Jak na věc


ossz hodonín

Možnost zasílání měsíčního Přehledu OSSZ elektronicky

    Takto lze ostatně zasílat i jiné formuláře a dokumenty, které nelze zasílat prostřednictvím e-Podání. Podle mých informací z tohoto způsobu komunikace nejsou všechny OSSZ/PSSZ/MSSZ zrovna nadšeny. V souladu s platnými právními předpisy jsou však povinny toto podání přijmout a zpracovat.
    K vyplnění je možné použít tiskopis ČSSZ 89 542 4 - I/2009 Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, který je k dispozici na internetových stránkách ČSSZ (ve formátu Adobe Reader, do kterého lze zapisovat) - zde. Snad by jednotlivým OSSZ/PSSZ/MSSZ neměl vadit ani formulář v PDF tvaru z příslušného mzdového SW.
    Již poměrně málo se ví, že přece jenom existuje možnost, jak tento formulář posílat elektronicky. A sice prostřednictvím elektronické podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Tzn. formulář v PDF tvaru se zašle jako příloha e-mailu na e-mailovou adresu elektronické podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ (kontakty k dispozici zde). Tento e-mail s přiloženým tiskopisem Přehledu je ovšem třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem. Elektronický podpis ostatně většina jen trochu pokrokových mzdových účetních (využívajících e-Podání - viz výše, příp. elektronické komunikace se ZP, FÚ) k dispozici má.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00