Jak na věc


osmisměrka k vytisknutí pro děti

Nápověda: Parametry generování osmisměrek

    Přesto (a snad právě proto) že generování osmisměrek je programem CwdStudio plně automatizováno je třeba správně porozumět několika parametrům, které je možné před spuštěním generování nastavit.
    Režim Dětská čtyřsměrka je určen k vytvoření vícesměrky pro děti. Ve vytvořené vícesměrce nejsou respektovány požadavky na minimální křížení slov a jsou využity pouze čtyři směry (dva vodorovné a dva svislé). Žádný ze čtyř diagonálních směrů není v této vícesměrce použit.
    Režim Nestriktní osmisměrka umožňuje z některých z výše uvedených pravidel slevit. Může se tedy v objevit slovo bez křížení čí slov s jedním křížením může být více. Tato volba je k dispozici pro případ generování osmisměrky slovníkem, který disponuje relativně malým množstvím slov a vygenerování osmisměrky ve striktním režimu dopadá neúspěšně. V případě použití slovníku s méně něž 3000 slovy doporučujeme použít tuto volbu.


CwdStudio - program na tvorbu křížovek a osmisměrek

    Pokud chceme zadat do tajenky spřežku jako je české CH či slovenské DZ a DŽ, není nic lehčího než zadat do tajenky slovo přesně tak jak jsme zvyklí (např. CHALUPA = 6 písmen). Mezeru je však nutné zadat v případě, že by naše tajenka obsahovala dvě po sobě jdoucí slova, kde jedno končí hláskou C a další začíná hláskou H (např. KOPEC HLÍNY). V uvedeném případě by tajenka měla tajenka 10 písmen, pokud bychom ale zadali tajenku KOPECHLÍNY, program by tuto tajenku chápal jako 9 písmennou.
    Přepínač Zakázat použití jednotného i množného čísla aktivuje funkci, která se na základě shody slova s vyjímkou sufixu snaží eliminovat výskyt jednotného a množného čísla stejného slova v jedné osmisměrce. Rozpoznání jednotného a množného čísla je ale prováděno pouze na základě podobnosti slov, proto do stejné třídy mohou při aktivaci této volby zapadnout např. slova LAMPA, LAMPY a LAMPAS (první dvě slova jsou rozpoznána správně, zatímco slovo třetí již ne). Tato volba tedy negarantuje stoprocentně správné rozpoznání množných a jednotných čísel stejného slova, částečně však přispívá ke kýženému efektu.
    Rozbalovací menu Režim umožňuje nastavit typ vzniklé osmisměrky. V režimuStriktní osmisměrka musí vygenerovaná vícesměrka splňovat následující pravidla:


Komentujete: Dárková Osmisměrka

    Darujte dva dárky v jednom. Tuto Dárkovou Osmisměrku si Vaše babička či maminka jistě schová. Tento dárkový balící papír obsahuje všechna běžná blahopřání, z kterých si budete moct vybrat při balení dárku. Až budete balit dárek, tak jen zakroužkujete přání, které se Vám bude zrovna hodit. I samotný balící papír může být originálním a cool překvapením. Naše Dárková Osmisměrka Vám ušetří všechny starosti s vymýšlením přání. Originální způsob, jak někomu říct, že ho milujete nebo, že mu přejete vše nejlepší. Stačí do naší Dárkové Osmisměrky zabalit dárek a už jen zakroužkovat konkrétní událost. Jednoduchost sama. Dárková Osmisměrka je proto vhodná pro každou příležitost. Rozměry jsou 90 x 70 cm.
    Zastaví policista řidiče, podá mu balónek a důrazně zavelí: Dýchněte! Ani mě nenapadne. Dýchněte člověče! Nebo do něho dýchnu já... dokončení v tajence.
    Pokud se Vám při pokusu o spuštění programu začala objevovat hláška "The registry refers to a nonexistent Java Runtime Environment installation or the runtime is corrupted" prosím stáhněte si aktuální instalační balíček. Jednalo se o chybu v launch4j, který program spouští. Tato komponenta byla poaktualizována.
    Program CwdStudio umožnuje generovat tématicky laděné osmisměrky. Pokud vyberete záložku Výpis, lze zadat seznam priorizovaných slov ručně. Zadávat můžete buď každé slovo na samostatný řádek nebo slova oddělená čárkou. Na záložce Slovník pak lze vybrat celý slovník, který bude použit jako zdroj priorizovaných slov. Zadání priorizovaných slov negarantuje jejich použití, ale pouze zvýšuje pravděpodobnost jejich použití před ostatními slovy. V praxi to znamená použití přibližně 50 - 80% zadaných slov.


ONLINE KŘÍŽOVKY .CZ | luštěte a vyhrajte

    Máte-li svůj profil na FB, můžete si jej vylepšit osmisměrkami pro online luštění. Postup je velmi jednoduchý: zkopírujte si (umístíte kurzor před písmenko O v textu Osmisměrka..., podržíte  levé tlačítko myši a označíte text včetně html, -  označený text zkopírujte stiskem klávesy Ctrl+c - tím text zkopírujete do schránky) veškerý text v jedné buňce (vedle sebe jsou dvě buňky, začátek kopírovaného textu je Osmisměrka pro... a konec .html) a zkopírovaný text vložte na svůj FB profil (postupujte obdobně jako při přidávání příspěvků na FB - klikněte do prostoru pro přidání příspěvku a text vložte stiskem kláves Ctrl+v).Můžete si vybrat osmisměrky s citáty, příslovími a vtipy.
    Z důvodu dovolené budou všechny objednávky zadané mezi 26.12.2016 a 6.1.2017 vyřízeny až v novém roce. V případě platby převodem, který na náš účet dorazí do 31.12.2016 bude faktura vystavena do roku 2016.
    Nastavení Délka slov je důležitým nastavením generátoru. Pokud nastavíte požadovanou délku slova na hodnotu 5 až 16 je velmi malá šance, že bude osmisměrka dogenerována pokud váš slovník obsahuje např jen 3 slova délky 16. Doporučená hodnota je 5-9. Od verze 1.0.4 není umožněno nastavit takovou třídu délky slov, která má méně než 50 zástupců.
    CwdStudio nyní podporuje použití online slovníků v českém (65 tisíc výrazů) a slovenském (94 tisíc výrazů) jazyce. Zároveň jsme poaktualizovali podmínky ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
    To je strašné, co ten náš kluk provádí, vždyť on zraje pro šibenici. Ale mámo, kdo by hned myslel na nejhorší, je docela dobře možné,... dokončení v osmisměrce.


Zaregistrujte se k odběru novinek

    První volbou je přepínač Pouze slova vhodná do osmisměrek. Pokud slovník má ke každému výrazu nastaven příznak vhodnosti do osmisměrek a tato volba je aktivní, použijí se při generování pouze ty výrazy, které jsou označeny jako vhodné pro osmisměrky. Pokud používáte vlastní uživatelský slovník, který jste naimportovali z jiného souborového formátu a máte tuto volbu aktivovanou, je pravděpodobné, že osmisměrku nepůjde vygenerovat protože výchozí hodnota po importu je všechna slova jsou nevhodná do osmisměrek. V takovém to případě tuto volbu deaktivujte. Od verze 1.0.4 je tento přepínač automaticky deaktivován v případě, že použitý slovník obsahuje méně než 500 slov, která jsou označena jako vhodná pro osmisměrky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00