Jak na věc


oprávnění k podnikání

Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

    Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k inspekční činnosti: Akreditovaný inspekční orgán č. 4021 (IO) v českém a anglickém jazyce Inspekění činnost orgánu typu A: Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti tlakových zařízení, jednoduchých tlakových nádob a inspekcí pro kvalifikaci postupů svařování a příbuzných procesů pro kovové a nekovové materiály, provádění NDT svarových spojů metodami VT, PT a UT. Inspekce svařovaných výrobků a konstrukcí, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním.
    Abychom ověřili způsobilost naší NDT laboratoře, dobrovolně jsme se zúčastnili programu pro mezilaboratorní porovnávání NDT laboratoří v rámci zkoušení způsobilosti dle EN ISO/IEC 17043:2010 "Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti". Program je určen pro všechny NDT laboratoře, které chtějí kontinuálně zlepšovat a posílit důvěru zákazníků, příp. akreditačních orgánů, v poskytované služby. Ve všech programech, kterých jsme se zúčastnili jsme jako jedni z mála uspěli ve všech přihlášených metodách.
    Aktuální předmět a rozsah činnosti certifikačního orgánu v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v dokumentu SD400-F103 Předmět a rozsah činnosti COP .


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00