Jak na věc


otáčecí hlediště

Kloub přestavitelné opěry sedadla

     Vynález se týká seřiditelného excentru kloubu přestavitelné opěry sedadla, umožňujícího snadné vymezení vůle mechanismu. Dosud známé seřiditelné excentry kloubů přestavitelné opěry sedadla jsou tvořeny pružným prstencem a trojicí kuliček, z nichž dvě jsou umístěné v příčném otvoru hnacího hřídele, jehož osa je mimoběžně kolmá k ose podélného otvoru, ve kterém je vložena třetí, rozpěrná kulička, na niž dosedá koncová plocha stavěcího šroubu....


Zařízení pro výškové přestavování sedadla experimentálního divadelního studia

    xmnnčsx MILAN ing. , 7- V Ěxšgor vynález mum VÁGLAV ing., 21.2311(57) Účelem nové konstrukce sedadel je zjednodušit Jąjich přeeun při vytváření plošné zastavby experimentálniho studia dle momentálních požadavků uživatele. Uvedeného účelu ae dosáhne odlehčenou konstrukcí aedadel voětinového typu, kde Jednotlivá sedadla Jsou tvořena dvěma dvogioemi šeatibokých Ľ desek, z nichž dve desky Jsou stacionární, propojené třemi rozpěracími ty- D čemi a dvě desky Jsou pohybové. propon Jená třemi nosnými tyčemi, ke kterýmje upevněn zvedací stůl. Seatiboké po- 9 hybová desky jsou pak suvně uloženy na » rozpěracích tyčích šestibokých stanic- 7 nárních desek, které se po přiřazení A sedadel k sobě nevně spojí evěrkami §se äestibokými stacionárními deakami eouaedních aedadel.vynález se týká sedadel experimentálního hledlště, zejména divadelního studia.V současné době je na sedadla experimentálních hledišt kladen požadavek, aby tato sedadla byla vertikálně přestavitelná, otáčecí a bylo z nich možno utv
     Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Řeší zapojení nebo odpojení vozíku od sedadla nebo ležadla s pacientem, dále také způsob manipulace a její zrychlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vidlice pevně spojená s paralelogramem je vsazen závěsný čep sedadla s podpěrkou a se zajišťovacími čepy proti posunu, přičemž zajišťovací čepy proti posunu jsou umístěny v drážkách vidlice a hlavy závěsného čepu a jsou upevněny ve spojce, jež je...
    ...opěry sedadle znázorněný na obr. 1 a obr. 2 je tvořen pevnou bočnicí l, opatřenou ozubeným kolem ll s vnějším ozubením, která je připevněna prostřednictvím šroubů nebo přivařením k rámu sedáku a sklopnou bočnicí g,opátřenou ozubeným kolem 5 s vněüším ozubením e připevněnou k rámu opěry sedadle. Středem kloubu prochází hnací hřídel Q,soustředně uložený v náboji 5, který je vylisován ze sklopné bočnice g a v krycím plechu lg. Hnací...


Seřiditelný excentr kloubu přestavitelné opěry sedadla

    ...pohybového šroubu a je volně zasunovatelný do dutého držáku. K horní části dutého držáku, těsně pod víkem montážního otvoru, vytvořeného v horní desce zvedacího stolu, je připevněn poháněcí motor a ložiskové těleso převodu poháněcího motoru.Přínosem zařízení podle vynálezu je jeho snądná přístupnost montážním otvorem v horní desce zvedacího stolu bez nutnosti demontáže jednotlivých sedadel ze sestavy experimentálníhoZařízení pro výškové...
    Tu nájdete cely rad modelov a výkresov rôznych zariadení, strojov a prístrojov. Ako aj množstvo spôsobov a metód na ich získanie, vyrábanie a výrobu výrobkov, prípravkov, materiálov a ďalšie.
    Základná databáza sú patenty na vynálezy registrovane na Slovensku. K nahliadnutiu sú k dispozície informácii o autoroch, zverejňovanie dát a opis vynálezov.
    <a href=http://skpatents.com/5-265855-sedadla-experimentalniho-hlediste-zejmena-divadelniho-studia.html rel=bookmark title=Databáza patentov Slovenska>Sedadla experimentálního hlediště, zejména divadelního studia</a>


Zařízení pro přestavování sedadla řidiče

     Vynález se týká zařízení pro přestavování sedadla řidiče, umístěného zvláště v mobilních strojích. Sedadlo je pomocí ramena otočně uchyceno na upevňovacím dílu. Zařízení je tvořeno držákem spojeným s čepem, uloženým v jednom konci ramena, které je svým druhým koncem otočně uloženo na druhém čepu, jenž je spojen s upevňovacím dílem uchyceným k podložce. K čepu upevňovacího dílu je pevně uchyceno jedno kolo převodu, které je pomocí přenosného...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00