Jak na věc


ohodnocení obrazů

Obrázky k inzerátu Olej na plátně - J. A. van Ostveen

     panenky | parůžky | pečetítka | pera | petrolejky | pivní suvenýry | plakáty | plakety | plechovky | poháry | pohlednice | pokladničky | popelníky | porcelán | prospekty | průkazy | předměty z kamene | přilby | příručky | přívěsky | psací stroje | psí známky
    Tento obraz je považován za jeden z hlavních symbolů Velké francouzské revoluce. Událost se váže ke konci 18. století, v umění tedy převládal romantismus. Hned zpočátku na mě obraz působil depresivně (jak jsem již uvedla v popisu), bouřlivě, vyvolával ve mně ale i jiné emoce. Na jednu stranu z něj cítím strach, bezmoc, chlad nebo agresi, na druhou stranu vidím i pozitivní vlastnosti jako soudržnost, odhodlanost a odvahu, touhu po svobodě, přirozenost, naději. Obraz je dynamický, vystihuje pohyb a skutečnou událost. Pro mě je rozhodně zajímavý, ale nad postel bych si ho asi nepověsila.
    Než se rozhodnete nenávratně znehodnotit pro společnost vzácné předměty s historickou hodnotou, obraťte se na odborníka. Ať už se jedná o předměty z pozůstalosti nebo předměty nalezené při úklidu půdních prostor.
    Pokud historický artefakt vydržel u Vás do dnes, jistě vydržíte Vy do našeho příjezdu. Za zeptání nic nedáte. Stačí zatelefonovat, poslat sms nebo mms, napsat e-mail, případně přiložit fotografii.


KISEB - Komplexní Informační Systém Ekonomiky Bydlení

    Zabýváme se především výkupem starožitností. Vykupujeme celé sbírky nebo jednotlivé věci. Ať už se jedná o modelářství (lokomotivy, vozy a příslušenství k železnici všech velikostí), pohledy, obrazy, filatelie, vojenské věci, knihy, hodiny, hudební nástroje atd.
    Předmět či sbírku ohodnotíme na naší pobočce v Praze, kde také provádíme výkup starožitností. Nabízíme zdarma dojezd na místo, kde starožitnost skladujete. Tuto možnost doporučujeme, především s ohledem na možné poškození a znehodnocení předmětu během převozu. Dále vás můžeme při prohlídce předmětů informovat, zda jste vlastníkem starožitné sbírky. Sbírky rozpozná častěji odborník než laik a je tedy možné, že vlastníte předměty, které za starožitné nepovažujete nebo si je nespojujete jako celou sbírku. Cena sbírky je pochopitelně často vyšší než cena její části. Možností je také nám zaslat fotografii předmětu či sbírky a my odhadneme její hodnotu. Pro tento případ využijte náš email nebo MMS na naše telefonní číslo, které najdete v sekci Kontakty.


Nejnovější inzeráty inzerce zdarma

    Obraz Svoboda vede svůj lid na barikády na mě působí trochu depresivně především kvůli svým ponurým, tmavým a ,,nečistým‘‘ barvám. Mezi troskami domů si razí cestu mladá žena v žlutých ušmudlaných šatech s odhalenými ňadry. Je bledá s výraznějším ruměncem ve tváři, s jejími dlouhými hnědými vlasy si pohrává vítr. V levé ruce drží těžkou, střelnou zbraň, v pravé, hrdě vztyčené, nese vlající francouzskou vlajku, jíž vede kupředu svůj početný prostý lid připravený k boji na barikádách. Dav lidí s meči, pistolemi a jinými zbraněmi  je postupně pohlcen šedým kouřem a prachem.
    Cennost starožitnosti definuje další řada parametrů. Záleží například na tom, zda je daný předmět umělecky cenný, jaké je jeho stáří, zda se jedná o originál nebo kolik dalších reprodukcí může existovat, je-li ručně vyrobený, zda má historickou, uměleckou či kulturní hodnotu a v jakém je stavu. Posuzuje se také nynější zájem o tyto předměty, protože dokonce i prodej starožitností v jistém smyslu podléhá momentální módě.
    Galerie Marold pořádá pravidelné online aukce výtvarného umění, převážně malířů české krajinomalby 19. a 20. století, zejména obrazy tzv. Mařákovy školy. Přijímáme obrazy do naší aukce s ohodnocením zdarma.


Koupím obrazy bulharských umělců-..

    Institut regionální informací, s.r.o. (IRI) byl zapsán rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky dne 8. 6. 2011 do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování majetku pro věci nemovité, a pro ekonomická odvětví různá, se specializací pro stanovení výše nájemného z bytů a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.
    Ohodnocení starožitností provádíme zdarma a na základě našich zkušeností založených na dlouholeté praxi v oboru. V první řadě je třeba určit, zda daný předmět lze definovat jako starožitnost. Následně se určí jeho cena. Ohodnocení předmětu i sbírky předchází možnému výkupu starožitností.
    Soukromý sběratel vykoupí Vaše obrazy. Vykoupím Vaše obrazy přímo u Vás doma, stačí mě kontaktovat, přijedu a vyplatím Vám v hotovosti dohodnutou cenu. Férové jednání. Ohodnocení obrazů zdarma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00