Jak na věc


ostrovní fotovoltaický systém

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Samostatný ostrovní fotovoltaický systém (ostrovní elektrárna) najde využití zejména tam, kde není přívod elektrické energie ze sítě. Využijete ho na chatách, chalupách či v karavanech. Instaluje se ale i na klasické rodinné domy.
    Malé střední a velké firmy mohou získat až 70% výdajů na snížení energetické náročnosti a zvýšení energet. efektivity. Výše dotace je 300 tis. - 100 mil. Kč
    Aby bylo možné používat běžné spotřebiče na 230V, je do stejnosměrného 24V systému připojen kvalitní švýcarský sinusový střídač, který má výkon 2400W (30 minut, 2000W trvale, 8000W špičkově).
    Přemýšlíte-li o tomto způsobu výroby energie, je třeba si uvědomit několik věcí. K jakým účelům bude energie využita, zda budete využívat energii celoročně, nebo pouze sezónně, typy a počty spotřebičů, které budete využívat, příkon spotřebičů (počítat i ty budoucí), předpokládaný hodinový provoz. Lze využít sestavení systému na míru, nebo pořídit některý z dostupných systémů a zapojit ho podle schématu.


Fotovoltaický ostrovní systém vás zbaví závislosti na drátech vysokého napětí

    Návratnost investice lze spočítat na různých kalkulátorech na internetu a je závislá od systému, který použijete. Pokud budete energii využívat pro svou spotřebu, může se vám investice do ostrovního systému vrátit za 8 až 10 let. Pokud ji budete i prodávat, pak i dříve – záleží kolik jí vyrobíte. Pro přesné výsledky je ale lepší využít dat od odborníků.
    Současný technologický pokrok nabízí prakticky neuvěřitelné možnosti ve výrobě elektrické energie. To co znáte nejčastěji ze sci-fi filmů se stalo běžnou praxí a množství elektřiny potřebné pro spotřebu rodinné domu jste schopni vyrobit pomocí solárních panelů. Skutečně, je to jednoduché a funkční po celý rok.
    Pro kutili a experimentátory je dobrá zpráva, že si mohou solární panely zapojit svépomocí a vyzkoušet, a to třeba i jen pro malé spotřebiče. Plocha osvětlení může zabrat třeba balkónový parapet. Přes internet lze zakoupit jednotlivé komponenty, které pospojujete, nalepíte na desku a tu vystavíte slunečnímu záření. Chce to ovšem trochu zručnosti. Vyrobená energie tak ovšem těší dvojnásob.
    Při zapojení ostrovního systému svépomocí budete potřebovat nejen fotovoltaické panely, měnič, ale také akumulátor, kde bude střádat elektrická energie.


Akumulace elektřiny pro stávající fotovoltaické elektrárny

    Máte chalupu takříkajíc na samotě u lesa, daleko od civilizace, kde se krásně relaxuje, ale na druhou stranu nemáte do objektu zaveden elektrický proud? Máme pro vás ekologické a ekonomické řešení, které vám zajistí elektrický proud a vyjde levněji než nová přípojka silové elektřiny.
    Fotovoltaické ostrovní systémy byly původně navrženy pro oblasti odloučené od elektrické rozvodné sítě, nicméně dnes je kromě chalup instalujeme běžně na střechy rodinných domů. Svým výkonem nabízejí způsob, jak se stát energeticky nezávislými a jedná se o řešení problému, kdy vám úřad ani energetici nevyhověli se žádostí o zřízení elektrické přípojky. Stačí nás kontaktovat telefonicky na +420 775 00 75 75, rádi vám připravíme bezplatnou cenovou kalkulaci.
    Elektrárny připojené k distribuční síti jsou vhodné do objektů, kdy se čas spotřeby kryje s časem výroby – tzn. hlavní odběr je v době slunečního svitu. Elektrárny neobsahují baterie. Cenově vycházejí nejvýhodněji.


Systémy s akumulací elektrické energie

    Jde o systém, který rozšiřuje standardní typ elektráren o baterie. Ty uchovají nespotřebovanou elektřinu a umožňují její využití v době, kdy není dostatek vlastní vyrobené elektřiny, například v nočních hodinách. V zimním období se akumulátory mohou dobíjet v nízkém tarifu a umožní její využití v době dražšího proudu. Vaše FVE bude finančně zajímavější než doposud a stanete se ještě více nezávislými. V případě výpadku napětí ze strany distributora bude elektrárna fungovat jako záložní systém.
    Nejslabším článkem co se týče životnosti jsou olověné deep-cycle solární baterie o kapacitě 4x200Ah. Kdybych systém navrhoval dnes, vydal bych se třeba cestou NiFe baterií případně recyklovaných NiCd baterií.
    Zajišťujeme realizace fotovoltaických elektráren na klíč, tedy od počátečního návrhu, přes dodání solárních panelů, měničů, přepěťových pojistek až po realizaci elektroinstalace a uvedení ostrovního solárního systému do provozu. To vše během několika dnů.
    Výkon elektrárny přizpůsobíme na základě velikosti objektu a jeho spotřeby, kterou předem vypočítáme dle počtu spotřebičů. Záleží také, zda objekt využíváte pouze sezónně nebo celoročně. Samozřejmostí je dimenzování výkonu systému řádově o 20 % vyšší, soustava je tedy připravena na připojení dalších zařízení v budoucnu a schopna pokrýt výkonové špičky.


