Jak na věc


olga lounová nahá pisničky

Už tento pátek největší koncert!

    Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. Snažíme se proto oslovit lidi dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostatním.


Účinkování v seriálech českých TV:

    Olga Havlová, rozená Šplíchalová, byla první dámou naší republiky, manželkou prezidenta Václava Havla od 29.12. 1989 až do své smrti v lednu 1996. Olga Havlová se narodila jako Olga Šplíchalová v dělnické rodině. Když jí bylo šest let, rodiče se rozvedli. Její matka se o dvě dcery a syna starala sama, ale vždy si našla čas pro pomoc druhým. Olga vyrůstala mezi chudými dětmi i zdravotně postiženými, ale nedělaly mezi sebou žádné rozdíly, vzájemně se podporovaly. Tady se Olga naučila pomáhat druhým a tato potřeba ji provázela po celý život. Olga Havlová vyrůstala převážně na ulici, neuznávala žádnou autoritu. Ke studiu příležitost neměla, ani o to sama nestála. Chtěla si začít vydělávat, aby mohla stát na vlastních nohou. Zaučila se jako opravářka punčoch u Bati, ale v šestnácti letech měla vážný úraz. Stroj jí rozdrtil několik článků prstů na levé ruce. Poté vystřídala několik zaměstnání, např. byla prodavačkou, skladnicí i úřednicí. V roce 1956 se Olga Havlová náhodou seznámila v kavár
    Olga Havlová zemřela po dlouhé a těžké nemoci 27. ledna 1996. V roce 1997 jí byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Od roku 1996 nese naše škola se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky čestný název Gymnázium Olgy Havlové a snaží se svými aktivitami i svým celkovým směřováním důstojně střežit a rozvíjet odkaz této výjimečné osobnosti naší moderní historie.
    V roce 1990 založila Olga Havlová charitativní organizaci Výbor dobré vůle. O dva roky později byla zaregistrována Nadace Olgy Havlové a od této chvíle je užíván kombinovaný název Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Hlavním cílem Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.


Poslední komentáře – Olga Havlová

    Aktivně působila v českém disentu, v roce 1979 spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), občanské sdružení, jehož cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy lidí, kteří byli v komunistickém Československu kvůli svému přesvědčení a názorům neoprávněně vystaveni trestnímu stíhání, soudní zvůli nebo dalším formám útlaku.
    Olga Havlová se narodila v Praze na Žižkově, vyučila se v Baťově továrně, kde rovněž pracovala. S Václavem Havlem se znala od roku 1953, v letech 1961-1969 společně působili v Divadle Na Zábradlí, kde Olga Havlová zastávala místo uvaděčky. V roce 1964 se za Václava Havla provdala. Po potlačení pražského jara a později v období normalizace stála Olga po manželově boku proti politické represi.
    25. 1. 2014 15:28 Novým předsedou strany Věci veřejné se dnes stal komunální politik Jiří Kohout. Kandidáti jej zvolili v druhém kole hlasování volební konference. Vít Bárta před časem rezignoval na funkci předsedy strany kvůli policejnímu vyšetřování, nechtěl svou kauzou stranu poškozovat. ... více


Dagmar Havlová si od manželství s Václavem neslibovala ani peníze, ani kariéru, uvádí Český rozhlas

    Jako první ženě bez norského občanství byl Olze Havlové v Norsku udělen organizací Stiftelsen Arets Budeie titul Žena roku za významnou charitativní práci. V témže roce byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ České republiky. Od roku 1995 uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové lidem se zdravotním postižením, kteří i navzdory svému handicapu pomáhají druhým. Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila.
    Olga Havlová (1933-1996) byla první manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Tímto stručným článkem se nijak nesnažíme o ucelenou biografii, pouze o připomenutí některých důležitých faktů ze života této významné osobnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00