Jak na věc


ohlášení plnění povinného podílu osob

Výpis pro štítek: ohlášení stavby

    Veškerá projektová činnost musí býti prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Dle účelu využití rozlišuje Vyhláška následující stupně projektové dokumentace:
    Plánujete si postavit nebo zrekonstruovat dům, chatu nebo byt? Chtěli jste se na stránkách příslušného stavebního úřadu dozvědět jak postupovat, ale začaly na Vás vyskakovat pojmy územní plán, územní rozhodnutí, regulační plán a jde Vám z toho hlava kolem? Nevadí! Připravili jsme pro Vás základní soupis a vysvětlení pojmů, se kterými se setkáte v zákoně č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“.
    Ohlášení živnosti je možné vykonat osobně u jakéhokoliv místního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat formuláře pro ohlášení živnosti tomuto úřadu poštou nebo elektronicky. Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


Kde získat formuláře pro ohlášení živnosti

    Ohlášení stavby (někdy také označované jako ohláška) je zjednodušená verze stavebního povolení, kterou jde získat rychleji než klasické stavební povolení. Stavební ohlášení dnes zpravidla postačí např. pro novostavby rodinných domů nebo stavbu chaty. Stavba musí splňovat podmínku zastavěné plochy do 150 m2 a dům by měl mít maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zároveň stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
    Tvorba jednotlivých forem dokumentace se liší svojí časovou a finanční náročnosti. Podrobná projektová dokumentace přináší detailní řešení veškerých konstrukčních prvků stavby. K jejímu vypracování je nutná užší spolupráce projektanta se všemi příslušnými stavebními specialisty vyhotovujícími jednotlivá dílčí řešení.
    Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad živnostenského oprávnění.
    Pro větší stavby už musíte mít stavební povolení, někdy je potřeba i při rekonstrukci bytu, pokud zasahujete do nosných stěn domu nebo se přestavbou změní vzhled domu.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Spolu s ohlášením stavby stavebník stavebnímu úřadu musí nově doložit, že vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich informoval o svém stavebním záměru, ideálně podpis na výkresu situace a výkresech pohledů. Na těchto výkresech je nutné mít podpisy sousedů včetně uvedeného jména, adresy, narození a čísla jeho pozemku.
    JRF pro fyzickou i právnickou osobu je volně dostupný ke stažení v článku Zahájení a registrace podnikání – Centrální registrační místa (CRM) a Jednotný registrační formulář (JRF).
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.


Dokumentace pro ohlášení stavby

    Ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li Vám souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil. Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené stavby souhlasí, ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé Vám zašle. Ať už bydlíte v domě či bytě, dřív nebo později Vás budou určitě čekat větší nebo menší stavební úpravy jako jsou například přístavba, rekonstrukce koupelny a další. S tím se samozřejmě pojí povinnost na ohlášení drobné stavby stavebnímu úřadu.
    Přinášíme vám ucelené informace, které využijete při ohlašování živnosti na živnostenském úřadě. Dozvíte se, jaké dokumenty a formuláře musíte mít s sebou, jaké poplatky vám budou naúčtovány i to, jaké jsou lhůty pro ohlášení živnosti. Pamatujte také na to, že u některých typů živnosti je nutné podat žádost o koncesi.
    Cenu za vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby na Vámi definovanou stavbu či stavební úpravu Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.


Poplatky za vydání živnostenského listu

    Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla. Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) je vypracovávána v případě, kdy pro daný stavební záměr není třeba stavebního povolení, pouze je vyžadován souhlasu stavebního úřadu s plánovanou stavební činností. Tento stupeň projektové dokumentace obsahuje konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby. Dále jsou zde uváděna veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požární bezpečnost stavby apod.). Tato řešení musí být v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, tj. s požadavky týkajícími se veřejných zájmů. Především se jedná o splnění obecně technických požadavků na výstavbu a speciálních právních předpisů.
    Jednotný registrační formulář (JRF) pro fyzické osoby, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu přihlášení i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce lze získat na jakémkoliv živnostenském úřadu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00