Hybridní fotovoltaický systém s akumulací elektřiny

    Tato varianta se používá v případech, kdy je připojené elektrické zařízení funkční jenom po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se pouze o propojení solárního modulu a spotřebiče přes regulátor napětí, například při čerpání vody pro závlahu, napájení oběhového čerpadla solárního systému pro přípravu teplé užitkové vody, pohon protislunečních clon nebo nabíjení akumulátorů malých přístrojů.
    Ostrovní fotovoltaická elektrárna je výhodná v oblastech, kde připojení k rozvodné síti není možné, nebo kde by zavedení kabelu bylo finančně náročné (chatové oblasti, obytné automobily, lodě).
    Hybridní ostrovní systémy se používají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde je občas používáno zařízení s vysokým příkonem. V zimních měsících je možné získat z fotovoltaického zdroje podstatně méně elektrické energie než v letních měsících. Proto je nutné tyto systémy navrhovat na zimní provoz, což má za následek zvýšení instalovaného výkonu systému a podstatné zvýšení pořizovacích nákladů. Výhodnější alternativou proto je rozšíření systému doplňkovým zdrojem elektřiny, který pokryje potřebu elektrické energie v obdobích s nedostatečným slunečním svitem a při provozu zařízení s vysokým příkonem. Takovým zdrojem může být větrná elektrárna, elektrocentrála, kogenerační jednotka apod.


Základní rozdělení fotovoltaických systémů

    Tato varianta je použita v případech, kdy potřeba elektřiny nastává i v době bez slunečního záření. Z tohoto důvodu mají tyto ostrovní systémy speciální akumulátorové baterie, konstruované pro pomalé nabíjení i vybíjení; automobilové akumulátory se zde příliš nehodí, protože jsou konstruovány pro vysoký proud za krátký časový úsek. Optimální nabíjení a vybíjení akumulátorů je zajištěno regulátorem dobíjení. K ostrovnímu systému lze připojit spotřebiče napájené stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 24 V), případně běžné síťové spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes napěťový střídač. Tyto systémy získávají uplatnění například jako zdroj elektrické energie pro chaty a další objekty, napájení dopravní signalizace, telekomunikačních zařízení nebo monitorovacích přístrojů v terénu, u zahradního osvětlení, světelné reklamy nebo při campingu a jachtingu.
    Při konstrukci ostrovního fotovoltaického slunečního systému je třeba mít na paměti nejen průměrné hodnoty slunečního svitu a účinnost fotovoltaického systému, ale především pak celkovou spotřebou všech používaných zařízení, které budou k systému připojeny. Jejich použitelnost je totiž množstvím vyprodukované energie přímo limitována.
    V srpnu po mnoha měsících příprav a nakupování se mi podařilo zprovoznit domácí ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 840Wp. Konkrétně to pro naši rodinu znamená nezávislost na elektrické síti od jara do podzimu.
    Obecně se uvádí, že k tomu dojde zhruba za 30 let. I po snížení účinnosti lze panely využívat, případně je prodat. Tím se skutečná životnost panelu může blížit až 50 letům. Po jejich dožití se musejí panely odevzdat k recyklaci. Ještě ani v příštích 10 letech se neočekává velký nárůst vyřazených panelů. Nyní se jedná se spíše o solární panely, které byly mechanicky poškozené.


Máte zájem o fotovoltaický ostrovní systém? Kontaktujte nás!

    Ostrovní systémy jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které nejsou přímo připojeny k veřejné distribuční síti. Veškerá elektřina je získávána z fotovoltaických panelů. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektřina do akumulátorů. V případě nedostatku slunečního svitu jsou spotřebiče napájeny z baterií. Díky tomuto systému budete mít elektřinu kdekoliv a kdykoliv bez ohledu na přítomnost distribuční sítě. Správně navržený systém je takový, kdy máte elektřinu v případě, když ji potřebujete.
    Základem jsou 4 panely od společnosti Evergreen Solar o výkonu 210 Wp. Jedná se o panely vyrobené energeticky a materiálově šetrnou metodou. Za jeden rok panely vyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na jejich výrobu a dalších minimálně dvacet je jejich energetická bilace kladná. Škoda že společnost Evergreen Solar zkrachovala díky čínské konkurenci.
    Hybridní systémy jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které kombinují funkcionalitu ostrovní a standardní elektrárny. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektrická energie do akumulátorů. V případě nedostatku slunečního svitu jsou spotřebiče napájeny z baterií nebo z veřejné sítě. Nemusí docházet k žádným přetokům do veřejné sítě.


Řešení budoucnosti dostupné již dnes

    Energie získaná ze slunečního záření se uchovává ve výkonných bateriích s vysokou účinností o vysoké kapacitě. Přeměnu energie na 230V zajišťuje měnič a v případě zájmu není problém do soustavy přidat měniče na stejnosměrný proud 12/24V. Na instalované solární panely poskytujeme 10 let záruku na mechanické poškození a 25 let na kvalitu výstupu.
    Tento typ elektráren je vhodné rozšířit o systém řízení přebytků. Veškerou přebytečnou vyrobenou elektřinu potom dokážeme směrovat například do TUV, akumulačních kamen, podlahového vytápění, přímotopů, klimatizací atd.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00