Jak na věc


odvod sociálního pojištění ze mzdy

Přirozený odvod tepla a kouře, střešní světlíky polykarbonátové a skleněné

    Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje v počáteční fázi požáru odvod zplodin hoření a kouře a posléze odvádí i uvolněné teplo. Tím umožňuje zlepšit evakuaci osob, zásah požárních jednotek, snižuje tepelné namáhání konstrukce budovy a v konečném důsledku snižuje i následné škody na zařízení či budově, způsobené horkými plyny a kouřem. Přirozené i nucené odvody kouře a tepla odvádí horké plyny vně objektu buď střešními klapkami, ventilátory nebo pomocí potrubních systémů. Tyto potrubní systémy se v normách rozlišují jako potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku o jedné nebo více sekcích, a nebo potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi.
    Potrubí je certifikováno pro použití v objektech pro více požárních úseků nebo pro jeden požární úsek, ke kterému je však potrubí vedeno přes jiné požární úseky. Potrubí je možné instalovat ve vodorovném nebo ve svislém provedení, na potrubí je možno připojovat další odbočky, ventilátory či mřížky.
    Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku se značí např. E300single, kde číslo 300, případně 600, uvádí předpokládanou teplotu odváděných plynů. Potrubí se pak považuje za dostačující s požární odolností E 30. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se značí např. EImulti 30 nebo EImulti 60, kde číslo 30, popřípadě 60, uvádí hodnotu požární odolnosti.


Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

    Zařízení pro odvod kouře a tepla je součástí požárně bezpečnostního zařízení ve stavebních objektech, jejichž cílem je snížit riziko a šíření požáru v objektu, jakož i minimalizovat ohrožení osob a majetku účinkem požáru. Navrhuje se pro jednotlivé kouřové sekce, které jsou v požárním úseku. Tyto sekce jsou pak v případě požáru a vyhodnocení čidel aktivovány a dochází k jejich odvětrávání.
    Společnost Grena a.s. navrhla a odzkoušela potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL, které jsou pro svoji pevnost, nehořlavost, snadnou obrobitelnost a velmi dobrou požární odolnost vhodné právě pro sestavy těchto konstrukcí potrubí. Reference.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00