tisk tonerem pozadí pouze 5 mm přes velikost butonů, zbytek bílý (viz obrázek) -Výroba butonů nebyla prováděna tahem, při prudkém úderu do pracovní páky se buton nestihne dokonale uzavřít po celém obvodu 18


Univerzální držák lahviček na kočárek

    2 úvod Manuální zařízení SUPERBUTTON 1900 slouží ke kompletaci odznaků (butonů, placek) Oproti stroji SB-1800 umožňuje navíc také výrobu sortimentu o průměrech 90 a 110 mm a dále vložení matric čtverec, ovál, obdélník a úzký obdélník Výhodou je možnost výměny matrice dle potřeby i do jiných průměrů během 3 vteřin (20, 25, 32, 37, 44, 50, 56, 58, 65, 75, 90 nebo 110mm) Stroj je určen pro běžnou a vyšší produkci V ceně stroje je jedna zvolená matrice Průměrná produktivita výroby je 300 ks za hodinu Uvedený návod k obsluze se zaměřuje nejen na práci se strojem, ale také zmiňuje všechny důležité souvislosti, které jsou pro kvalitní produkci placek zapotřebí Čtěte pozorně, zkoušejte nové možnosti a časem oceníte široké spektrum funkcí tohoto jinak jednoduchého zařízení 2

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00